References
Geerts, G. - Haeseryn, W. - de Rooij, J. - Van den Toorn, M.
1984Algemene Nederlandse spraakkunst. Groningen: Wolters -Noordhoff; Leuven: Wolters.Google Scholar
Hiż, H.
1969 “Referentials”. Semiotica 11. 136–166. DOI logoGoogle Scholar
Swiggers, P. - Van den Eynde, K.
1985 “Distributie- en kombinatiemogelijkheden van Nederlands er: een studie in syntaktische klassifikatie”. M. Dominicy - H. Baetens Beardsmore (eds.), Linguistics in Belgium 71. 67–86.Google Scholar
1987 “Over er”. Forum der Letteren 281. 129–132.Google Scholar