References
ALGRA, N.E.
: Fockema Andreae's juridisch woordenboek/N.E. Algra, H.R.W. : Gokkel - vijfde druk - Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1985.Google Scholar
BELGISCH, (=B.W.
) :Belgisch Burgerlijk Wetboek/Ph. Galland, A. Duelz, M. Dath - België: uitgaven Maraboe 1986.Google Scholar
BOUCKAERT, B.
: Inleiding tot het recht/B. Bouckaert, M. Van Hoecke - 3e bijgewerkte druk - Leuven: Acco 1986Google Scholar
CORT, de J.
: Terminologieleer, een inleiding/J. De Cort in Linguistica Antverpiensia, Series maior 2 - Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken 1985.Google Scholar
DELVA, W.
: Overzicht van het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht/W. Delva, H. Boeken, M. Heymans - 4e herziene druk - Gent: Story-Scientia 1982.Google Scholar
DELVOIE, G.
: Commentaar bij arts. 102 tot 111 in Personen- en familierecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer - Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen 1989.Google Scholar
GERECHTELIJK (=Ger.W.
): Gerechtelijkwetboek/bewerkt door Henri Boonen - 2e druk - Antwerpen; Apeldoorn: Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming 19684.Google Scholar
HAVER, van J.
: Syllabu van de colleges Nederlandse taalbeheersing juridisch en administratief taalgebruik/J. Van Haver - Leuven: Acco 1981.Google Scholar
REY, A.
: Synonymie, néonymie et normalisation terminologique in Actes du Colloque de Terminologie, Québec 1982.Google Scholar
TEMMERMAN, R.
: Terminologie, een methode. Inleiding tot theorie en praktijk van systematische terminografie/R. Temmerman, F. Simonis, L. Luyten - Leuven: Acco 1990.Google Scholar