Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 2532
References
Badosa, Cristina
1994Josep Pla, el difícil equilibri entre literatura i política. 1927–1939. Barcelona: Curial.Google Scholar
1996Josep Pla. Biografia del solitari. Barcelona: Ed.62.Google Scholar
Balaguer, Enric
2012 “El ‘poeta nacional’ com a tótem.” InMitologia, simbologia i literatura, ed. byMagí Sunyer, and Montserrat Corretger, 145–166. Barcelona: PAM.Google Scholar
Burdiel, Isabel
2000 “La dama de blanco. Notas sobre la biografia histórica.” InLiberales, agitadores y conspiradores, ed. byIsabel Burdiel, and M. Pérez Ledesma, 17–47. Madrid: Espasa.Google Scholar
Casals, Montserrat
1991Contra la vida, la literatura, Barcelona: Ed. 62.Google Scholar
Espinós, Joaquim
2013 “Un miratge de normalitat. Les biografies de Mercè Rodoreda.” InLa literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. byMontserrat Bacardí, Francesc Foguet, and Enric Gallén, 105–120. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura – UAB.Google Scholar
Esteve, Anna
2010El dietarisme català entre dos segles (1970–2000). Alacant – Barcelona: IIFV-PAM.Google Scholar
Francés, M. Àngels
2013 “Reina por un dia: la construcción de género durante el franquismo.” Cuestiones de genero. De la igualdad y la diferencia (8): 223–240. CrossrefGoogle Scholar
Lee, Hermione
2009Biography. A very short introduction. New York: Oxford University Press Inc. CrossrefGoogle Scholar
Lejeune, Philippe
1980Je est un autre. Paris: Seuil.Google Scholar
Madelénat, Daniel
1984La biographie. Paris: PUF.Google Scholar
Oller, Josep
1991Rodoreda, miralls interiors. Barcelona: Iniciatives audiovisuals S.A.Google Scholar