Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 7582
References
Alfa
1925 “Coses vistes, per Josep Pla.” L’Esquella de la Torratxa (30-07-1925): 499.Google Scholar
Anònim
1925 “Correu de les lletres.” El Llamp (15-06-1925): 3.Google Scholar
1925 “El periodista innovador.” El Pla de Bages (16-07-1925): 1.Google Scholar
1925 “Llibres & Lletres.” El Borinot (04-06-1925): 3.Google Scholar
1925 “Sense títol.” Pla i Muntanya (08-06-1925): 5.Google Scholar
1925 “Cal esmentar.” El Llamp (15-04-1925): 3.Google Scholar
1925 “De l’Anuari dels catalans.” Pàtria (12-03-1925): 2.Google Scholar
1925 “La cultura que se impone. Por la divulgación de la Historia patria.” Unión Patriótica (9-05-1925): 1.Google Scholar
Bellmunt, Domènec de
1925 “Un assaig de dibuix a la ploma de Josep Pla.” La Publicitat (12-06-1925): 1.Google Scholar
Manent, Albert
1984Escriptors i editors del nou-cents. Barcelona: Curial.Google Scholar
Mialet, Pere
1926“Plàcid Vidal i els Singulars anecdòtics.” Acció Comarcal. (23-01-1926): 2.Google Scholar
Pla, Josep
1920Enric Casanovas. Barcelona: Publicacions de la Revista.Google Scholar
1925 “Juli Garreta.” La Publicitat (17-12-1925): 1.Google Scholar
1925 “Retrats.” EnCoses vistes 1920–1925, 183–259. Barcelona: Edicions Diana.Google Scholar
1925 “Una dotzena de retrats a la ploma.” EnAnuari dels catalans 1924–1925, 111–136. Barcelona: Dalmau, Yuste i Bis.Google Scholar
1977 “Les idees de Julio Camba.” EnEl passat imperfecte, 356–360. Barcelona: DestinoGoogle Scholar
Planes, Josep M.
1926 “Motius literaris.” El Pla de Bages (12-06-1926): 1.Google Scholar
Soldevila, Carles
1925 “Conversa París-Barcelona.” D’ací i d’allà (06-1925): 184.Google Scholar