Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 9198
References
Adam, Jean-Michel
1992Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan.Google Scholar
Adam, Jean-Michel, and Petitjean, André
1989Le texte descriptif. Paris: Nathan.Google Scholar
Arenas, María Elena
1997Hacia una teoría general del ensayo. Construcción del texto ensayístico. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.Google Scholar
Ferrer, Josep, and Pujadas, Joan
(eds.) 1993Epistolari Joan Fuster-Vicenç Riera Llorca. Barcelona: Curial.Google Scholar
Fuster, Joan
1975Obres completes IV. Assaigs, 1. Barcelona: Edicions62.Google Scholar
1991Obres completes II. Diari 1952–1960. Barcelona: Edicions62.Google Scholar
1995Papers d’exili. Assaigs, polèmiques i recensions (1950–1967). Barcelona: Curial.Google Scholar
2004Dos quaderns inèdits. Alzira: Edicions Bromera.Google Scholar
Guillén, Claudio
1982 “Sobre las semblanzas de Josep Pla.” InActes del Segon Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, 263–291. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Miraux, Jean-Philippe
2003Le portrait littéraire. Paris: Hachette.Google Scholar
Pla, Josep
2001Homenots. Primera sèrie (Obra completa, 11). Barcelona: Destino.Google Scholar
Pla, Xavier
1997Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària. Barcelona: Quaderns Crema.Google Scholar