Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 99106
References
Bell, Quentin
2004Virginia Woolf. Barcelona: DeBolsillo.Google Scholar
Dosse, François
2007La apuesta biográfica. Escribir una vida. València: PUV.Google Scholar
Gusdorf, Georges
1991Les écritures du moi, I. París: Odile Jacob.Google Scholar
Pessarrodona, Marta
2005Mercè Rodoreda i el seu temps. Barcelona: Rosa dels Vents.Google Scholar
2006Donasses. Barcelona: Destino.Google Scholar
2007Poemes 1969–2007: Antologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
2010França 1939. Barcelona: Ara Llibres.Google Scholar