Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 107114
References
Balaguer, Enric
2012 “El ‘poeta nacional’ com a tòtem.” InMitologia, simbologia i literatura, ed. byMagí Sunyer, and Montserrat Corretger, 145–166. Barcelona: PAM.Google Scholar
Carbonell, Jordi
1975 “Pròleg.” InRetrats paral·lels, I, Montserrat Roig, 5–9. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Dupláa, Christina
1996La voz testimonial en Montserrat Roig. Barcelona: Icaria.Google Scholar
Espinós, Joaquim
2004 “Anna Murià: biografia, autobiografia, ficcions”. Caplletra (36): 153–172.Google Scholar
France, Peter, and William St. Clair
2004 “Introduction.” InMapping Lives. The Uses of Biography, ed. byPeter France, and William St. Clair, 1–5. New York: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Julià, Lluïsa
2007Tradició i orfenesa. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner editor.Google Scholar
Marcus, Laura
2004 “The Newness of the ‘New Biography’: Biographical Theory and Practice in the Early Twentieth Century”. InMapping Lives. The Uses of Biography, ed. byPeter France, and William St. Clair, 193–218. New York: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Martínez-Dueñas Espejo, José Luis
1996Función de la representación y la descripción: lo verbal y lo icnonográfico en el retrato inglés. Granada: A.C.P.A. Galería Virtual.Google Scholar
Roig, Montserrat
1975Retrats paral·lels, I. Barcelona: PAM.Google Scholar
1976Retrats paral·lels, II. Barcelona: PAM.Google Scholar
1978Retrats paral·lels, III. Barcelona: PAM.Google Scholar
1991Digues que m’estimes encara que sigui mentida. Barcelona: Edicions62.Google Scholar