Part of
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep M. Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 161177
References

Bibliografia

Adam, J.M
1985 “Tipologies a textuals”. Dins Com. Ensenyar Català als Adults, extra núm. 2.Google Scholar
Austin, John L
1962How to do things with words. [ Palabras y acciones 1971 Buenos Aires: Paidos.].Google Scholar
Bassols, Margarida
2001Les claus de la pragmàtica, 99 i s. i 253–255. Vic: Eumo.Google Scholar
Berrendoner, Alain
1982L’éternel grammairien. Étude du discours normatif. Berna: Peter Lang.Google Scholar
Bonet, Sebastià
1989 “Els manuals de gramàtica i la llengua normativa”. Dins Actes de les Terceres Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa. Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. 17 i 18 de desembre de 1987, Jordi Martí; Lídia Pons i Joan Solà (eds.), 61. Barcelona: Abadia de Montserrat.Google Scholar
Costa Carreras, Joan
2008 “Sobre el discurs normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans” ([URL]).
2009La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. Berlín: 
Peniope ([URL]).Google Scholar
Cuenca, Maria Josep
2001 “Norma, gramàtica i teoria lingüística”. Dins Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana, Miquel Àngel. Pradilla (ed.), 13–19. Benicarló: Alambor.Google Scholar
Fabra, Pompeu
1933Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 1995 ([URL]).Google Scholar
Garvin, Paul
1992 “La langue standard: Concepts et processus”. Dins II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 3: Lingüística social, 503–514. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.Google Scholar
Institut d’Estudis Catalans
2013Gramàtica de la llengua catalana. Versió electrònica provisional ([URL]) Consultada el 19/6/2013.
Lamuela, Xavier
1994Estandardització i establiment de llengües. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Pérez Saldanya, Manuel
1998Diccionari de lingüística. Oliva, València: Colomar.Google Scholar
Quer, Josep
2002 “Subordinació i mode”. Dins Gramàtica del català contemporani, Joan Solà et al.. (ed.), 2801–2868. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Searle, John Rogers, Ferenc Kiefer, i Manfred Bierswich
1980Speech act theory and pragmatics. Dordrecht: Reidel. DOI logoGoogle Scholar
Solà, Joan, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya
2002Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Costa-Carreras, Joan
2022. Chapter 6. Research on language codification. In Catalan Sociolinguistics [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 32],  pp. 67 ff. DOI logo
Martínez Martínez, Caterina
2020. El lèxic popular en la prosa de Fabra. In Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 27],  pp. 174 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 22 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.