Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 161177
References

Bibliografia

Adam, J.M.
1985 “Tipologies a textuals”. Dins Com. Ensenyar Català als Adults, extra núm. 2.
Austin, John L.
1962How to do things with words. [ Palabras y acciones 1971 Buenos Aires: Paidos.].
Bassols, Margarida
2001Les claus de la pragmàtica, 99 i s. i 253–255. Vic: Eumo.
Berrendoner, Alain
1982L’éternel grammairien. Étude du discours normatif. Berna: Peter Lang.
Bonet, Sebastià
1989 “Els manuals de gramàtica i la llengua normativa”. Dins Actes de les Terceres Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa. Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. 17 i 18 de desembre de 1987, Jordi Martí; Lídia Pons i Joan Solà (eds.), 61. Barcelona: Abadia de Montserrat.
Costa Carreras, Joan
2008 “Sobre el discurs normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans” (http://​www​.recercat​.net​/bitstream​/2072​/50783​/1​/working+papers+JOAN+COSTA​.pdf).
2009La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. Berlín: 
Peniope (http:​/repositori​.upf​.edu​/handle​/10230​/26054).
Cuenca, Maria Josep
2001 “Norma, gramàtica i teoria lingüística”. Dins Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana, Miquel Àngel. Pradilla (ed.), 13–19. Benicarló: Alambor.
Fabra, Pompeu
1933Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 1995 (http://​publicacions​.iec​.cat).
Garvin, Paul
1992 “La langue standard: Concepts et processus”. Dins II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 3: Lingüística social, 503–514. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Catalans
2013Gramàtica de la llengua catalana. Versió electrònica provisional (http://​www​.iec​.es) Consultada el 19/6/2013.
Lamuela, Xavier
1994Estandardització i establiment de llengües. Barcelona: Edicions 62.
Pérez Saldanya, Manuel
1998Diccionari de lingüística. Oliva, València: Colomar.
Quer, Josep
2002 “Subordinació i mode”. Dins Gramàtica del català contemporani, Joan Solà et al.. (ed.), 2801–2868. Barcelona: Empúries.
Searle, John Rogers, Ferenc Kiefer, i Manfred Bierswich
1980Speech act theory and pragmatics. Dordrecht: Reidel. Crossref link
Solà, Joan, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya
2002Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries.
Cited by

Cited by other publications

Martínez Martínez, Caterina
2020.  In Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 27],  pp. 174 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 04 july 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.