Part of
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep M. Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 353362
References

Bibliografia

Baylac-Ferrer, Alà
2014 “La ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a Catalunya Nord”. Dins Treballs de Sociolingüística Catalana, n. 24: 57–87.Google Scholar
Berjoan, Nicolas
2011L’identité du Roussillon. Penser un pays catalan à l’âge des nations (1780–2000). Perpinyà: El Trabucaire.Google Scholar
Bertile, Véronique
2008Langues régionales ou minoritaires et Constitution. France, Espanya i Itàlia. Brussel·les: Bruylant.Google Scholar
Creixell, Lluís
1981Diccionari bàsic francès-català. Perpinyà: Centre Pluridisciplinari d’Estudis Catalans, Universitat de Perpinyà.Google Scholar
Larreula, Enric
2002Dolor de llengua. València: Tres i quatre.Google Scholar
Ozouf, Mona
2009Composition française. Retour sur une enfance bretonne. París: Gallimard.Google Scholar
Planes, Llorenç
2012Per comprendre Catalunya Nord. De la identitat desnaturalitzada a l’esperança de futur. Lleida: Pagès Editors.Google Scholar
Rafanell, August
2012Notícies d’abans d’ahir. Llengua i cultura catalanes al segle xx. 
Barcelona: Acontravent.Google Scholar
Vila Moreno, F. Xavier
2012Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: IEC.Google Scholar