Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 297310
References

Referències bibliogràfiques

Badia i Margarit, Antoni M.
1962Gramática catalana. Madrid: Gredos.Google Scholar
1994Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Brumme, Jenny
2012Traducir la voz ficticia. Berlín: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Costa, Joan
2018 “La implantació de les propostes sintàctiques fabrianes segons Antoni M. Badia i Margarit.” Dins Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013), ed. per Miquel Àngel Pradilla, 247–262. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2019 “La perspectiva diastràtica en la Gramàtica de la llengua catalana descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica (1994), d’Antoni M. Badia i Margarit.” Dins The Intricacy of Languages, ed. per Francesc Feliu i Olga Fullana. Amsterdam: John Benjamins Publishing.Google Scholar
López del Castillo, Lluís
1976Llengua standard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia.Google Scholar
Paloma, David
2018 “La implantació de les propostes fonètiques fabrianes segons Antoni M. Badia i Margarit.” Dins Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013), ed. per Miquel Àngel Pradilla, 233–246. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar