References
Costa i Llobera, Miquel
1947Obres completes. Barcelona: Biblioteca Perenne.Google Scholar
Curial y Güelfa
1901Antoni Rubió i Lluch (ed.). Barcelona: Estampa de E. Redondo.Google Scholar
Espadaler, Anton Maria
2007 “Sobre el lloc i l’ocasió del Curial e Güelfa”. El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. E. Miralles i J. Solervicens (eds.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 221–231.Google Scholar
Ferrando Francés, Antoni
2012 “Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del Curial e Güelfa ”. Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, vol. I. A. Ferrando (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 31–87. DOI logoGoogle Scholar
Gimeno Blay, Francisco M.
1993“Notes d’un paleògraf a propòsit del matritensis 9750 de la Biblioteca nacional (Curial e Güelfa)”. Caplletra 15: 75–88.Google Scholar
Gómez Díaz, Rafael
2001–2002 “Don Antonio Paz y Mélia, un archivero-bibliotecario en la Corte”. Cuaderna 9–10: 172–181.Google Scholar
Jorba, Manuel
1984Manuel Milà i Fontanals en la seva època. Barcelona: Curial, 101–102.Google Scholar
1989L’obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals. Barcelona: Curial-PAM, 167–169.Google Scholar
Massot i Muntaner, Josep
1996 “Falsificacions i falsificadors a la literatura catalana”. Escriptors i erudits contemporanis. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 3–9.Google Scholar
Milà i Fontanals, Manuel
1876 “Notes sur trois manuscrits”. Revue des Langues Romanes 10: 225–240.Google Scholar
1922Epistolari d’En M. Milà i Fontanals. Tom I. Anys 1840–1874, L. Nicolau d’Olwer (ed.). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
1932Epistolari d’En M. Milà i Fontanals. Tom II. Anys 1875–1880, L. Nicolau d’Olwer (ed.), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Miquel i Planas, Miquel
1932 “Noticia editorial”. Curial e Guelfa. Text del XVen segle. Barcelona, IX-XLIV.Google Scholar
Navarro Durán, Rosa
2014 “ Curial e Güelfa, ‘mélange de gothique et de Renaissance’El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, C. Esteve (ed.). Salamanca: SEMYR, 191–225.Google Scholar
Paz y Melia, Antonio
1901Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 5: 935–937.Google Scholar
Perarnau i Espelt, Josep
1992 “El manuscrit medieval del Curial e Güelfa ”. Arxiu de Textos Catalans Antics 11: 362–372.Google Scholar
Perés, Ramon Domènec
1901 “Hojeando libros”. La Vanguardia (29 de novembre de 1901): 4.Google Scholar
Riera i Sans, Jaume
1993 “Falsos dels segles XIII, XIV i XV”, Actes del novè Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. I, R. Alemany, A. Ferrando i Ll. B. Meseguer (eds.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 425–491.Google Scholar
Roca, Rafael
2015 “The reception of Tirant lo Blanch in Valencia in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century”. More about ‘Tirant lo Blanc’, A. M. Babbi i V. J. Escartí (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 139–152. DOI logoGoogle Scholar
Rubió i Lluch, Antoni
1891a “Curial y Guelfa. Novela catalana del segle XV”. La Veu de Catalunya 50 (20 de desembre de 1891): 591–592.Google Scholar
1891b “Darrer capitol del llibre 1er de Curial y Guelfa ”. La Veu de Catalunya 51 (25 de desembre de 1891): 603–604.Google Scholar
1901 “Observacions preliminars”. Curial y Guelfa. Novela catalana del quinzen segle. Barcelona: Estampa de E. Redondo, V-XVI.Google Scholar
Soler, Abel
2017 “Enyego d’Àvalos, autor de Curial e Güelfa?”. Estudis Romànics 39: 137–165.Google Scholar
Torró Torrent, Jaume
2012 “El manuscrit del Curial e Güelfa, els pròlegs i el Filocolo”. Revista de Literatura Medieval 24: 269–281.Google Scholar