References

Bibliografia citada

Adamo, Giovanni
(2010) “L’Osservatorio neologico della lingua italiana”. Dins Cabré, M. Teresa et al. (ed.) (2010) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 151–160.Google Scholar
Alves, Ieda Maria
(2010) “A importância da neologia no deio das línguas românicas (o português brasileiro)”. Dins Cabré, M. Teresa et al. (ed.) (2010) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 161–169.Google Scholar
Cabré, M. Teresa
(2002) “La derivació”. Dins Solà, Joan et al. (dir.) (2002) Gramàtica del català contemporani. Vol. I. Barcelona: Empúries. 731–775.Google Scholar
(2009) “La classificació dels neologismes: una tasca complexa”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 9–37.Google Scholar
Domènech, Ona; Estopà, Rosa
(2011) “La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre varietats diatòpiques de la llengua catalana”. Caplletra 51 (tardor 2011). 9–33.Google Scholar
Freixa, Judit
(2004) “Neologismes formats per prefixació”. Dins Observtori de Neologia (2004). Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 83–112. Google Scholar
Gené, Maria; Salvà, Francesca
(2009) “Els neologismes prefixats: anàlisi del grau de neologicitat a partir de diferents filtres establerts”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa(ed.). Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 49–66.Google Scholar
Gràcia, Lluïsa; et al. (
2000) Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario. Vitòria: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.Google Scholar
Navarro, Pere
(2012) El parlar de Cambrils. Cambrils/Valls: Ajuntament de Cambrils / Cossetània Edicions. Google Scholar