References

Bibliografia citada

Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B
Diccionari català-valencià-balear. [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [URL] [Consulta: 10 de març de 2013]. [DCVB]
Bernal, Elisenda
(2000) Els sufixos verbalitzadors del català. Descripció sintacticosemàntica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.Google Scholar
Cabré, M. Teresa
(1994) A l’entorn de la paraula. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
(2002) “La derivació”. Dins Solà, Joan et al. (ed.). Gramàtica del català contemporani. Vol. I. Barcelona: Empúries. 731–775.Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa
(ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra.Google Scholar
Duarte, Carles; Alsina, Àlex
(1986) Gramàtica històrica del català. Volum III. Barcelona: Curial.Google Scholar
Gramàtica de la llengua catalana
en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [URL] [Consulta: 5 d’abril de 2013].
Observartori de Neologia (
1998) Descripció quantitativa dels neologismes documentats durant l’any 1995 a la premsa en català. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 23).Google Scholar
Observatori de Neologia (
2004) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
Obradors, Isabel; Solé, Elisabet
(2004) “Neologismes formats per sufixació”. Dins Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 48–82.Google Scholar
Rull, Xavier
(2004) La formació de mots. Qüestions de normativa. Vic: Eumo.Google Scholar
Tusón, Jesús
(2004) Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística. Barcelona: Empúries.Google Scholar