Article published in:
Democracy and Discriminatory Strategies in Parliamentary Discourse
Edited by Karin Bischof and Cornelia Ilie
[Journal of Language and Politics 17:5] 2018
► pp. 655675
References

References

BBC
2017 “Hungary passes bill targeting Central European University.” BBC News, April 4 2017 http://​www​.bbc​.com​/news​/world​-europe​-39493758/.
Bodo, Béla
2010 “Hungarian Aristocracy and the White Terror.” Journal of Contemporary History 45 (4): 703–724. CrossrefGoogle Scholar
Czenkli, Dorka
2014 “Áll a szobor, csorog a tojás – Jelentés a Szabadság térről.” Magyar Narancs Online, July 20 2014 http://​magyarnarancs​.hu​/belpol​/szabadsag​-ter​-megszallasi​-emlekmu​-felallitva​-tuntetes​-90999/.
Gajdics, Ottó
2017 “Botka bontást is vállal.” Magyar Idők, May 27 2017 http://​magyaridok​.hu​/ahelyzet​/botka​-bontast​-vallal​-1752442/.
Halmesvirta, Anssi
2013 “Unkarin äärioikeistoliikkeet 1930-luvulla.” Historiallinen aikakauskirja 111 (3): 354–359.Google Scholar
Hanebrink, Paul A.
2006In Defence of Christian Hungary. Religion, Nationalism and Antisemitism, 1890–1944. Ithaca: Cornell University Press.Google Scholar
Holocaust Memorial Year
Hubai, László
2001Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920–2000 (I). Budapest: Napvilág Kiadó.Google Scholar
Häkkinen, Teemu
2014 “The Royal Prerogative Redefined: Parliamentary Debate on the Role of the British Parliament in Large-scale Military Deployments, 1982–2003.” Jyväskylä Studies in Humanities vol. 224. PhD diss., University of Jyväskylä.Google Scholar
Ihalainen, Pasi
2016 “European Parliamentary Experiences from a Conceptual Historical Perspective.” In Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a European Concept, edited by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie and Kari Palonen, 19–31. New York: Berghahn. CrossrefGoogle Scholar
Ilie, Cornelia
2016 “Parliamentary Discourse and Deliberative Rhetoric.” In Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a European Concept, edited by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie and Kari Palonen, 133–145. New York: Berghahn. CrossrefGoogle Scholar
Kaarkoski, Miina
2016 “ ‘Energiemix’ versus ‘Energiewende’: Competing Conceptualisations of Nuclear Energy Policy in the German Parliamentary Debates of 1991–2001.” Jyväskylä Studies in Humanities vol. 290. PhD diss., University of Jyväskylä.Google Scholar
Karady, Victor, and Peter Tibor Nagy
eds. 2012The Numerus Clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. Budapest: Central European University. http://​mek​.oszk​.hu​/11100​/11109​/11109​.pdf.
Kontler, László
1999Millennium in Central Europe. A History of Hungary. Budapest: Atlantisz Publishing House.Google Scholar
Kovács, Mária M.
2012 “The Hungarian Numerus Clausus: Ideology, Apology and History, 1919–1945.” In The Numerus Clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy, 27–55. Budapest: Central European University. http://​mek​.oszk​.hu​/11100​/11109​/11109​.pdf.
Kovács, Zoltán
2017 “Myths and Facts about Hungary and George Soros (Part 2).” About Hungary, May 30 2017 http://​abouthungary​.hu​/blog​/myths​-and​-facts​-hungary​-and​-george​-soros​-part2/.
KSH
2011 “2011 évi népszámlalás, Demográfiai adatok.” Központi sztatiztikai hivatál. http://​www​.ksh​.hu​/nepszamlalas​/demografiai​_adatok​_sb/.
Ladányi, Andor
2012 “On the 1928 Amendment to the Hungarian Numerus Clausus Act.” In The Numerus Clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy, 69–111. Budapest: Central European University. http://​mek​.oszk​.hu​/11100​/11109​/11109​.pdf.
Magyar Idők
2017a “Deutsch Tamás: Soros indított hadjáratot a magyar kormány ellen, nem fordítva.” Magyar Idők, May 29 2017 http://​magyaridok​.hu​/belfold​/deutsch​-tamas​-soros​-inditott​-hadjaratot​-a​-magyar​-kormany​-ellen​-nem​-forditva​-1761673/.
2017b “Fidesz: Újabb nyomásgyakorolás a mai tüntetés.” Magyar Idők, May 29 2017 http://​magyaridok​.hu​/belfold​/fidesz​-ujabb​-nyomasgyakorlas​-mai​-tuntetes​-1762852/.
Mazsihisz
Orbán, Viktor
2014a “Orbán Viktor beszéde a miniszterelnöki eskütételét követően.” May 10 2014 http://​2010​-2015​.miniszterelnok​.hu​/beszed​/orban​_viktor​_beszede​_a​_miniszterelnoki​_eskutetelet​_kovetoen/.
2014b “Orbán Viktor beszéde a XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban.” June 26 2014 http://​www​.kormany​.hu​/hu​/a​-miniszterelnok​/beszedek​-publikaciok​-interjuk​/a​-munkaalapu​-allam​-korszaka​-kovetkezik/.
Paksa, Rudolf
2013Magyar nemzetisocialisták. Budapest: Osiris Kiadó.Google Scholar
Paxton, Robert O., and Julie Hessler
2012Europe in the Twentieth Century. Fifth Edition. Boston: Wadsworth.Google Scholar
Püski, Levente
2006A Horthy-rendszer. Budapest: Pannonica Kiadó.Google Scholar
Ripp, Zoltán
2010 “Egy szürke eminenciás színeváltozásai.” Mozgó Világ Online, January 2010 http://​epa​.oszk​.hu​/01300​/01326​/00111​/MV​_EPA01326​_2010​_01​_10​.htm.
Romsics, Ignác
1999Hungary in the Twentieth Century. Translated by Tim Wilkinson. Budapest: Corvina.Google Scholar
2001 “Bevezetés. A történetírás objektivitásának mítoszáról és a múlt tmitizálásának elfogafhatatlanságáról.” In Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről, edited by Ignác Romsics, 7–27. Budapest: Osiris Kiadó.Google Scholar
Sakmyster, Thomas L.
1994Hungary’s Admiral on Horseback. Miklós Horthy, 1920–1944. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Skinner, Quentin
1999 “Rhetoric and Conceptual Change.” Finnish Yearbook of Political Thought Vol. 3: 60–73.Google Scholar
Turbucz, Dávid
2011Horthy Miklós. Budapest: Napvilág Kiadó.Google Scholar
Ungváry, Krisztián
2013A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon. Budapest: Jelenkór Kiadó.Google Scholar
Zeidler, Miklós
2007Ideas on Territorial Revision in Hungary, 1920–1945. Translated by Thomas, J. and Helen DeKornfeld. Boulder, CO: Social Science Monographs.Google Scholar