Article published In:
Journal of Language and Politics
Vol. 22:2 (2023) ► pp.145162
References

Primary sources

Allians för Sverige [All]
2006 “Fler i arbete, mer att dela på: Valmanifest 2006.” [URL]
2010 “Jobbmanifestet: Valmanifest 2010–2014.” [URL]
2014 “Vi bygger Sverige: Alliansens valmanifest 2014–2018.” [URL]
Centerpartiet [C]
1988 “Valprogram 1989–1991.” [URL]
Centerpartiet [C]
1991 “I hela folkets intresse: Centerns valprogram 1992–1994.” [URL]
1994 “På grön kvist: Valprogram för Centerpartiet inför 1994 års val.” [URL]
Centerpartiet [C]
2006 “Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö: Centerpartiets valmanifest 2006.” [URL]
2010 “Framtiden tillhör dem som vågar: Fler jobb i nya växande företag, förnyad välfärd och god miljö.” [URL]
2014 “Sverige behöver närodlad politik: Centerpartiets valmanifest för mandatperioden 2014–2018.” [URL]
Centerpartiet [C]
2018 “Nytt ledarskap för Sverige framåt: Centerpartiets valmanifest 2018.” [URL]
De rödgröna [RG]
2010 “För hela Sverige: Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets regeringsplattform 2011–2014.” [URL]
Folkpartiet liberalerna [FP]
1991 “Hållfasta värderingar i föränderlig tid.” [URL]
1994 “Folkpartiet liberalerna: Den tredje kraften i svensk politik.” [URL]
1998 “Mänskligare Sverige: Folkpartiets valmanifest 1998.” [URL]
2002 “Ett parti som vågar utmana: Folkpartiet liberalernas valmanifest inför valet 2002.” [URL]
2006 “En socialliberal modell i globaliseringens tid: Folkpartiets valmanifest 2006.” [URL]
2010 “Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010.” [URL]
2014 “Rösta för skolan: Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014.” [URL]
Kristdemokraterna [KD]
2002 “Tid för förändring, tid för handling.” [URL]
2006 “Garantibevis till Dig som väljare inför valet 2006.” [URL]
2010 “13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige.” [URL]
2014 “Frihet och gemenskap: Kristdemokraternas valmanifest 2014.” [URL]
Kristdemokratisk samling [KDS]
1988 “Kristdemokraternas valmanifest 1988.” [URL]
Liberalerna [L]
2018 “Försvara friheten: 2018 års vägval för Sverige och Europa. Liberalernas valmanifest.” [URL]
Miljöpartiet de gröna [MP]
1988 “Valmanifest.” [URL]
1991 “Miljöpartiet de grönas valmanifest ’91.” [URL]
1994 “Valmanifest.” [URL]
1998 “Valmanifest 98.” [URL]
2002 “Grönt valmanifest 2002: För en långsiktigt hållbar utveckling.” [URL]
2010 “Framtiden är här: Valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet.” [URL]
2014 “Valmanifest.” [URL]
2018 “Nu: Klimatet kan inte vänta.” [URL]
Moderata samlingspartiet [M]
1988 “Framtidens idéer: 20 punkter för ett bättre Sverige.” [URL]
1991 “Framtidens idéer: Det bästa för Sverige.” [URL]
1994 “Framtidens idéer det bästa för Sverige.” [URL]
1998 “Gör det möjligt för Sverige.” [URL]
2002 “Frihet för Sverige.” [URL]
Sverigedemokraterna [SD]
2010 “99 förslag för ett bättre Sverige: Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010–2014.” [URL]
2014 “Sverigedemokratiskt valmanifest: Valet 2014.” [URL]
2018 “Sverigedemokraternas valmanifest 2018.” [URL]
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti [S]
1988 “Valmanifest.” [URL]
1991 “Valmanifest antaget av partistyrelsen 1991.” [URL]
1994 “Sverige behöver en ny färdriktning.” [URL]
1998 “Med omtanke om framtiden: Socialdemokraternas politik inför 2000-talet.” [URL]
2006 “Valmanifest 2006.” [URL]
2010 “Fler jobb och nya möjligheter: Vägval 2018.” [URL]
2014 “Ett bättre Sverige. För alla: Valmanifest 2014.” [URL]
2018 “Det största trygghetsprogrammet i modern tid: Valmanifest 2018.” [URL]
Vänsterpartiet [V]
1994 “Det är du som avgör.” [URL]
Vänsterpartiet [V]
2006 “Arbete, demokrati, rättvisa: Vänsterpartiets valplattform 2006.” [URL]
2010 “Valplattform 2010.” [URL]
2014 “Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014.” [URL]
2018 “Vänsterpartiets valplattform.” [URL]
Vänsterpartiet kommunisterna [VPK]
1988 “Till Sverige 1988: Vänsterpartiet kommunisternas valmanifest.” [URL]
1991 “Valet 1991.” [URL]

Literature

Assmann, Aleida
2020Is Time out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime. Ithaca, NY: Cornell University Press and Cornell University Library.Google Scholar
Bennulf, Martin, and Sören Holmberg
1990 “The Green Breakthrough in Sweden.” Scandinavian Political Studies 13 (2): 165–84. DOI logoGoogle Scholar
Berlant, Lauren
2011Cruel Optimism. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Carson, Rachel
1962Silent Spring. Boston, MA: Houghton Mifflin.Google Scholar
Castoriadis, Cornelius
1997The Castoriadis Reader. Oxford: Blackwell Publishers.Google Scholar
Clarke, Harold D., and Jon H. Pammett
2020 “Environmental Issues in Recent British and Canadian Elections.” Canadian Journal of European and Russian Studies 14 (2): 102–28. DOI logoGoogle Scholar
Derrida, Jacques
2005The Politics of Friendship. London and New York: Verso.Google Scholar
Elgenius, Gabriella, and Jens Rydgren
2017 “The Sweden Democrats and the Ethno-Nationalist Rhetoric of Decay and Betrayal.” Sociologisk forskning 54 (4): 353–58. DOI logoGoogle Scholar
Engels, Jens Ivo
2010 “Modern Environmentalism.” In The Turning Points of Environmental History, edited by Frank Utekötter, 119–31. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. DOI logoGoogle Scholar
Esaiasson, Peter
1990Svenska valkampanjer 1866–1988. Stockholm: Allmänna förlaget.Google Scholar
Fagan, Madeleine
2019 “On the Dangers of an Anthropocene Epoch: Geological Time, Political Time and Post-human Politics.” Political Geography 701: 55–63. DOI logoGoogle Scholar
Fukuyama, Francis
1992The End of History and the Last Man. New York, NY: Free Press.Google Scholar
Gumbrecht, Hans Ulrich
2014Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York, NY: Columbia University Press. DOI logoGoogle Scholar
Harrison, Kathryn, and Lisa McIntosh Sundstrom
2007 “The Comparative Politic of Climate Change.” Global Environmental Politics 7 (4): 1–18. DOI logoGoogle Scholar
Hartog, François
2003Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York, NY: Columbia University Press.Google Scholar
Hellström, Anders, Tom Nilsson, and Pauline Stoltz
2012 “Nationalism vs. Nationalism: The Challenge of the Sweden Democrats in the Swedish Public Debate.” Government and Opposition 47 (2): 186–205. DOI logoGoogle Scholar
Hoy, David Couzens
2009The Time of our Lives: A Critical History of Temporality. Cambridge, MA: MIT Press. DOI logoGoogle Scholar
Kelz, Rosine
2019 “Thinking about Future/Democracy: Towards a Political Theory of Futurity.” Sustainability Science 141: 905–13. DOI logoGoogle Scholar
Koselleck, Reinhart
2004Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York, NY: Columbia University Press.Google Scholar
Kroll, Gary
2001 “ ‘The Silent Springs’ of Rachel Carson: Mass Media and the Origins of Modern Environmentalism.” Public Understanding of Science 10 (4): 403–20. DOI logoGoogle Scholar
Krzyżanowski, Michał
2014 “Values, Imaginaries and Templates of Journalistic Practice: A Critical Discourse Analysis.” Social Semiotics 24 (3): 345–65. DOI logoGoogle Scholar
2016 “Recontextualization of Neoliberalism and the Increasingly Conceptual Nature of Discourse: Challenges for Critical Discourse Studies.” Discourse & Society 27 (3): 308–21. DOI logoGoogle Scholar
2019 “Brexit and the Imaginary ‘Crisis’: A Discourse-Conceptual Analysis of European News Media.” Critical Discourse Studies 16 (4): 465–90. DOI logoGoogle Scholar
Larsson Heidenblad, David
2021Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden. Lund: Nordic Academic Press. DOI logoGoogle Scholar
Latour, Bruno
1993We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
Lear, Linda
1997Rachel Carson: Witness for Nature. New York, NY: Mariner Books.Google Scholar
Malm, Andreas
2016Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. London: Verso.Google Scholar
2018The Progress of This Storm: Nature and Society in a Warming World. London: Verso.Google Scholar
Marchart, Olivier
2007Post-foundational Political Thought: Political Differences, in Nancy, Lefort, Badiou, and Leclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Mulinari, Diana, and Anders Neergaard
2014 “We are Sweden Democrats because We Care for Others: Exploring Racisms in the Swedish Extreme Right.” European Journal of Women’s Studies 21 (1): 43–56. DOI logoGoogle Scholar
Nehring, Holger
2009 “Genealogies of the Ecological Moment: Planning, Complexity and the Emergence of ‘the Environment’ as Politics in West Germany, 1949–1982.” In Nature’s End: History and the Environment, edited by Sverker Sörlin and Paul Warde, 115–38. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK. DOI logoGoogle Scholar
Nordblad, Julia
2021 “On the Difference between Anthropocene and Climate Change Temporalities.” Critical Inquiry 471: 328–48. DOI logoGoogle Scholar
Rosa, Hartmut
2003 “Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-speed Society.” Constellations 101: 3–33. DOI logoGoogle Scholar
Rosanvallon, Pierre
2006Democracy Past and Future. New York, NY: Columbia University Press.Google Scholar
Ryan, Daniel
2017 “Politics and Climate Change: Exploring the Relationship between Political Parties and Climate Issues in Latin America.” Ambiente & Sociedade 20 (3): 271–86. DOI logoGoogle Scholar
Sainsbury, Diane
1989 “The 1988 Swedish Election: The Breakthrough of the Greens.” West European Politics 12 (2): 140–42. DOI logoGoogle Scholar
Simon, Zoltán B.
2021 “Domesticating the Future through History.” Time & Society 30 (4): 494–516. DOI logoGoogle Scholar
Steinmetz, Willibald, Zoltán B. Simon, and Kirill Postoutenko
2021 “Temporal Comparisons: Evaluating the World through Historical Time.” Time & Society 30 (4): 447–61. DOI logoGoogle Scholar
Steinmetz, Willibald
2021 “Once Again–Never Before–Too Late: Competing Modalities of Temporal Comparison in German Politics (1790–1945).” Time & Society 30 (4): 536–58. DOI logoGoogle Scholar
Towns, Ann, Erika Karlsson, and Joshua Eyre
2014 “The Equality Conundrum: Gender and Nation in the Ideology of the Sweden Democrats.” Party Politics 20 (2): 237–47. DOI logoGoogle Scholar