References
Bouma, Kaya
2016Engels rukt op in de collegezaal. De Volkskrant 26 August 1.Google Scholar
Bultman, Saskia
2016Het Maken van het Misdadige Meisje. Constructing a Female Delinquent Self: Assessing Pupils in the Dutch State Reform School for Girls, 1905–1975. PhD dissertation Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University.Google Scholar
Drees, Willem
2016Engels in de humanities is helemaal niet zo gek. De Volkskrant 23 August.Google Scholar
Edwards, Alison
2016English in the Netherlands: Functions, Forms and Attitudes [Varieties of English around the World G56]. Amsterdam: John Benjamins.  DOI logoGoogle Scholar
Gerbrandy, Piet
2016Zo haal je de hartstocht weg: Zonde. De Volkskrant 26 August.Google Scholar
de Haan, Pieter
. Forthcoming 2018Review of Alison Edwards, English in the Netherlands. International Journal of Learner Corpus Research.Google Scholar
de Haan, Pieter & van der Haagen, Monique
2012Modification of adjectives in very advanced Dutch EFL writing: A development study. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL 1(1):129–142.Google Scholar
Haeseryn, Walter, Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, de Rooij, Jaap &. van den Toorn, Maarten
1997Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2nd edn. Groningen: Nijhoff.Google Scholar
Huygen, Maarten
2016aDe professor is niet so good to follow . NRC.next, 9 March 12.Google Scholar
2016bNederlands Engels wordt een taal apart. NRC.next, 9 March 13.Google Scholar
Jippes, Hieke
2014Engels spreekt iedereen, maar vraag alleen niet hoe. NRC Handelsblad 16 August, 2–3, Opinie & debat (19 August 2014).
Koster, Jan
1973–1974Het werkwoord als spiegelcentrum. Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek 3: 601–618.Google Scholar
Lemmens, Marcel
2010Engels via de achterdeur. VZV-Bulletin, 21(1) 7 May 2017 <[URL]> (8 May 2017).
Meunier, Fanny
2015Introduction to the LONGDALE project. In Studies in Learner Corpus Linguistics: Research and Applications for Foreign Language Teaching and Assessment, Erik Castello, Katherine Ackerley & Francesca Coccetta (eds), 123–126. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Moattarian, Aasa
2013Bidirectional crosslinguistic influence in language learning: Linguistic aspects and beyond. International Journal of Linguistics 5(4): 38–49.  DOI logoGoogle Scholar
de Mol, Linda
2014Editorial. LINDA.Mode, August.  DOI logoGoogle Scholar
Pavlenka, Aneta & Jarvis, Scott
2002Bidirectioanl transfer. Applied Linguistics 23(2): 190–214.  DOI logoGoogle Scholar
Rijkens, Maarten
2005I Always Get my Sin: Het Bizarre Engels van Nederlanders. The Hague: BZZTôH.Google Scholar
Rutjes, Floris
2016Velen komen speciaal voor het Engels. De Volkskrant 26 August.Google Scholar
Scott, Mike
2012WordSmith Tools, Version 6.0. Liverpool: Lexical Analysis Software.Google Scholar
van der Sijs, Nicoline
2009Loanwords in Dutch. In Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook, Martin Haspelmath & Uri Tadmor (eds), 338–359. Berlin: De Gruyter Mouton.  DOI logoGoogle Scholar
Sommer, Martin
2016aNee tegen stone coal English. De Volkskrant 19 August.Google Scholar
2016bNee tegen stone coal English (2). De Volkskrant 27 August.Google Scholar
Su, I-Ru
2012Bi-directional transfer in Chinese EFL learners’ apologizing behavior. Concentric: Studies in Linguistics, 38(2): 237–266.Google Scholar
Witteman, Sylvia
2014Djiezus. De Volkskrant 12 April.Google Scholar
Zenner, Eline, Speelman, Dirk & Geeraerts, Dirk
2012Cognitive sociolinguistics meets loanword research: Measuring variation in the success of anglicisms in Dutch. Cognitive Linguistics 23(4):749–792.  DOI logoGoogle Scholar
Zwart, Jan-Wouter
2011The Syntax of Dutch [Cambridge Syntax Guides]. Cambridge: CUP.  DOI logoGoogle Scholar