Review published In:
Language Problems and Language Planning
Vol. 35:1 (2011) ► pp.8385
References
Duc Goninaz, Michel
ed. 2002La nova plena ilustrita vortaro de Esperanto. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda.Google Scholar
Haupenthal, Reinhard
ed. 1985Li kaj ni: festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien. La Laguna & Antwerp: TK/Stafeto.Google Scholar
Kalocsay, Kálmán, Gaston Waringhien & Roger Bernard
1968Parnasa Gvidlibro. 2nd ed. Warsaw: PEA & Heroldo de Esperanto. [First edition 1932 by Kalocsay and Waringhien; second edition with additions by Bernard]Google Scholar
Kalocsay, Kálmán & Gaston Waringhien
1980Plena analiza gramatiko de Esperanto. 4th ed. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio.Google Scholar
Lapenna, Ivo
1958Retoriko. Rotterdam: The author.Google Scholar
Waringhien, Gaston
1989Lingvo kaj vivo: Esperantologiaj eseoj. 2nd ed. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. [First edition La Laguna: Régulo 1959]Google Scholar
1983Kaj la ceter’  – nur literaturo. Antwerp/La Laguna: TK/Stafeto.Google Scholar
19801887 kaj la sekvo. Antwerp/La Laguna: TK/Stafeto.Google Scholar
1972Ni kaj ĝi. Eseoj I. Pri religio kaj arto. La Laguna: Régulo.Google Scholar
1970Plena ilustrita vortaro de Esperanto. Paris: SAT.Google Scholar
1956Eseoj I: Beletro. La Laguna: Régulo.Google Scholar
Zamenhof, L. L.
1961Proverbaro Esperanta. La Laguna: Régulo.Google Scholar