Article published In:
Register Variation and Syntactic Theory
Edited by Diane Massam and Tim Stowell
[Linguistic Variation 17:2] 2017
► pp. 205228
References
Asbreuk, Henk & Addie de Moor
20071/20132. Basisboek journalistiek schrijven: voor krant, tijdschrift en web. Groningen/Houten: Noordhoff.Google Scholar
Chierchia, Gennaro
1998Reference to kinds across languages. Natural Language Semantics 6(4). 339–405. DOI logoGoogle Scholar
E-ANS
=Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij & Maarten C. van den Toorn. [electronic version 2012] Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Deurne: Nijhoff/Wolters Plantyn.Google Scholar
Heycock, Caroline & Roberto Zamparelli
2003 Coordinated bare definites . Linguistic Inquiry 34(3). 443–459. DOI logoGoogle Scholar
Hoeksema, Jack 2000Verplichte topicalisatie van kale enkelvouden: De feit is dat-constructie. TABU 30(3/4). 113–142.Google Scholar
Horst, Joop van der
2003Hoe staat het met het lidwoord? Leuvense Bijdragen 92(3). 229–237.Google Scholar
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
Jansen, Frank & Raoul Wijnands
2004Doorkruisingen van het Links-Rechtsprincipe. Neerlandistiek.nl 41. 1–38.Google Scholar
Lange, Joke de
2008Article omission in headlines and child language: A processing approach. (Dissertation Series 189). Utrecht: LOT.Google Scholar
Leiss, Elisabeth
2000Artikel und Aspekt. Berlin: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Longobardi, Giuseppe
1994Reference and proper names: A theory of N-movement in syntax and Logical Form. Linguistic Inquiry 25(4). 609–665.Google Scholar
Oosterhof, Albert
2004Generic Noun Phrases in Dutch. In Fred Karlsson (ed.), Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics (Publications no. 36). Helsinki: University of Helsinki, Department of General Linguistics. [URL].
2008aDeletie van het bepaald lidwoord in het Noord-Gronings. Taal en Tongval. Themanummer 211. 73–108.Google Scholar
2008bThe semantics of generics in Dutch and related languages. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Oosterhof, Albert & Gudrun Rawoens
2016Lidwoordomissie in Nederlandse krantenkoppen: een corpusonderzoek naar factoren van distributie, variatie en gebruik. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 132(1). 1–28.Google Scholar
Pander Maat, Henk & Carlie van Tongeren
2010Hoe journalisten omgaan met gemeentelijke persberichten. Tijdschrift voor Taalbeheersing 32(3). 185–213. DOI logoGoogle Scholar
RND-dialectatlas
=Sassen, A. 1967Dialektatlas van Groningen en Noord-Drenthe (Reeks Nederlandse Dialektatlassen 16). Antwerpen: De Sikkel.Google Scholar
Stowell, Tim
1990C-Command effects found in newspaper headlines. Unpublished manuscript, UCLA.Google Scholar
1991Empty heads in abbreviated English. GLOW abstract, GLOW Newsletter #26, HAG.Google Scholar
1999Words lost and syntax found in Headlinese: The hidden structure of abbreviated English in headlines, instructions and diaries. Unpublished manuscript/handout for talk given at York University, Toronto, November 24 1999.Google Scholar
Verkuyl, Henk J.
1992Hoe kaal zijn kale meervouden? En hoe onbepaald? De Nieuwe Taalgids 85(1). 26–36.Google Scholar
Vogeleer, Svetlana
(ed.) 2006Bare plurals, indefinites, and weak-strong distinction ( Belgian Journal of Linguistics 19 ). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Zwart, C. Jan-Wouter
2009Uncharted territory? Towards a non-cartographic account of Germanic syntax. In Artemis Alexiadou, Jorge Hankamer, Thomas McFadden, Justin Nuger & Florian Schäfer (ed.), Advances in comparative germanic syntax, 59–83. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Zwarts, Joost
2013Lidwoord weg: kale nomina in een absolute constructie. Nederlandse Taalkunde 18(2). 222–227. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

Boot, Arnout B., Erik Tjong Kim Sang, Katinka Dijkstra & Rolf A. Zwaan
2019. How character limit affects language usage in tweets. Palgrave Communications 5:1 DOI logo
Lipták, Anikó & Rint Sybesma
2023. Missing and not found. Linguistic Variation DOI logo
Paul, Ileana & Diane Massam
2021. Une recette pour des arguments nuls. Arborescences :10  pp. 113 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 3 february 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.