Article published in:
Advances in Gothic Philology and Linguistics
Edited by Alexandra Holsting and Hans Frede Nielsen †
[NOWELE 71:2] 2018
► pp. 130141
References
Aceto, M.
2015Identification of the dyes present in the purple parchment of Codex Argenteus. Alessandria: Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica.Google Scholar
Codex Argenteus Upsaliensis Jussu Senatus Universitatis Phototypice Editus
1927 Uppsala: Almqvist & Wiksell & Malmö: Malmö Ljustrycksanstalt.Google Scholar
Friesen, O. von & Grape, A.
1927Introductio. In Codex Argenteus Upsaliensis Jussu Senatus Universitatis Phototypice Editus. Uppsala: Almqvist & Wiksell & Malmö Ljustrycksanstalt. 13–118.Google Scholar
1928Om Codex argenteus: Dess tid, hem och öden (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 27). Uppsala: Svenska Litteratursällskapet.Google Scholar
Johansson, J. V.
1955De rudbeckianska förfalskningarna i Codex Argenteus. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 431. 12–27.Google Scholar
Junius, F. F. F.
»For my worthy freind Mr. Franciscus Junius«. An edition of the complete correspondence of Francis Junius F.F. (1591–1677) [edited by] Sophia Georgina van Romburgh. 21 vols. Leiden 2004 (Proefschrift Universiteit Leiden 2002.)Google Scholar
Landau, D.
2001The study of old texts with the aid of digital technology: the Gothic manuscripts. Tampere: Tampere University of Technology, Institute of Software Systems, Report 26.Google Scholar
2003Digitizing Text Heritage. Tampere: Tampere University of Technology, Department of Information Technology. (Master of Science Thesis.)Google Scholar
Lucas, P. J.
1998Junius, his Printers and his Types: An Interim Report. In R. H. Bremmer Jr (ed.), Franciscus Junius F.F. and His Circle, 177–197. Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi.Google Scholar
Munkhammar, L.
2010aFranciscus Junius och Codex argenteus. In Gotisk Workshop 2: Et uformelt formidlingstræf (Mindre Skrifter udgivet af Center for Middelalderstudier Syddansk Universitet, Odense Nr. 27), 31–36. Odense: Syddansk Universitet.Google Scholar
2011The Silver Bible: Origins and History of the Codex Argenteus. Uppsala: Selenas.Google Scholar
Oltrogge, D.
Letter to Lars Munkhammar January 15, 1997 concerning the results from material analyses 1990 of three double leaves from the Codex Argenteus made by Prof. Robert Fuchs and Dr. Doris Oltrogge, Fachhochschule Köln. Ms.] Uppsala University Library, Manuscript Department, Official Correspondence 1997.
Possnert, G. & Munkhammar, L.
2000, Silverbibelns ålder och bindningshistoria i ljuset av C14-analys. In Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis – Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala Årsbok 331. 53–65.Google Scholar
Svedberg, Th. & Nordlund, I.
1918Fotografisk undersökning av Codex argenteus. In Uppsala Universitets Årsskrift 1918:i: Matematik och naturvetenskap. Uppsala: Uppsala universitet.Google Scholar
Widmalm, S.
2004Trollkarlen från Uppsala: Bilder av The Svedberg och vetenskapen under andra världskriget. In A. Ekström (ed.), Den mediala vetenskapen, 107–139. Nora: Nya Doxa.Google Scholar