Dmitriy Bychkov

Dmitriy Bychkov

is author of the following article:

image not available
Egorova, Olga, Anna Borovskaya, Olga Romanovskaya, Dmitriy Bychkov and Lyubov Spesivtseva. 2017. “Typology of title transformations in self-translations of Vladimir Nabokov’s short stories”. Babel  63:6, 786–812