References
Barańczak, S.
(1994) Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji, z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Poznań.Google Scholar
Bassnett, S.
(1998) When is a translation not a translation? In S. Bassnett & A. Lefevere (Eds.), Constructing cultures: essays on literary translation (pp. 25–40). Multilingual Matters.Google Scholar
Berman, A.
(2009) Przekład jako doświadczenie obcego. In P. Bukowski & M. Heydel (Eds.), Współczesne teorie przekładu (pp. 249–264). Wydawnictwo Znak.Google Scholar
Brajerska-Mazur, A.
(2012) Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie: Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh. Lublin: Wydawnictwo KUL.Google Scholar
Cambridge Dictionary
n.d.). Pustelnik. In Cambridge Dictionary.org. Retrieved July 22, 2020, from [URL]
n.d.). Pustynia. In Cambridge Dictionary.org. Retrieved July 22, 2020, from [URL]
Coseriu, E.
(1985) Linguistic competence: what is reality? The Modern Language Review, 80 (4), xxv–xxxv. DOI logoGoogle Scholar
Dąbrowska, K.
(2013, October 23). The poetry of existence. Culture.pl. Retrieved from [URL]
Even-Zohar, I.
(1978) Papers in Historical Poetics. Porter Institute.Google Scholar
(1979) Polysystem Theory. Poetics Today, 1 (1–2, Autumn), 287–310. DOI logoGoogle Scholar
(1990) Polysystem studies. Poetics Today, 11 (1), 45–51. [URL]
(1997) Factors and dependencies in culture: A revised draft for polysystem culture research. Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, XXIV (1, March), 15–34.Google Scholar
Genette, G.
(1976) Mimologique. Voyage en Cratylie. Seuil.Google Scholar
Grądziel-Wójcik, J.
(2005) Życie z kropką u nogi. Poetyckie renarracje Wisławy Szymborskiej. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2 (2). [URL]
Hejwowski, K.
(2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Hinton, L., Nichols, J., & Ohala, J.
(Eds.) (1994) Sound symbolism. Cambridge University Press.Google Scholar
Jacobson, R., & Waugh, R. L.
(1979) The sound shape of language. Indiana University Press.Google Scholar
(2002) The sound shape of language. Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Kabatek, J.
(2015) Wordplay and discourse traditions. In A. Zirker & E. Winter-Froemel (Eds.), Wordplay and metalinguistic / metadiscursive reflection (pp. 218–228). De Gruyter. [URL]. DOI logo
Kluba, A.
(2020) Wielka Liczba. Nowa Panorama Literatury Polskiej. Retrieved from [URL]
Kozak, J.
(2009) Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Kryński, M. J., & Maguire, R. A.
(1981) Introduction. In W. Szymborska, Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska (pp. 3–18). Princeton University Press.Google Scholar
Kubaszczyk, J.
(2016) Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich. PWN.Google Scholar
Ligęza, W.
(2002) O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Magnus, M.
(1998a) What the Letters Mean? English Consonants. Retrieved from [URL]
(1998b) Further research: linguistic methodology. Overview of the phonosemantic literature. Trismegistos. Retrieved from [URL] pp. 1–20.
(2010) Gods in the word. Archetypes in the consonants. Create space Independent Publishing Platform.Google Scholar
Newmark, P.
(1981) Approaches to Translation. Pergamon Press.Google Scholar
(1988) A textbook of translation. Prentice Hall.Google Scholar
Sapir, E.
(1929) A study in phonetic symbolism. Journal of Experimental Psychology, 12 1, 225–239. DOI logoGoogle Scholar
Shibatani, M.
(1990) The Japanese language. Cambridge University Press.Google Scholar
Sierotwiński, S.
(1986) Słownik terminów literackich. [Dictionary of literary terms]. Zakład im. Ossolińskich.Google Scholar
Słownik języka polskiego
(1981) Udać. In Słownik języka polskiego. (6th ed., vol. 31, p. 580). PWN.Google Scholar
Sommer, P.
(1995) Smak detalu i inne ogólniki. Stowarzyszenie Literackie Kresy.Google Scholar
(2005) Po stykach. Słowo/ Obraz/ Terytoria.Google Scholar
Szymborska, W.
(1981) Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wisława Szymborska. (M. J. Kryński & R. A. Maguire, Trans.). Princeton University Press. DOI logoGoogle Scholar
(1997) Nothing twice. Selected Poems. (S. Barańczak & C. Cavanagh, Trans.). Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Toury, G.
Ultan, R.
(1978) Size-sound symbolism. In J. H. Greenberg, C. A. Ferguson, & E. A. Moravcsik (Eds.), Universals of human language. Phonology (pp. 527–568). Stanford University Press.Google Scholar
Van den Broeck, R.
(1981) The Limits of Translatability Exemplified by Metaphor Translation. Poetics Today, 2 (4), 73–87. DOI logoGoogle Scholar