References
Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities
Retrieved on 16 December 2023 from [URL]
Åsta, H.
(2016) Teachers’ beliefs about multilingualism and a multilingual pedagogical approach. International Journal of Multilingualism 13(1), 1–18. DOI logoGoogle Scholar
Caesar, L. G., & Kohler, P. D.
(2007) The state of school-based bilingual assessment: Actual practice versus recommended guidelines. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 38(3), 190–200. DOI logoGoogle Scholar
Creese, A., & Blackledge, A.
(2010) Translanguaging in the bilingual classroom: A pedagogy for learning and teaching?. Modern Language Journal, 94(1), 103–115. DOI logoGoogle Scholar
De Angelis, G.
(2011) Teachers’ beliefs about the role of prior language knowledge in learning and how these influence teaching practices. International Journal of Multilingualism, 8(3), 216–234. DOI logoGoogle Scholar
De Angelis, G.
(2007) Third or additional language acquisition. Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar
European Commission (2018) =. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Day, L., Meierkord, A
(2018) Rethinking language education and linguistic diversity in schools: Thematic report from a programme of expert workshops and peer learning activities (2016–17). Publications Office. DOI logoGoogle Scholar
European Parliament Multimedia Centre
(2023) Romani people in the EU. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
Forray, K., & Orsós, A.
(2016) Roma jövő Magyarországon [Roma future in Hungary]. Educatio, 25(4), 516–526.Google Scholar
Fürész-Mayernik, M.
2023). Multilingual children in Hungary: A questionnaire survey on teachers’ experiences. Journal of Arts, Humanities, and Social Studies, 1(3), 1–117.
García, O.
(2009) Introducing bilingual education. In O. García (Ed.), Bilingual education in the 21st century: A global perspective (pp. 3–17). Wiley-Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
García, O. & Wei, L.
(2014) Translanguaging: Language, bilingualism and education. Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Germans of Hungary
(2023) Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
Goldstein, B.
(2001) Assessing phonological skills in Hispanic/Latino children. Seminars in Speech and Language, 22(1), 39–49. DOI logoGoogle Scholar
Gödri, I.
(2018) Nemzetközi vándorlás. In J. Monostori, P. Őri, & Zs. Spéder (Eds.), Demográfiai portré 2018 [Demographic portrait 2018] (pp. 237–270). KSH Népességtudományi Kutatóintézet.Google Scholar
Horváthné Farkas, É.
(2011) Szlovák nemzetiségi iskola – Nyelvhasználat [Slovak nationality school – Language use]. In G. Ruda (Ed.), Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában [Nationality schools in Hungary, Slovakia and Slovenia] (pp. 83–91). Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület.Google Scholar
Hufeisen, B.
(2011) Gesamtsprachencurriculum: Überlegungen zu einem prototypischen Modell. In R. S. Baur & B. Hufeisen (Eds.), ‘Vieles ist sehr ähnlich’: Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe (pp. 265–282). Schneider Hohengehren.Google Scholar
Jakab, Gy.
(2011) A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása [Educational problems of migrant children, the practice of Hungarian multicultural education]. Új Pedagógiai Szemle, 8–9, 144–165.Google Scholar
V. Kovács, E, & F. Kovács, Zs.
(2003) A logopédia jövője [The future of logopedia]. Gyógypedagógiai Szemle, 31(1), 28–37.Google Scholar
Központi Statisztikai Hivatal
(2022) A bevándorló külföldi állampolgárok az állampolgárság országa szerint [Immigrants by country of citizenship]. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
(2021) A Magyarországra érkezett menedékkérők száma állampolgárság szerint (2000–) [Refugees seeking asylum in Hungary by country of citizenship from 2000]. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
(2011) Population census 2011: Detailed tables. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
Labancz, L.
(2015) Hungarian language competence of the Chinese immigrants. International Journal of Humanities and Social Science, 5(5), 41–47.Google Scholar
Lakatos, Zs., & Pataki, N.
(2017) Hogyan tovább? Migráns hátterű fiatalok köznevelési-oktatási integrációja [What’s next? Public educational integration of youngsters with migrant backgrounds]. Educatio, 26(3), 352–364. DOI logoGoogle Scholar
McLeod, S., Verdon, S., Bowen, C., & The International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech
(2013) International aspirations for speech-language pathologists’ practice with multilingual children with speech sound disorders: Development of a position paper. Journal of Communication Disorders, 46(4), 375–387. DOI logoGoogle Scholar
(2017) Tutorial: Speech assessment for multilingual children who do not speak the same language(s) as the speech-language pathologist. American Journal of Speech-Language Pathology, 26(3), 691–708. DOI logoGoogle Scholar
Molnár, É.
(1995) Hungary: Essential facts, figures and pictures. MTI Media Data Bank.Google Scholar
Nagygyőriné Kerti, I.
(2018) A cigány nyelv helye a közoktatásban [The place of the Gypsy language in the public education]. Különleges Bánásmód, IV(4), 73–81. DOI logoGoogle Scholar
Navracsics, J.
(2003) The bilingualism of Croats living in Hungary. Strani Jezici, 32(3), 131–151.Google Scholar
(2008) The mental lexicon of Croatian-Hungarian bilinguals. Lahor: Journal for Croatian as Mother, Second and Foreign Language, 1(5), 5–18.DOI logoGoogle Scholar
Németh, Sz.
(2008) Sajátos nevelési igényű migráns tanulók [Migrant students with special needs]. In É. Balázs, & M. Kőpatakiné Mészáros (Eds.), Új horizontok az együttnevelésben [New horizons in inclusive education] (n.p.). OKI. Retrieved on 10 February 2023 from [URL].Google Scholar
Nguyen Luu, L. A.
(2020) Az identitás és az akkulturáció (szociál)pszichológiai aspektusai [The (social) psychological aspects of identity and acculturation] (Unpublished doctoral dissertation). Eötvös Loránd University.
Nyíri, P.
(2002) From class enemies to patriots: Overseas Chinese and emigration policy and discourse in the People’s Republic of China. In P. Nyíri & I. Savaliev (Eds.), Globalizing Chinese migration (pp. 208–241). Aldershot.Google Scholar
(2003) Chinese migration to Eastern Europe. International Migration, 41(3), 239–265. DOI logoGoogle Scholar
Oktatási Hivatal
(2023) Középfokú beiskolázás – Gyakran ismételt kérdések [Secondary education – Frequently asked questions]. Retrieved on 16 December 2023 from [URL] DOI logoGoogle Scholar
Otwinowska, A.
(2014) Does multilingualism influence plurilingual awareness of Polish teachers of English? International Journal of Multilingualism, 11(1), 97–119. DOI logoGoogle Scholar
Papp Z. A., Márton, J., & Szerbhorváth, Gy.
(2017) A nemzeti integráció magyarországi elfogadottságának és támogatottságának vizsgálata. Kutatási beszámoló [Examining the acceptance and support of national integration in Hungary: Research report]. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet. Retrieved on 10 February 2023 from [URL]Google Scholar
Paveszka, D., & Nyíri, P.
(2006) Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja [Educational strategies and the integration of migrant students at school]. In M. Feischmidt & P. Nyíri (Eds.), Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban [Undesired children? International students in Hungarian schools] (pp. 129–171). Sík Kiadó.Google Scholar
Sulyomi-Schulmann, A.
(1931) Gyógypedagógiai beszédiskolák szükségessége és azok szervezete [The need for special education speech schools and their organization]. Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 3–4, 5–6.Google Scholar
Takács, G.
(2013) A német nemzetiségi oktatás rendszere napjainkban [The structure of German nationality education nowadays]. Neveléstudomány, 2, 76–89.Google Scholar
UNHCR
(2023) Operational data portal, Ukraine refugee situation: Hungary. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar
Várhalmi, Z.
(2013) A magyar nyelvtudás integrációs vonatkozásai [Integration aspects of Hungarian language skills]. In A. Kováts (Ed.), Bevándorlás és integráció: Magyarországi adatok, európai indikátorok [Immigration and integration: Hungarian data, European indicators] (pp. 118–128). MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet. Retrieved on 10 February 2023 from [URL]Google Scholar
Vásárhelyi, M.
(1994) A nemzeti és területi kérdés a közgondolkodásban [The national and territorial issue in public thinking]. Jelkép, 1, 41–50.Google Scholar
Visegrád Group
(2023) The Treaty of Trianon. Retrieved on 16 December 2023 from [URL]Google Scholar