Part of
Investigating West Germanic Languages: Studies in honor of Robert B. Howell
Edited by Jennifer Hendriks and B. Richard Page
[Studies in Germanic Linguistics 8] 2024
► pp. 188224
References

Manuscript sources

Municipal Archives, Antwerp

Gilden en Ambachten

GA.
4497Graanverkopers. (1533)
4501Haringkopers. (1537)
4504Kraankinders. (1546, 1549)

Insolvente boedelskamer

IB. 262.
Familie van Immerseel (1580s)
IB. 768.
Gerard Gramaye (1580)
IB. 784.
Familie de Pape (1520s–1530s)
IB. 2836.
Jozine Laureyssen (1538–1542)
IB. 2898.
Pieter van der Molen (1538)
IB. 2983 & 3005.
Gilbert van Schoonbeke (1560s–1570s)

Tresorij

T. 7.
Memorie boeck (1562–1563)

The Plantin-Moretus archive, Antwerp

M. 328.
Willem van de Lare, Regula Transporti (c. 1527)
Arnal, Antoni
2011Linguistic changes in the Catalan spoken in Catalonia under new contact conditions. Journal of Language Contact 4. 5–25. DOI logoGoogle Scholar
Barth, Danielle & Stefan Schnell
2021Understanding corpus linguistics. (Understanding Language Series). London & New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Coupé, Griet
2015Syntactic Extension. The historical development of Dutch verb clusters. (LOT number 395). Nijmegen: Radboud University Nijmegen dissertation.Google Scholar
Coussé, Evie
2008Motivaties voor volgordevariatie. Een diachrone studie van werkwoordsvolgorde in het Nederlands. Ghent: Ghent University dissertation.Google Scholar
2010Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands. Lexikos 20. 123–142. DOI logoGoogle Scholar
Coussé, Evie & Gert De Sutter
2012De historische wortels van de rode en groene volgorde in het Nederlands. Taal & Tongval 64(1). 73–101. DOI logoGoogle Scholar
de Meersman, A.
1990Bijzinsvolgorde in tweeledige ww-groepen. Een verkennende historische schets. Taal & Tongval Themanummer 3. 152–185.Google Scholar
de Vries, Jan
1984European urbanization 1500–1800. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
De Wulf, Chris
2008Bloggen in de middeleeuwen. Naar een corpus van de 15de- en 16de-eeuwse Nederlandse dialecten en idiolecten. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 118(1). 335–352.Google Scholar
Dros-Hendriks, Lotte
2018Not another book on verb raising. (LOT number 487). Leiden: Leiden University dissertation.Google Scholar
Egbert, Jesse, Tove Larsson & Douglas Biber
2020Doing linguistics with a corpus: Methodological considerations for the everyday user. (Cambridge Elements Series). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Gooskens, F. A.
1986Pestepidemieën in Breda tijdens de middeleeuwen (1382–1535). Jaarboek de Oranjeboom 39. 18–54.Google Scholar
Goss, Emily L.
2002Negotiated language change in early modern Holland: immigration and linguistic variation in the Hauge (1600–1670). Madison, WI: University of Wisconsin–Madison dissertation.Google Scholar
Goss, Emily L. & Robert B. Howell
2006Social and structural factors in the development of Dutch urban dialects in the Early Modern period. In Cravens, Thomas (ed.), Variation and reconstruction, 59–83. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hendriks, Jennifer Boyce
1998Immigration and linguistic change: A socio-historical linguistic study of the effect of German and Southern Dutch immigration on the development of the Northern Dutch vernacular in 16th/17th century Holland. Madison, WI: University of Wisconsin–Madison dissertation.Google Scholar
Hendriks, Jennifer
2018The effects of complex migration trajectories on individual linguistic repertoires. Neuphilologische Mitteilungen 119(1). 121–143.Google Scholar
Hendriks, Jennifer, Todd Ehresmann, Robert B. Howell & Mike Olson
2018Migration and linguistic change in Early Modern Holland: The case of Leiden. Neuphilologische Mitteilungen 119(1). 145–172.Google Scholar
Henriksen, Nicholas, Lorenzo García-Amaya, Andries W. Coetzee & Daan Wissing
2020Language contact in Patagonia. Durational control in the acquisition of Spanish and Afrikaans phonology. In Colina, Sonia & Fernando Martínez-Gil (eds.), The Routledge handbook of Spanish phonology, 416–438. London & New York: Routledge.Google Scholar
Howell, Robert B.
1993German immigration and the development of regional variants of American English: Using contact theory to discover our roots. In Salmons, Joseph (ed.), The German language in America, 190–212. Madison, WI: Max Kade Institute.Google Scholar
2006Immigration and koineisation: The formation of early modern Dutch urban vernaculars. Transactions of the Philological Society 104(2). 207–227. DOI logoGoogle Scholar
Kint, An
1996Becoming civic community: Citizenship in sixteenth-century Antwerp. In Boone, M. & M. Prak (eds.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaries dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes)/Individual, corporate, and judicial status in European cities (late middle ages and early modern period), 157–169. Louvain & Apeldoorn: Garant.Google Scholar
Klep, Paul M. M.
1981Bevolking en arbeid in transformatie: een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700–1900. Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij Nijmegen.Google Scholar
1990Het Brabantse stedensysteem en de scheiding der Nederlanden 1565–1650. Bijdragen tot de Geschiedenis 73(3–4). 101–129.Google Scholar
Lesger, Clé.
2006Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in Nederland in de vroegmoderne tijd. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3. 3–23.Google Scholar
Limberger, Michael
2008aSixteenth-century Antwerp and its rural surroundings: Social and economic changes in the hinterland of a commercial metropolis (ca. 1450–ca. 1570). Turnhout: Brepols.Google Scholar
2008b‘No town in the world provides more advantages’: Economies of agglomeration and the golden age of Antwerp. In O’Brien, Patrick (ed.), Urban achievement in Early Modern Europe: Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London, 39–62. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Marnef, Guido
1996Antwerpen in de tijd van de Reformatie: Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550–1577. Amsterdam-Antwerpen: Meulenhoff-Kritak.Google Scholar
Pavlenko, Aneta & Scott Jarvis
2002Bidirectional transfer. Applied Linguistics 23(2). 190–214. DOI logoGoogle Scholar
Prak, Maarten
2010Citizens without nations: Urban citizenship in Europe and the world, c. 1000–1789. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Stefanowitsch, Anatol
2020Corpus linguistics: A guide to the methodology. (Textbooks in Language Sciences 7). Berlin: Language Sciences Press.Google Scholar
Szpiech, Ryan, Joshua Shapero, Andries W. Coetzee, Lorenzo García-Amaya, Paulina Alberto, Victoria Langland, Ellie Johandes & Nicholas Henriksen
2020Afrikaans in Patagonia: Language shift and cultural integration in a rural migrant community. International Journal of the Sociology of Language 266. 33–54. DOI logoGoogle Scholar
Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman
1988Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley: University of California Press. DOI logoGoogle Scholar
Treffers-Daller, Jeanine
2002Language use and language contact in Brussels. Journal of Multilingual and Multicultural Development 23(1–2). 50–64. DOI logoGoogle Scholar
van Coetsem, Frans
1988Loan phonology and the two transfer types in language contact. Dordrecht: Foris Publications. DOI logoGoogle Scholar
2000A general and unified theory of the transmission process in language contact. Heidelberg: Winter.Google Scholar
van der Horst, J. M.
2008Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
van der Sijs, Nicoline
2004Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu Uitgevers.Google Scholar
Van Loon, J.
2001Op zoek naar de ideale tekst. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor de Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 111(3). 73–90.Google Scholar
Winford, Donald
2020Theories of language contact. In Grant, Anthony P. (ed.), The Oxford handbook of language contact (Oxford Handbook Online Linguistics), New York, N.Y.: Oxford University Press.Google Scholar
Wurmbrand, Susi
2017Verb clusters, verb raising, and restructuring. In Everaert, Martin & Henk C. van Riemsdijk (eds.), The Wiley Blackwell Companion to Syntax. 2nd edn, 4611–4719. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. DOI logoGoogle Scholar