Article published in:
Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms
Edited by Kurt Braunmüller, Steffen Höder and Karoline Kühl
[Studies in Language Variation 16] 2014
► pp. 179207
References
Bull, T
[1990] 1996Målet i Troms og Finnmark. In Nordnorske dialektar, E.H. Jahr & O. Skare (eds), 157–174. Oslo: Novus.Google Scholar
[1993] 1996Språkskifte hos kvinner og menn i ei nordnorsk fjordsamebygd. In Nordnorske dialektar, E.H. Jahr & O. Skare (eds), 185–200. Oslo: Novus.Google Scholar
1995Language maintenance and loss in an originally trilingual area in North Norway. International Journal of the Sociology of Language 115: 125–134. CrossrefGoogle Scholar
2004Samisk-nordisk språkkontaktforsking – eit statusoversyn. In The Sámi and the Scandinavians, J. Kusmenko (ed.), 183–198. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.Google Scholar
2006Språkkontakt, etnolekt og asymmetriske maktforhold. Norsk på samisk grunn. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 1(1): 37–50.Google Scholar
2012“Enten man ville eller ikke, så lærte man samisk”. Genus og substantivbøying i ein nordleg norsk språkkontaktvarietet. In Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15 April 2012, H.O. Enger, J.T. Faarlund & K.I. Vannebo (eds), 33–55. Oslo: Novus.Google Scholar
Bull, T., Junttila, J.H. & Pedersen, A.K
1986Nominalfrasen i skibotnmålet i Troms. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1(2): 60–71.Google Scholar
Bybee, J.L
1985Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Carstairs-McCarthy, A
1994Inflection classes, gender and the principle of contrast. Language 70: 737–788. CrossrefGoogle Scholar
Conzett, Ph., Johansen, �. M. & Sollid, H
2011Genus og substantivbøying i nord norske språkkontaktområder. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 6(1): 35–71.Google Scholar
Dahl, Ö
2004The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity. Amsterdam: John ­Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Dannemark, N
2010Variasjon og mønster: drag i det norske talemålet til ein del barn i Guovdageaidnu. Ph.D. thesis, University of Tromsø.Google Scholar
Duke, J
2009The Development of Gender as a Grammatical Category: Five Case Studies from the Germanic Languages. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Elstad, K
1982Nordnorske dialektar. In Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg, T. Bull & K. Jetne (eds), 9–100. Oslo: Det Norske Samlaget.Google Scholar
Eriksen, K. & Niemi, E
1981Den finske fare. Oslo, Bergen, Tromsø: Universitetsforlaget.Google Scholar
Friis, J.A
1861Ethnografisk Kart over Finnmarken. Available at http://​www​.dokpro​.uio​.no​/omfriis​.html (Read20.05.2013).
Hansen, L.I. & Olsen, B
2004Samenes historie frem til 1750. Oslo: Cappelen Akademisk.Google Scholar
Hockett, C.F
1958A Course in Modern Linguistics. New York: MacMillan.Google Scholar
Jahr, E.H
1984Language Contact in Northern Norway. Adstratum and Substratum in the Norwegian, Sami and Finnish of Northern Norway. Acta Borealia 1: 103–112. CrossrefGoogle Scholar
Jahr, E.H. & Skare, O
(eds) 1996Nordnorske dialektar. Oslo: Novus forlag.Google Scholar
Jaklin, A
2006Historien om Nord-Norge. Oslo: Gyldendal.Google Scholar
Johannessen, J.B., Priestley, J., Hagen, K., Åfarli, T.A. & Vangsnes, Ø. A
2009The Nordic dialect corpus – an advanced research tool. In Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009 . NEALT Proceedings Series Volume 4, K. Jokinen & E. Bick (eds). Available at: http://​dspace​.utlib​.ee​/dspace​/handle​/10062​/9206.
Junttila, J.H
1986Språkkontakt i ei bygd i Nord-Troms. Nordlyd 12: 179–204.Google Scholar
1988Språkval og språkbruk i Skibotn. Kven forstår kven?MA thesis, University of Tromsø.Google Scholar
Kusmenko, J
2000Entwicklung des Genussystems in den skandinavischen Sprachen. In Arbeiten zur Skandinavistik. 13. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik, F. Paul (ed.), 469–479. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag.Google Scholar
Le Page, R.B. & Tabouret-Keller, A
1985Acts of Identity. Creole-based Approaches to Language and Ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Lødrup, H
2011Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten? Maal og Minne 2: 120–136.Google Scholar
Martinussen, B
[1991] 1996Mot én dialekt i Finnmark. In Nordnorske dialektar, E.H. Jahr & O. Skare (eds), 238–248. Oslo: Novus.Google Scholar
Nesse, A
2002Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Oslo: Novus.Google Scholar
2005Boken – han og Kua – den. Om endringer i norske genussystem. Maal og Minne 2: 136–146.Google Scholar
Paulsen, K.A
1971Litt om det norske språket i Sør-Varanger tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varanger-dialekten. MA thesis, University of Oslo.Google Scholar
Rasmussen, T. & Nolan J.S
2011Reclaiming Sámi languages: Indigenous language emancipation from East to West. International Journal of the Sociology of Language 209: 35–55.Google Scholar
Rodina, Y. & Westergaard, M
2013The acquisition of gender and declension class in a non-transparent system: monolinguals and bilinguals. Studia Linguistica 67(1): 47–67. CrossrefGoogle Scholar
Romaine, S
1988Pidgin and creole languages. London: Longman.Google Scholar
Sollid, H
2005Språkdannelse og -stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Oslo: Novus.Google Scholar
2013Ethnolects in Northern Norway: From national negligence to local linguistic pride. In Multilingualism and Language Diversity in Urban Areas, P. Siemund, I. Gogolin, M. Schulz & J. Davydova (eds), 63–94. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Thomason, S.G
2001Language Contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Thomason, S.G. & Kaufman, T
1988Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Trosterud, T
2008Language assimilation during the Modernisation Process: Experiences from Norway and North-West Russia. Acta Borealia 25(9): 93–112. CrossrefGoogle Scholar
Trudgill, P
1999Language contact and the function of linguistic gender. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 35: 133–152.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Opsahl, Toril
2021. Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians. Journal of Germanic Linguistics 33:1  pp. 122 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 14 may 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.