Article published in:
Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms
Edited by Kurt Braunmüller, Steffen Höder and Karoline Kühl
[Studies in Language Variation 16] 2014
► pp. 239264
References
Aarsæther, F.
1984E syns alle folk snakka likt e! En studie av talemålsvariasjon i Ålesund bymål. Cand.philol thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Aasen, K.N.
2011Stavanger-dialekten 30 år etter. Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Stavanger. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Bergen kommune
2011Levekår og helse i Bergen. Bergen: Bergen kommune.Google Scholar
Birkeland, M.
2008 ”Dei e teite og dei e mær stril enn oss.” Ein komparativ analyse av talemål, haldningar og samfunnsforhold i nordhordlandskommunane. Meland og Radøy. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Dahl, M.
2002Talemålsstrategier blant barn og unge i Sandefjord. MA thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Doublet, M.-R.
2012Bare fra Bergen, eller fra Fana i Bergen? En intern språkkrig mellom bergensvarietetene. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Fintoft, K. & Mjaavatn, P.E.
.1980Språksosiologiske forhold i Trondheim bymål. Trondheim: Tapir.Google Scholar
Gabrielsen, F.
1983Eg eller je? Oslo: Novus.Google Scholar
1991Haugesund bymål. Bergen: Alvheim & Eide.Google Scholar
Gulbransen, P.P.
1975Nye drag i Tønsbergs bymål. Cand.philol. thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Helle, K.
1982Bergen bys historie I. Bergen: Universitetsforlaget.Google Scholar
Johannessen.S.H.
1983Om “skjendisar” og “chipsreiarar.” Bruken av sje-lyd og kje-lyd i bergensmålet. Talemål i Bergen 1/83: 5–28.Google Scholar
Kristiansen, T.
2009The macro-level social meaning of late-modern Danish accents. In Acta Linguistica Hafniensia, 41, 167–192.Google Scholar
Labov, W.
1972Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
Larsen, A.B.
1907Kristiania bymål. Vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale. Kristiania: Cammermeyer.Google Scholar
Larsen, A.B. & G. Stoltz
1911–12Bergens bymål. Kristiania: Aschehoug.Google Scholar
Løken, A.
2001 “litt kjukkere språg da” – varietetsinndeling og intraindividuell variasjon med utgangspunkt i talemålet i Oslo. MA thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Myking, J.
1983a “Å ligge i evnen og sitte på kaffikjelen.” Parverb i bergensmålet: ligge/legge og sitte/sette. Talemål i Bergen 1/83: 29–42.Google Scholar
1983bAdverba og no i bergensmålet. Lingvistisk og sosiolingvistisk variasjon. Talemål i Bergen 2/83: 5–66.Google Scholar
1983cFem leksikalske variablar i bergensmåiet. Talemål i Bergen 2: 67–121.Google Scholar
1988Grammatiske kv-ord som sosiolingvistisk variabel. Talemål i Bergen 4: 5–38.Google Scholar
Nesse, A.
1994Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten. Talemål i Bergen 5: 1–165.Google Scholar
2003Slik ble vi bergensere. Hanseatene og bergensdialekten. Bergen: Sigma.Google Scholar
Nornes, M.
2011Bergensk i Bergenhus – ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Bergenhus bydel. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Pettersen, E.
1996Ka e’ tiss. Bergensmålet gjennom tidene slik forfatterne har brukt det. Bergen: Alma Mater.Google Scholar
Revheim, I.
1997Sosiolingvistisk variasjon i Sund kommune på Sotra. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Rød, H.M.
2014Molde bymål. Ein kvantitativ korrelasjonsstudie i verkeleg tid. MA thesis, University of Bergen, Bergen.
Sandøy, H.
2013Driving forces in language change − in the Norwegian perspective. In Experimental Studies of Changing Language Standards in Contemporary Europe, T. Kristiansen & S. Grondelaers (eds), 125–151. Oslo: Novus.Google Scholar
Stjernholm, K.
2013Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. Ph.D. thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Talebanken = a sociolinguistic data corpus, cf. Helge Sandøy: Talebanken ved LLE, UiB. Ei orientering http://​folk​.uib​.no​/hnohs​/DEP​/Om​_TB​.pdf)
Ulland, H.
1983aBruken av den, han og ho om inanimata i talemålet i Bergen. Talemål i Bergen 1/83: 43–78.Google Scholar
1984aDet bergenske ego. Om formene eg, e og jei i bergensk. Talemål i Bergen 1/84: 28–53.Google Scholar
1984bNokre personlege pronomen som sosiolingvistiske variablar i bergensk. Talemål i Bergen 1/84: 54–71.Google Scholar
Villanger, S.
2010“Da hadde vært litt kult visst vi hadde snakka strilsk om hondra år.” Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Øygarden. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar