Part of
Stability and Divergence in Language Contact: Factors and Mechanisms
Edited by Kurt Braunmüller, Steffen Höder and Karoline Kühl
[Studies in Language Variation 16] 2014
► pp. 239264
References
Aarsæther, F
1984E syns alle folk snakka likt e! En studie av talemålsvariasjon i Ålesund bymål. Cand.philol thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Aasen, K.N
2011Stavanger-dialekten 30 år etter. Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Stavanger. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Bergen kommune
2011Levekår og helse i Bergen. Bergen: Bergen kommune.Google Scholar
Birkeland, M
2008 ”Dei e teite og dei e mær stril enn oss.” Ein komparativ analyse av talemål, haldningar og samfunnsforhold i nordhordlandskommunane. Meland og Radøy. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Dahl, M
2002Talemålsstrategier blant barn og unge i Sandefjord. MA thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Doublet, M.-R
2012Bare fra Bergen, eller fra Fana i Bergen? En intern språkkrig mellom bergensvarietetene. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Fintoft, K. & Mjaavatn, P.E
.1980Språksosiologiske forhold i Trondheim bymål. Trondheim: Tapir.Google Scholar
Gabrielsen, F
1983Eg eller je? Oslo: Novus.Google Scholar
1991Haugesund bymål. Bergen: Alvheim & Eide.Google Scholar
Gulbransen, P.P
1975Nye drag i Tønsbergs bymål. Cand.philol. thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Helle, K
1982Bergen bys historie I. Bergen: Universitetsforlaget.Google Scholar
Johannessen. S.H
1983Om “skjendisar” og “chipsreiarar.” Bruken av sje-lyd og kje-lyd i bergensmålet. Talemål i Bergen 1/83: 5–28.Google Scholar
Kristiansen, T
2009The macro-level social meaning of late-modern Danish accents. In Acta Linguistica Hafniensia, 41, 167–192.Google Scholar
Labov, W
1972Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
Larsen, A.B
1907Kristiania bymål. Vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale. Kristiania: Cammermeyer.Google Scholar
Larsen, A.B. & G. Stoltz
1911–12Bergens bymål. Kristiania: Aschehoug.Google Scholar
Løken, A
2001 “litt kjukkere språg da” – varietetsinndeling og intraindividuell variasjon med utgangspunkt i talemålet i Oslo. MA thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Myking, J
1983a “Å ligge i evnen og sitte på kaffikjelen.” Parverb i bergensmålet: ligge/legge og sitte/sette. Talemål i Bergen 1/83: 29–42.Google Scholar
1983bAdverba og no i bergensmålet. Lingvistisk og sosiolingvistisk variasjon. Talemål i Bergen 2/83: 5–66.Google Scholar
1983cFem leksikalske variablar i bergensmåiet. Talemål i Bergen 2: 67–121.Google Scholar
1988Grammatiske kv-ord som sosiolingvistisk variabel. Talemål i Bergen 4: 5–38.Google Scholar
Nesse, A
1994Kollektiv og individuell variasjon i bergensdialekten. Talemål i Bergen 5: 1–165.Google Scholar
2003Slik ble vi bergensere. Hanseatene og bergensdialekten. Bergen: Sigma.Google Scholar
Nornes, M
2011Bergensk i Bergenhus – ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Bergenhus bydel. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Pettersen, E
1996Ka e’ tiss. Bergensmålet gjennom tidene slik forfatterne har brukt det. Bergen: Alma Mater.Google Scholar
Revheim, I
1997Sosiolingvistisk variasjon i Sund kommune på Sotra. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Rød, H.M
2014Molde bymål. Ein kvantitativ korrelasjonsstudie i verkeleg tid. MA thesis, University of Bergen, Bergen.
Sandøy, H
2013Driving forces in language change − in the Norwegian perspective. In Experimental Studies of Changing Language Standards in Contemporary Europe, T. Kristiansen & S. Grondelaers (eds), 125–151. Oslo: Novus.Google Scholar
Stjernholm, K
2013Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo. Ph.D. thesis, University of Oslo, Oslo.Google Scholar
Talebanken = a sociolinguistic data corpus, cf. Helge Sandøy: Talebanken ved LLE, UiB. Ei orientering [URL])
Ulland, H
1983aBruken av den, han og ho om inanimata i talemålet i Bergen. Talemål i Bergen 1/83: 43–78.Google Scholar
1984aDet bergenske ego. Om formene eg, e og jei i bergensk. Talemål i Bergen 1/84: 28–53.Google Scholar
1984bNokre personlege pronomen som sosiolingvistiske variablar i bergensk. Talemål i Bergen 1/84: 54–71.Google Scholar
Villanger, S
2010“Da hadde vært litt kult visst vi hadde snakka strilsk om hondra år.” Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Øygarden. MA thesis, University of Bergen, Bergen.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Bugge, Edit & Randi Neteland
2022. Simplification in 43 varieties of urban Norwegian. Journal of Historical Sociolinguistics 8:1  pp. 89 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 21 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.