Part of
Intermediate Language Varieties: Koinai and regional standards in Europe
Edited by Massimo Cerruti and Stavroula Tsiplakou
[Studies in Language Variation 24] 2020
► pp. 5578
References
Auer, P.
(2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque, J. van der Auwera, & D. Geeraerts (Eds.), Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative (pp. 7–42). Berlin/New York: de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Bakkes, P.
(1996) Variatie en verandering in het Montforts: taalstructurele en sociolinguistische aspecten van een veranderend dorpsdialect. PhD Dissertation, Nijmegen University.Google Scholar
Cornips, L.
(1994) Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen. PhD Dissertation, University of Amsterdam.Google Scholar
De Vink, L.
(2004) Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. PhD Dissertation, Leiden University.Google Scholar
Frings, T.
(1926) Sprache. In H. Aubin, T. Frings, & J. Müller (Eds.), Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden (pp. 90–185). Bonn: Röhrscheid.Google Scholar
(1957) Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache. Halle (Saale): Niemeyer.Google Scholar
Ghyselen, A.-S.
(2016) From diglossia to diaglossia. In M.-H. Côté, R. Knooihuizen, & J. Nerbonne (Eds.), The future of dialects: Selected papers from Methods in Dialectology XV (pp. 35–62). Berlin: Language Science Press.Google Scholar
Guy, G. R., & Hinskens, F.
(2016) Linguistic coherence; systems, repertoires and speech communities. In F. Hinskens, & G. R. Guy (Eds.), Coherence, covariation and bricolage: Various approaches to the systematicity of language variation. Special issue of Lingua, 172–173, 1–9.Google Scholar
Hinskens, F.
(1992) Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects. PhD Dissertation, University of Nijmegen.Google Scholar
(2014) Despite or because of intensive contact? Internal, external and extralinguistic aspects of divergence in modern dialects and ethnolects of Dutch. In K. Braunmüller, S. Höder, & K. Kühl (Eds.), Stability and divergence in language contact: Factors and mechanisms (pp. 109–140). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Hinskens, F., Auer, P., & Kerswill, P.
(2005) The study of dialect convergence and divergence: Conceptual and methodological considerations. In P. Auer, F. Hinskens, & P. Kerswill (Eds.), Dialect change: Convergence and divergence in European languages (pp. 1–48). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hinskens, F., & van Hout, R.
(2013) Language and space in Dutch: Recent developments and new research. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and space. Dutch (pp. 35–60). Berlin/Boston: de Gruyter.Google Scholar
Hoekstra, E., & van Koppen, M.
(2013) Holland and Utrecht: Morphology and syntax. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and space. Dutch (pp. 418–443). Berlin/Boston: de Gruyter.Google Scholar
Hoppenbrouwers, C.
(1983) Het genus in een Brabants regiolect. Tabu 13(1), 1–25.Google Scholar
(1990) Het regiolect: van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
Jacobi, I.
(2009) On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch. PhD Dissertation, University of Amsterdam.Google Scholar
Jansen, M.
(2010) Language change on the Dutch Frisian island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings. PhD Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
Labov, W.
(1994) Principles of linguistic change. Volume 2: Internal factors. Oxford: Blackwell.Google Scholar
(2010) Principles of linguistic change. Volume 3: Cognitive and cultural factors. Oxford: Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Münstermann, H.
(1989) Dialect loss in Maastricht: attitudes, functions and structures. In K. Deprez (Ed.), Language and intergroup relations in Flanders and in The Netherlands (pp. 99–128). Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Pannekeet, J.
(1991) Het Westfries. Inventarisatie van dialectkenmerken. Wormerveer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland.Google Scholar
Rindler Schjerve, R.
(1987) Sprachkontakt auf Sardinien. Soziolinguistische Untersuchungen des Sprachwechsels im ländlichen Bereich. Tübingen: Narr.Google Scholar
Schirmunsky, V.
(1930) Sprachgeschichte und Siedelungsmundarten. Germanisch-Romanische Monatschrift, 18.I/II, 113–122/171–188.Google Scholar
Stroop, J.
(1998) Poldernederlands, waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
Taeldeman, J.
(2006) Polarization revisited. In F. Hinskens (Ed.), Language variation. European perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005 (pp. 233–248). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Thelander, M.
(1982) A qualitative approach to the quantitative data of speech variation. In S. Romaine (Ed.), Sociolinguistic variation in speech communities (pp. 65–83). London: Edward Arnold.Google Scholar
Van Bree, C.
(1985) Structuurverlies en structuurbehoud in het dialect van Haaksbergen en Enschede: een onderzoek naar verschillen in resistentie. Leuvense Bijdragen, 74(1), 1–35.Google Scholar
Van Coetsem, F.
(1988) Loan phonology and the two transfer types in language contact. Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Vandekerckhove, R.
(2000) Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect. Gent: KANTL.Google Scholar
Van Oostendorp, M.
(2013) Holland and Utrecht: Phonology and phonetics. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and space. Dutch (pp. 399–418). Berlin/Boston: de Gruyter.Google Scholar
Voortman, B.
(1994) Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. Een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen. PhD Dissertation, University of Amsterdam.Google Scholar
Weinreich, U.
(1954) Is a structural dialectology possible? Word, 10, 388–400. DOI logoGoogle Scholar
Winkler, J.
(1874) Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Tweede deel. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Beaman, Karen V.
2021. Chapter 6. Exploring an approach for modelling lectal coherence. In Language Variation – European Perspectives VIII [Studies in Language Variation, 25],  pp. 136 ff. DOI logo
Vergeiner, Philip C. & Dominik Wallner
2022. On explaining stable dialect features: A real- and apparent-time study on the variable (en) in Austrian base dialects. Open Linguistics 8:1  pp. 65 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 9 march 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.