Article published in:
Target
Vol. 2:2 (1990) ► pp. 199218
References

References

Antas, Jolanta and Elżbieta Fajfer
1985 “O szczególnym funkcjonowaniu modulantów skladnikowych w przekazach telewizyjnych”. Rokoszawa and Twardzik 1985. 117–127.Google Scholar
Boers, Frank
1987Behind, Beyond, Under, Underneath, Beneath, Below: A Descriptive and Explanatory Study of Spatial and Non-spatial Senses. Antwerp: Universiteit Antwerpen. [Antwerp Papers in Linguistics, 53]Google Scholar
Grochowski, Marek
1986Polskie partykuly: Skladnia, semantyka, leksykografia. Wroclaw: Ossolineum.Google Scholar
Grzegorczykowa, Renata
1985 “O funkcji impresywnej zdań Stwierdzających”. Rokoszowa and Twardzik 1985. 73–78.Google Scholar
Halliday, M.A.K.
1985An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.Google Scholar
Honowska, Maria
1984 “Prawdopodobnie. (Przyczynek do teorii aktu mowy)”. Polonica 10. 121–131.Google Scholar
Jodlowski, Stanislaw
1976Podstawy polskiej skladni. Warszawa: PWN.Google Scholar
Karttunen, Lauri
1972 “Possible and Must”. John P. Kimball, ed. Syntax and Semantics, 1. New York: Seminar Press 1972 1–20.Google Scholar
Leech, Geoffrey and Jan Svartvik
1975A Communicative Grammar of English. London: Longman.Google Scholar
Mayenowa, Renata
1983 “Próba eksplikacji wyrazu przecież ”. Pamietnik Literacki 74:2. 175–182.Google Scholar
Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik
1972A Grammar of Contemporary English. London: Longman.Google Scholar
Rokoszowa, Jolanta and W. Twardzik
eds. 1985Nowo-mowa. Materialy z sesji naukowej poświęconej problemom wspólczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 16 i 17 stycznia 1981. London: Polonia.Google Scholar
Tabakowska, Elżbieta
1989 “Lexical Markers of Subjective Modality and Equivalence in Translation”. Multilingua 8:1. 21–36.   CrossrefGoogle Scholar
Wierzbicka, Anna and P. Wierzbicki
1970Praktyczna stylistyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.Google Scholar
Cited by

Cited by other publications

Farghal, Mohammed & Mohammed O. Al-Shorafat
1996. The Translation of English Passives into Arabic. Target. International Journal of Translation Studies 8:1  pp. 97 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 14 december 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.