Article published in:
Target
Vol. 21:1 (2009) ► pp. 3057
Cited by

Cited by other publications

Grabowska, Monika
2012. Réflexion sur la consécration par la traduction. Traduire :226  pp. 59 ff. Crossref logo
Jettmarová, Zuzana
2019.  In A World Atlas of Translation [Benjamins Translation Library, 145],  pp. 309 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 14 june 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.

Bibliography

Bibliography

Corpus

a. Dictionaries:

Bańkowski, Andrzej
2000Etymologiczny słownik języka polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Linde, Samuel Bogumił
1859Słownik języka polskiego, Lwów: Ossolineum.
Mayenowa, Maria Renata
ed. 2003Słownik polszczyzny XVI wieku. Warszawa: Polska Aka demia Nauk.
Doroszewski, Witold
ed. 1958–1969 Słownik języka polskiego (in 11 volumes). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Szymczak, Mieczysław
ed. 1978Słownik języka polskiego (in 3 volumes). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Urbańczyk, Stanisław
ed. 1982Słownik staropolski. Wrocław et. al.: Polskie Wydawnictwo Nau kowe.
Dunaj, Bogusław
ed. 1999Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga.
Dubisz, Stanisław
ed. 2006Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
Karłowicz, Jan, Adam Kryński and Władysław Niedźwiedzki
1912Słownik języka polskiego. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego.
Zdanowicz, Aleksander
et al. 1861Słownik języka polskiego. Wilno: Maurycy Orgelbradt.

b. Anthologies and collections:

Balcerzan, Edward and Ewa Rajewska
eds. 2007Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Balcerzan, Edward
ed. 1977Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–1974. Antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Boy-Żeleński, Tadeusz
1919 “Tłumaczenie jako kariera.” Balcerzan and Rajewska 2007. 124–125.
1920 “Myślałem ich myślą, śmiałem się ich śmiechem.” Balcerzan and Rajewska 2007. 126.
Czartoryski, Adam Kazimierz
1801 “Błąkać się bez przewodnika.” Balcerzan and Rajewska 2007. 71–72.
Czerniawski, Adam
1995 “Przekład poezji: teoria i praktyka.” Balcerzan and Rajewska 2007. 371–376.
[ p. 54 ]
Fijałkowski, Marcin
1790 “O geniuszu, guście, wymowie.” Teresa Kostkiewiczowa and Zbigniew Goliński, eds. 1993. Oświeceni o literaturze, vol. 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. 431–475.
Flukowski, Stefan
1972 “Materia literacka i muzyczna.” Balcerzan and Rajewska 2007. 256.
Hertz, Paweł
1955 “O tłumaczeniu ksiąg.” Rusinek 1955. 207–230.
Iłłakowiczówna, Kazimiera
1951 “Parę nieodpowiedzialnych słów o przypadkowych tłumaczeniach.” Balcerzan and Rajewska 2007. 209–211.
Jastrun, Mieczysław
1973 “O przekładzie jako o sztuce słowa.” Balcerzan and Rajewska 2007. 261–269.
Kamieńska, Anna
1975 “Pochwała niemożliwości.” Pollak 1975. 133–138.
Kopacki, Andrzej
2000 “Piękne posłuszeństwo i zadłużenie.” Balcerzan and Rajewska 2007. 418–419.
Krasicki, Ignacy
1772 “O przekładaniu ksiąg.” Balcerzan and Rajewska 2007. 55–56.
1803 “O tłumaczeniu ksiąg.” Balcerzan and Rajewska 2007. 56–59.
Kurecka, Maria
1975 “Próby.” Pollak 1975. 167–173.
Łukosz, Jerzy
2004 “Czy autor powinien się wtrącać?Balcerzan and Rajewska 2007. 459–463.
Łuszczykiewicz, Piotr
2000 “Przekład jako plagiat?Balcerzan and Rajewska 2007. 420–421.
Niemojowski, Jerzy
1968 “Siedem zasad.” Balcerzan and Rajewska 2007. 229–230.
Osiński, Ludwik
1818–1830 “O potrzebie, ważności w literaturze i warunkach przekładów.” Balcerzan 1977. 108–112.
Parandowski, Jan
1955 “O znaczeniu i godości tłumacza.” Rusinek 1955. 11–20.
1975 „Autor i tłumacz.” Pollak 1975. 253–260. Crossref link
Pollak, Seweryn
ed. 1975O sztuce tłumaczenia II. Wrocław: Ossolineum.
Potocki, Stanisław
. “O wymowie i stylu.” Teresa Kostkiewiczowa and Zbigniew Goliński eds. 1995Oświeceni o literaturze. vol. 2, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe. 65–114.
1815–1816 “Czym jest przekładanie, i stosowne do niego uwagi i przypisy.” Balcerzan 1977. 100–104.
Przybylak, Feliks
1997 “Wymiar tłumaczenia.” Balcerzan and Rajewska 2007. 385–387.
Ratajczak, Józef
1968 “O tłumaczeniu.” Balcerzan and Rajewska 2007. 234–236.
Różewicz, Tadeusz
1962 “Szafarz Pożywnej Treści Poezji.” Balcerzan and Rajewska 2007. 214.
Rusinek, Michał
ed. 1955O sztuce tłumaczenia I. Wrocław: Ossolineum.
Sandauer, Artur
1955 “Troski tłumacza.” Rusinek 1955. 343–346.
Słowacki, Euzebiusz
1826 “O przekładaniu z obcych języków na ojczysty.” Balcerzan 1977. 127–135.
Stiller, Robert
1977 “Przekład jako własność niczyja.” Balcerzan and Rajewska 2007. 304–307.
Strasburger, Janusz
1971 “Z warsztatu tlumacza.” Balcerzan and Rajewska 2007. 248–251.
Szmydtowa, Zofia
1955 “Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim.” Rusinek 1955. 111–126.
Truchanowski, Kazimierz
1955 “O tłumaczu i jego roli.” Rusinek 1955. 367–381.
Tulli, Magdalena
2001 “Milimetr and tekstem.” Balcerzan and Rajewska 2007. 432–433. Crossref link
Tuwim, Julian
1950a “Czterowiersz na warsztacie.” Balcerzan and Rajewska 2007. 135–145.
1950b “Traduttore—traditore.” Balcerzan and Rajewska 2007. 151–167.
Waczków, Józef
1971 “Ktoś w rodzaju inscenizatora.” Balcerzan and Rajewska 2007. 255–256.
1998 “Pisarze-wielowarsztatowcy, czyli tłumacze.” Balcerzan and Rajewska 2007. 391–397.
Wat, Aleksander
1983.“O przetłumaczalności utworów poetyckich.” Balcerzan and Rajewska 2007. 317–321.
[ p. 55 ]
Ważyk, Adam
1949 “O tłumaczeniu wierszy rosyjskich.” Balcerzan and Rajewska 2007. 173–177.
1975 “Przygody i doświadczenia.” Pollak 1975. 323–346. Crossref link

c. Other sources:

Balcerzan, Edward
ed. 1984Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich—Wydawnictwo.
Barańczak, Stanisław
1994Ocalone w tłumaczeniu. Poznań: Wydawnictwo a5.
Bednarczyk. Anna
2002 “ O radości układania klocków Lego.” Maria Filipowicz-Rudek and Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, eds. Między Oryginałem a Przekładem, vol. VII 2002 261–270.
Davies, Norman
2003 “Preface.” Elżbieta Tabakowska 2003 O przekładzie na przykładzie. Kraków: Znak. 6–16.
Dedecius, Karl
1974Notatnik tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Fornelski, Piotr
1997 “Literackie biuro podróży.” Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Maria Filipowicz-Rudek and Ewa Stoch, eds. Między Oryginałem a Przekładem, vol. III 1997 90–96.
Garewicz, Jan
1984 “O konsekwencjach przekładu pewnej metafory: pan i niewolnik.” Balcerzan 1984. 121–129.
Jarniewicz, Jerzy
2002 “Tłumacz jako twórca kanonu.” Roman Lewicki, ed. Przekład—język—kultura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej 2002 35–42.
Kapuściński, Ryszard
2007 “Tłumacz—postać XXI wieku.” Podroże z Ryszardem Kapuścińskim, Kraków: Znak 2007 7–16.
Skibińska, Elżbieta
2008Kuchnia tłumacza. Kraków: Universitas.
Święch Jerzy
1984 “Przekłady i autokomentarze.” Balcerzan 1984. 45–66.

References

Bakuła, Bogusław
2006 “Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dysursu kresoznawczego (zarys problematyki).” Teksty Drugie 6 (102). 11–33.
Balcerzan, Edward
2007Metafory, które wiedzą czym jest tłumaczenie.” Włodzimierz Bolecki, Elżbieta Dąbrowska, eds. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, vol. 87: Literatura i wiedza, Instytut Badań Literackich. 144–155.
Casanova, Pascale
2002Consécration et accumulation de capital littéraire.” Actes de la recherche en sciences sociales 144. 7–20.
Cavanagh, Clare
2003 “Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii.” Teksty Drugie 2–3 (80–81). 60–71.
Chamberlain, Lori
1988/2000 “Gender and the Metaphorics of Translation.” Lawrence Venuti, ed. The Translation Studies Reader. London-New York: Routledge 2000 314–329.
D’hulst, Lieven
1992 “Sur le rôle des métaphores en traductologie contemporaine.” Target 4 :1. 33–51.   Crossref link
1993 “Observations sur l’expression figurée en traductologie française (XVIIIe– XIXe siècles).” TTR: traduction, terminologie, rédaction 6 :1. 83–111.   Crossref link
[ p. 56 ]
1995Pour une historiographie des théories de la traduction: questions de méthode”, TTR: traduction, terminologie, rédaction, 8 : 1. 13–33.   Crossref link
Dmitruk, Krzysztof Maria
2005 “Przekład w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Prowizorium dokumentacyjne.” Joanna Rusin and Kazimierz Maciąg, eds. Literatura i jej konteksty, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005 34–45.
Fiut, Aleksander
2003 “Polonizacja? Kolonizacja?Teksty Drugie 6 (84). 150–156.
Heilbron, Johan
1999A Sociology of Translation.” European Journal of Social Theory, no. 2(4). 429–444.
Hermans, Theo
1985 “Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation.” Theo Hermans, ed. The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London: Croom Helm. 103–136.
Jakobson, Roman
1959/2000 “On Linguistic Aspects of Translation.” Lawrence Venuti, ed. The Translation Studies Reader. London-New York: Routledge 2000 113–118.
Lakoff, George and Mark Johnson
1980Metaphors We Live By. Chicago-London: The University of Chicago Press.
Levý, Jiři
1967/2000 “Translation as a Decision Process.” Lawrence Venuti, ed. The Translation Studies Reader. London-New York: Routledge 2000 148–159.
Nida, Engene and Charles Taber
1969The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill.
Round, Nicholas
2005 “Translation and its metaphors: the (N+1) wise men and the elephant.” SKASE 1:1. 47–69.
Sinko, Zofia
1968Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia, Wrocław: Ossolineum.
Skibińska, Elżbieta and Małgorzata Misiak
2007 “Języki mniejszości etnicznych a przekład. Wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej.” Teksty Drugie 4 (106). 73–95.
Tabakowska, Elżbieta
1998 “The Polish Tradition.” Mona Baker, ed. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London-New York: Routledge. 523–532.
Tymoczko, Maria
1999 “Post-colonial writing and literary translation.” Susan Bassnett and Harish Trivedi, eds. Post-colonial Translation. Theory and practice. London: Routledge. 19–40.
Wnęk, Jan
2006Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918–1939. Kraków: Wydawnictwo MCDN.
Ziętarska, Jadwiga
1969Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia. Wrocław: Ossolineum.
[ p. 57 ]