Article published in:
Interpreting Research
Edited by Daniel Gile
[Target 7:1] 1995
► pp. 7589
Références

Références

Barkhudarov, Leonid
1975Yazyk i perevod [Langue et traduction]. Moskva: Mezhdunarodnie otnošenia.Google Scholar
Cvilling, Mikhail
1966 “Sinkhronny perevod kak obyekt experimentalnykh issledovaniy” [L’interprétation simultanée comme objet de recherche expérimentale]. Tetradi perevodčika 3. 87–93.Google Scholar
Černov, Ghelly
1969 “Sinkhronny perevod: recevaya kompressiya—lingvisticeskaya problema” [L’interprétation simultanée: la compression du discours—un problème linguistique]. Tetradi perevodčika 6. 52–65.Google Scholar
1971 “Experimentalnaya proverka odnoiy modeli” [Vérification expérimentale d’un modèle]. Tetradi perevodčika 8. 55–61.Google Scholar
1975 “Kommunikativnaya situatsia sinkhronnogo perevoda i izbytocnost soobšceniya” [La situation communicative de l’interprétation simultanée et la redondance du message]. Tetradi perevodčika 12. 83–101.Google Scholar
1978Teoriya i praktika sinkhronnogo perevoda [Théorie et pratique de l’interprétation simultanée]. Moskva: Mezhdunarodnie otnošenia.Google Scholar
1987Osnovi sinkhronnogo perevoda [Fondements de l’interprétation simultanée]. Moskva: Vysšaya Škola.Google Scholar
Čeňková, Ivana
1988Teoretické aspekty simultánního tlumočení [Aspects théoriques de l’interprétation simultanée]. Praha: AUC Philologica Monographia XCIX.Google Scholar
1990 ’Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánniho tlumocení” [Le caractère individuel de l’unité d’orientation dans le processus d’interprétation simultanée]. Translatologica Pragensia, IV, Philologica 4, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1990 143–148.Google Scholar
1991 “Tlumoceni jako zvláštní druh zprostredkované komunikace” [L’interprétation—une communication bilingue spécifique entre interlocuteurs parlant des langues différentes]. Translatologica Pragensia V, Philologica 4-5, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1991 263–268.Google Scholar
1993 “Les interprètes de conférence professionnels en République Tchèque: leurs acquis et défis”. XIII. FIT World Congress: Translation—The Vital Link I. Brighton 1993 339–342.Google Scholar
[ p. 88 ]
1993–1994 “Bibliographie des publications en théorie de l’interprétation et exemples de mémoires commentés”. Parallèles 15. 32–34.Google Scholar
Ehrgangová, Elena
1990 “K niektorym problémom návaznosti konzekutivného tlmocenia na prekladovy seminár” [des liens entre l’interprétation consécutive et les séminaires de traduction]. Translatologica Pragensia IV, Philologica 4, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1990 205–209.Google Scholar
Ehrgangová, Elena et Taida Nováková
1991 “Pravdepodobnostná prognóza pri simul-tánnom tlmo čeni z nemčiny do slovenčiny” [La prévision probabiliste dans l’interprétation simultanée de l’allemand vers le slovaque]. Translatologica Pragensia V, Philologica 4-5, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1991 269–274.Google Scholar
Ermolovič, Valentina
1978 “K voprosu ob odnovremennosti slušnia i govorenia v protsesse sinkhronnogo perevoda” [Quelques remarques au sujet du parallélisme de l’écoute et de la parole en interprétation simultanée]. Tetradi perevodčika 15. 82–93.Google Scholar
Fëdorov, Andrei
1983Osnovi obščey teoriyi perevoda [Fondements de la théorie générale de la traduction]. Moskva: Vysšaya Škola.Google Scholar
Jäger, Gert
1975Translation und Translationslinguistik. Halle-Saale.Google Scholar
Jettmarová, Zuzana
1990 “Simulace reálných podmínek při výuce tlumočení” [Simulation des conditions réelles dans les cours d’interprétation]. Translatologica Pragensia IV, Philologica 4, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1990 173–183.Google Scholar
1991 “Video v přípravě tlumočníku na FF UK Praha” [La vidéo dans la formation des interprètes à la Faculté des lettres de l’Université Charles de Prague]. Translatologica Pragensia V, Philologica 4-5, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1991 281–285.Google Scholar
1993–1994 “Translator Training and Translation Studies in the Czech and Slovak Republics”. Parallèles 15. 13–16.Google Scholar
Kade, Otto
1968Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie. [Beihefte zur Zeitschrift Fremdsprachen 1.]Google Scholar
Komissarov, Vilen
1980Lingvistika perevoda [Linguistique de la traduction]. Moskva: Mezhdunarodnie otnošenia.Google Scholar
1989 “Sovetskoye perevodovedeniye na novom etape” [La traductologie soviétique dans une nouvelle étape]. Tetradi perevodčika. 23. 3–14.Google Scholar
Kopczyński, Andrzej
1980Conference Interpreting: Some Linguistic and Communicative Problems. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
Leontiev, Alexei
1974Psikholingvističeskiye problemy massovoy kommunikatsii [Problèmes psycholinguistiques de la communication publique]. Moskva: AN SSSR.Google Scholar
Levý, Jiří
1963Umění překladu [L’art de traduire]. Praha: Čs. spisovatel.Google Scholar
Lvovskaia, Zinaida
1985Teoretičeskiye problemy perevoda [Aspects théoriques de la traduction]. Moskva: Vysšaya Škola.Google Scholar
Miniar-Beloručev, Riurik
1969Posledovatelny perevod [Interprétation consécutive]. Moskva: Voiennoie izdatelstvo.Google Scholar
Nováková, Taida
1990 “Retardačné faktory pri simultánnom tlmočení: Vplyv vlastností vychodiskového textu na cielovy text pri simultánnom tlmočeni z nemčiny do slovenčiny” [Les facteurs de retard en interprétation simultanée]. Translatologica Pragensia IV, Philologica 4, AUC. Praha: Univerzita Karlova 1990 185–190.Google Scholar
1993Tlmočenie—teória-výučba-prax [Interprétation—théorie-enseignement-pratique]. Bratislava: Univerzita KomenskéhoGoogle Scholar
[ p. 89 ]
Popovič, Anton
1975Teória umeleckého prekladu [Théorie de la traduction littéraire]. Bratislava: Tatran.Google Scholar
Průcha, Jiří
1973Sovětská psycholingvistika a některé její pedagogické aplikace [La psycholinguistique soviétique et quelquesunes de ses applications pédagogiques]. Praha: Akademie věd.Google Scholar
Salevsky, Heidemarie
1986Probleme des Simultandolmetschens: Eine Studie zur Hand-lungsspezifik. LS/ZISW/A 154. Berlin.Google Scholar
Sokolov, A.N.
1968Vnutrenyaya reč i myšlenie [Discours interne et pensée]. Moskva: APN SSSR.Google Scholar
Širyaev, Anatoly
1979Sinkhronny perevod. Moskva: Voiennoie izdatelstvo. [L’interprétatio simultanée]Google Scholar
Šveitser, Alexander
1988Teoria perevoda: status, problemy, aspekty [Théorie de la traduction: statut, problèmes, aspects]. Moskva: Nauka.Google Scholar
Zimnyaya, Irina
1975 “Psikhologičesky analiz perevoda kak spetsifičeskogo vida rečevoy dieyatelnosti” [Analyse psychologique de la traduction comme une activité de parole]. Sbornik MGPIIJA. Moskva 1975 30–34.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Gile, Daniel
2000. The History of Research into Conference Interpreting. Target. International Journal of Translation Studies 12:2  pp. 297 ff. Crossref logo
Lesch, Harold M
2011. In search of an interpreting research methodology for Africa. Southern African Linguistics and Applied Language Studies 29:3  pp. 359 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 09 november 2021. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.