Article published in:
Translation and Interpreting Studies
Vol. 16:1 (2021) ► pp. 156183
References

Works cited

Anon
1834Severnaia pchela 2481: n.p.Google Scholar
1841Severnaia pchela 1431: n.p.Google Scholar
Bally, Charles
1921Traité de stylistique française, 2nd ed. Heidelberg: Carl Winter.Google Scholar
Burachok, Stepan
1840 “Lysty do liubeznykh zemliakov.” Maiak 1 (2): 19–21.Google Scholar
Cauer, Paul
1914Die Kunst des Übersetzens: Ein Hilfsbuch für den lateinischen und griechischen Unterricht, 5th ed. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.Google Scholar
Dal’, Vladimir
1835Severnaia pchela 171: n.p.Google Scholar
Danilevskii, Grigorii
1866Ukrainskaia starina. Kharkov: Izdanie Zalenskovo i Lyubarskovo.Google Scholar
Grinchenko, B. D.
ed. 1907–1909Slovarʹ ukrainskogo iazyka. Kiev.Google Scholar
Haym, Rudolf
1898Vilgelm fon Gumboldt – Opisaniye evo zhizni i kharakteristika. Moscow: K.T. Soldatenkov (orig. ed.: Haym, Rudolf 1856 Wilhelm von Humboldt. Lebensbild und Charakteristik. Berlin: R. Gaertner).Google Scholar
Kvitka-Osnovyanenko, Hryhory
1833 “Suplika do Pana Izdatelia.” Utrenniaia zvezda 21: 3–7.Google Scholar
1838 “Marusia.” Sovremmenik 111: 1–148.Google Scholar
1839 “Delai dobro, dobro i tebe budet.” Sovremmenik 14 (3): 1–60.Google Scholar
1839 “Konotopskaia ved’ma.” Sovremmenik 151: 1–129.Google Scholar
1839 “Prazdnik Mertvetsov.” Sovremmenik 131: 127–162.Google Scholar
1839 “Vot liubov’!Sovremennik 161: 1–115.Google Scholar
1840 “Bozhii deti.” Utrenniaia zaria: n.p.Google Scholar
1842 “Serdeshnaia Oksana.” Moskvityanin 21: 411–474.Google Scholar
1842 “Soldatskii Portret.” Skazka za skazkoi 31: 2–82.Google Scholar
1883 “Tri pisma H.F. Kvitki k M.A. Maksimovichu.” Kievskaia starina 61: 346–352.Google Scholar
1893Kievskaia starina 181: n.p.Google Scholar
Luganskii, G. [Dal’, Vladimir
] 1837 “Soldatskii Portret.” Sovremmenik 71: 108–138.Google Scholar
Polevoi, Nikolai
1838 “I moyi bezdelki – Sochineniia I. I. Dmitrieva – Basni i Apologi, evo-zhe.” Siyn otechestva 5 (4): 77–102.Google Scholar
Senkovskii, Osip
1841 “Nnovye knigi.” Biblioteka dlia chteniia 48 (6): 43–58.Google Scholar
Shevchenko, Taras
1972 “Podrazhaniye Iezekiilyu. Glava 19.” Translated by Alexander Bezumenskii. In Kozbar’, edited by A. Krakovskaia and Y. Rosenblum, 584–585. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.Google Scholar
Veselovskaia, Z. N.
1927 “Iazyk G. F. Kvitki-Osnovʹianenko.” N.p.: n.p.Google Scholar
1929 “Iz nabludenii nad sintaksisom russkikh proizvedenii G. F. Kvitki-Osnovʹianenko.” Sbornik instituta T. Shevchenko: n.p.Google Scholar