Part of
Negation in Uralic Languages
Edited by Matti Miestamo, Anne Tamm and Beáta Wagner-Nagy
[Typological Studies in Language 108] 2015
► pp. 191218
References
van der Auwera, Johan & Lejeune, Ludo (with Goussev, Valentin
) 2011The prohibitive. In The World Atlas of Language Structures Online, Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds), Ch. 71. Munich: Max Planck Digital Library. 〈[URL]〉 (26 June 2013).Google Scholar
Bakró-Nagy Marianne
2006Grammatikai kölcsönzés és grammatikalizáció. A komi feltételes ke partikula a manysiban. (Grammatical borrowing and grammaticalization. The Komi ke conditional particle in Mansi). In Obi-ugorok a 21. században (Ob-Ugrians in the 21th century), CD-ROM, M. Sipos (ed.), Budapest.Google Scholar
Balandin, Aleksej Nikolaevič
1960Samoučiteľ mansijskogo jazyka (Teach yourself Mansi). Leningrad: Učpedizd.Google Scholar
Bíró, Bernadett & Sipőcz, Katalin
2009Language shift among the Mansi. In Variation in Indigenous Minority Languages [Impact: Studies in Lanuage and Society 25], James N. Stanford & Dennis R. Preston (eds), 321–346. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Bíró, Bernadett
2011Az északi manysi cselekvésnevek valenciája (The valency of the Northern Mansi action nominals). Folia Uralica Debreceniensia 18: 3–33.Google Scholar
Croft, William
1991The evolution of negation. Journal of Linguistics 27: 1–27. DOI logoGoogle Scholar
Csepregi Márta
2012Akarat, kívánság, képesség, készség, lehetőség kifejezése a szurguti hantiban (The expression of will, desire, ability, skill and possibility in Surgut-Khanty). In Per Urales ad Orientem, Tiina Hyytiänen, Lotta Jalava, Janne Saarikivi & Erika Sandman (eds) [Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264], 39–53. Helsinki: Suomalais-Ugrialainen Seura.Google Scholar
Dahl, Östen
1979Typology of sentence negation. Linguistics 17: 79–106. DOI logoGoogle Scholar
Dinislamova Svetlana
2007Lavim ľoŋxanuw [The way destined for us]. Khanty-Mansiysk: Poligrafist.Google Scholar
Dinislamova, Svetlana
2008Szvetlana Gyinyiszlamova: Vízcsepp (Waterdrop), Katalin Sipőcz (ed.). Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.Google Scholar
Freeze, Ray
1992Existentials and other locatives. Language 68: 555–595. DOI logoGoogle Scholar
Honti László
1997Die Negation im Uralischen I–III. Linguistica Uralica 33: 81–96, 161–176, 241–252.Google Scholar
2007A birtoklás kifejezésének eszközei az uráli nyelvekben szinkrón és diakrón szempontból (The expression of possession in Uralic languages from synchronic and diachronic aspect). Nyelvtudományi Közlemények 104: 7–56.Google Scholar
Kálmán Béla
1976Chrestomathia Vogulica. Budapest: Tankönyvkiadó Sz. Google Scholar
Kispál, Magdolna
1966A vogul igenév mondattana (The syntax of the Mansi participle). Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Luima Seripos 2011–2012 [Mansi language newspapers.] Khanty-Mansiysk.Google Scholar
Miestamo, Matti
2005Standard Negation. The Negation of Declarative Verbal Main Clauses in a Typological Perspective [Empirical Approaches to Language Typology 31]. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Munkácsi, Bernát
1894A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve (The Mansi dialects in paradigms). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.Google Scholar
Munkácsi, Bernát & Kálmán, Béla
1986Wogulisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Payne, John R.
1985Negation. In Language Typology and Syntactic Description, Vol. 1: Clause Structure, Timonty Shopen (ed.), 197–242. Cambridge: CUP.Google Scholar
Pusztay, János
2006Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban (Nations die with their language: On the present and future of Finno-Ugric peoples in Russia). Budapest: Teleki László Alapítvány.Google Scholar
Rédei, Károly
(ed.) 1986–1989Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Riese, Timothy
1990Nochmals zu habeo im Wogulischen. In Gedenkschrift für Irén N. Sebestyén (1890–1978) [Specimina Sibirica 3], Pusztay János (ed.), 175–180. Pécs: Janus Pannonius Universität.Google Scholar
2001aHistorische Nominalderivation des Wogulischen. Wiesbaden: Harrasowitz.Google Scholar
2001bVogul [Languages of the World/Materials 158]. Munich: Lincom.Google Scholar
Rombandeeva, Evdokia Ivanovna
1979Sintaksis mansijskogo (voguľskogo) jazyka (The syntax of Mansi language). Moscow: Nauka.Google Scholar
Sainachova, A.I.
2006Služebnye slova mansijskogo jazyka (Function words in Mansi). Khanty-Mansiysk: RIC JuGU.Google Scholar
K. Sal Éva
1951Az obi-ugor nyelvek tagadó névmásainak kérdéséhez (The question of negative pronouns in Ob-Ugric languages). Nyelvtudományi Közlemények 53: 210–219.Google Scholar
1954–55A tagadás az obi-ugor nyelvekben (Negation in Ob-Ugric languages). Nyelvtudományi Közlemények 56: 57–69, 57: 73–111.Google Scholar
Skribnik, Elena
2001Pragmatic structuring in Northern Mansi. In Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum, Pars VI: Dissertationes sectionum: Linguistica III, 222–239. Tartu.
2005From complex sentence structures to complex predicates: Some grammaticalization patterns in Siberian languages. Sprachtypologie und Universalforschung 58: 139–148.Google Scholar
Skribnik, Elena & Afanaseva, K.V.
2007Praktičeskij kurs mansijskogo jazyka (Practical course of Mansi language). Khanty-Mansiysk: Poligrafist.Google Scholar
Stassen, Leon
2011Predicative Possession. In The World Atlas of Language Structures Online, Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds), Ch. 120. Munich: Max Planck Digital Library. 〈[URL]〉 (26 June 2013).Google Scholar
VNGY I–IV: Munkácsi, Bernát 1892–1896Vogul Népköltési Gyűjtemény I–IV [Mansi folklore texts I–IV]. Budapest: MTA.Google Scholar
Wagner-Nagy, Beáta
2008Tagadás [Negation]. In Uralisztika [Uralistics]. István Kozmács & Katalin Sipőcz (eds), 182–208. Szeged: JGyF Kiadó.Google Scholar
2011On the Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages [Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 262]. Helsinki: Finno-Ugrian Society.Google Scholar
Wagner-Nagy, Beáta & Viola, Márta Sarolta
2009Typology of affirmative and negative non-verbal predicates in the Ugric and Samoyedic languages. Finnisch-Ugrische Forschungen 60: 117–159.Google Scholar
Ylikoski, Jussi
2003Defining non-finites: Action nominals, converbs and infinitives. SKY Journal of Linguistics 16: 185–237.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Sipőcz, Katalin
2017. Chapter 16. The essive-translative in Mansi. In Uralic Essive and the Expression of Impermanent State [Typological Studies in Language, 119],  pp. 379 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 17 february 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.