Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Volume 50 (1994)

1994.  169 pp.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
7
Hm's En Andere Minimale Responsen Van Molukse En Surinaamse Sprekers. Een Kleinschalig Onderzoek.
Jane Ayal
9–19
"'Κ Neem Nou Niet Op Hoor": Interactionele consequenties van storingen in functioneringsgesprekken
Jorien Sprokholt
21–31
Passief Formuleren
Louise Cornells
33–43
Grammaticale Constructies En Micro-Planning Bij Tekstproductie
Joost Schilperoord
45–56
Woordenschatontwikkeling Allochtone Kleuters
Liane van der Helm
57–72
Verwerving Van Woordvolgorderegels In Het Nederlands Als Tweede Taal
Wilma Eising
73–86
Determinanten Van De Nederlandse-Taalprestaties Van Turkse En Marokkaanse Leerlingen In Het Voortgezet Onderwijs
Geert Driessen
87–98
Correctief Handelen Door De Leerkracht Tijdens De Engelse Les
Peter Edelenbos en Kim Sauter
99–110
Tekstdekking, Tekstbegrip En Woordselectie Voor Het Vreemde-Talenonderwijs
Peter Groot
111–121
Het Oordeel Van Deskundigen Over Gespreksvaardigheid: Validatie van een nieuw begrip ten behoeve van toetsontwikkeling
Ingrid Wijgh
123–133
De Rol Van Vertaaltheorie In Het Vertaalonderwijs: Over de vraag of theorie toepasbaar moet zijn of ook als theorie bruikbaar kan zijn
Janke Horst
135–143
Polysemie En Vertaling In Een Vreemde Taal: Een Experimenteel Onderzoek
Paul Bogaards, Elisabeth van der Linden, Tom de Wolf en Lydius Nienhuis
145–156
Nog Een Overtuigend Voorbeeld Van Coo: Franse grammatika aan de UvA
Bep Vlugter
157–161
Summaries
163–169
Lijst van auteurs
171–172