Interculturele communicatie

Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
Ad Backus, Erica Huls en Guust Meijers
5–8
Misunderstanding in Intercultural Communication
Juliane House
11–17
Zijn er Nog Problemen? Betekenisonderhandeling in de Multiculturele Taalklas
Kris Van den Branden
19–32
Gesprekken Tussen Vrouwen en Mannen: Een Speciaal Geval van Interculturele Communicatie?
Erica Huls, Christien Roovers en Hannie Spierings
33–48
De Matrixtaal
Louis Boumans
49–66
Taalvervreemding in het Melaju Sini
Herman Voigt
67–79
Codewisseling in een Nederlandse Gemeenschap in Brazilie
Sarina Uilenberg
81–92
De Relatie Tussen Taalkeuze, Inschatting Taalvaardigheid Nederlands en Sociaal-Culturele Factoren bij Italianen in Vlaanderen en Turken in Nederland
Jetske Klatter-Folmer en Piet Van Avermaet
93–103
Een Aardig Woordje Fries? Over de spreekvaardigheid Fries bij Nederlandstalige schoolkinderen
Jehannes Ytsma
105–117
Wat Heeft Taalinput in het Schoolse Leerproces van Doen met de Output in Interculturele Interactie?
Gerard M. Willems
119–133
Transcultureel Taalonderwijs
Alice van Kalsbeek en Marijke W.M. Huizinga
135–146
Leerlingen aan het Woord: Verborgen Dimensies van Communicatie op School
Jet van Dam-van Isselt
147–164
Summaries
165–170
Lijst van Auteurs
171–172