Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Volume 63 (2000)

2000.  158 pp.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
7–9
Eerste-Taalverwerving en Functionele Grammatica: Een functionele benadering van de verwerving van adverbia
Annerieke Boland
11–20
Wat Doet Een Bijtblok bij Spraakontwikkelingsdyspraxie?
Rody Aldenhoven en Lian Nijland
21–31
Leessnelheid in Vreemde Talen
Lydius Nienhuis, Wim Danhof en Marijke Peet
33–40
Kritische Materiaalanalyse Door Docenten Moderne Vreemde Talen: Functie, inhoud en vorm van een model voor de analyse, beoordeling en revisie van leertaken moderne vreemde talen
Carla Driessen, Jacques Haenen en Gerard Westhoff
41–48
The Effectiveness of Providing the Core Meaning on Guessing and Retention of Polysemous Words in an l2
Marieke Rijpma
49–59
Lexicale Transfer bij Tweede-Taalverwerving: Een onderzoek op het gebied van kleuren
Leontine J.C. van Eerden
61–72
Vocabulary - Dictionaries - Reading: The effects of dictionary use on reading comprehension for Mavo pupils
Claudia Heijnen
73–82
L2 Transfer in l3 Acquisition and Use: An experimental pilot study
Silvia Vega
83–91
De Invloed Van Snelheid Van Woordherkenning en Kennis Van Woordbetekenis op Nt2-Tekstbegrip: Een verkennend onderzoek naar problemen met tekstbegrip van anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs
Kirsten van Ingen
93–103
Complexiteit en Instructie: De invloed van complexiteit op het leereffect van verschillende typen instructie
Nel de Jong
105–116
Hergebruik in Onderzoek: Replicatie-onderzoek naar sociaal-culturele kenmerken, taalvaardigheid en schoolsucces
Korrie van Helvert en Femke Klomp
117–125
Betekenisonderhandeling in Lingua-Franca-Interactie
Jeff Bezemer
127–139
Vervolgonderzoek Naar de Interpretatie Van Non-Verbaal Gedrag Bij de Beoordeling Van Asielaanvragen
Hubert Korzilius en Dick Springorum
141–150
Summaries
151–156
Lijst Van Auteurs
157–158