Part of
Advances in Interdisciplinary Language Policy
Edited by François Grin, László Marácz and Nike K. Pokorn
[Studies in World Language Problems 9] 2022
► pp. 473486
References
Cherata, Lucian
(1993) Istoria țiganilor – origine, specific, limbă .Bucharest: Editura Z.Google Scholar
Courthiade, Marcel
(2012)  Le rromani et les autres langues en usage parmi les Rroms, Manouches et Gitans en France – aperçu d’histoire sociale et politique. [URL]. (accessed 14 December 2020).
Fraser, Angus
(2010) Țiganii, Originea, Migrația și Prezența lor în Europa, Bucharest, Editura Humanitas.Google Scholar
Grin, François
(2018b) ‘An Introduction’, in Grin, François et al. (Eds.), The MIME Vademecum. [URL]
Grin, François, Marácz, László, Pokorn, Nike K. & Kraus, Peter
(2014) Mobility and Inclusion in Multilingual Europe: a Position Paper and the MIME Project. [URL] (accessed 14 December 2020).
Horváth, István & Năstasă, Lucian
(Eds.) (2012) Rom sau Țigan. Dilemele unui etnonim în România [Rrom or Gipsy. The dilemmas of an ethnonym in Romania]. Cluj: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.Google Scholar
Horváth, István
(Ed.) (2017) Raport de cercetare – SocioRoMap. O cartografiere a comunităţilor de romi din România, [Research Report – Socio-RoMap. A Cartography of the Roma Groups in Romania]. Cluj Napoca: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.Google Scholar
Hübschmannová, Milena
(1979) Bilingualism among the Slovak Rom. International Journal of the Sociology of Language 19(1979) DOI logoGoogle Scholar
Kogălniceanu, Mihail
(1842, reprinted 1964) Schiţă despre ţiganii din România şi cuvinte ţigăneşti (1842), [An Outline of Gypsies in Romania and on the Gypsies’ words], in Scrieri istorice (Historical Writings), vol. II, Edit. pentru Literatură şi artă 1964.Google Scholar
(1891) Desrobirea ţiganinilor. Stergerea privilegiilor boieresti. Emanciparea taranilor [Desertion of Gypsies. Removing the Boyars’ Privileges. Emancipation of peasants]. Bucharest: Litotipografia Carol Göbl.Google Scholar
Kraus, Peter
(2015) Diversity in MIME Consortium (2015). MIME Ljubljana Glossary. [URL] (accessed 14 December 2020).
Matras, Yaron
(2005) The status of Romani in Europe. Report submitted to the Council of Europe’s Language Policy Division, October 2005.Google Scholar
(2013) Mapping the Romani dialects of Romania. Romani Studies 5 23(2), 199–243 and [URL] (accessed 14 December 2020). DOI logo
Pop, Lia
(2016) New Added Languages within EU – 2015 and the Rroma’ language. Journal of Identity and Migration Studies. [URL] (accessed 16 February 2021).
(2018) Marginal Multilingualism as the Roma People Identity 1. Journal of Identity and Migration Studies. [URL] (accessed 16 February 2021).
Reger, Zita
(1979) Bilingual Gypsy Children in Hungary: Explorations in “Natural” Second-Language Acquisition at an Early Age. International Journal of the Sociology of Language 19, 59–82. DOI logoGoogle Scholar
Sarău, Gheorghe
(1998) Rromii, India și limba rromani. [Rroma, India and the Rromani Language], Bucharest & Cluj: Kriterion Publisher.Google Scholar
Stoenescu, Alex Mihai
(2015) Țiganii din Europa și din România. Studiu imagologic [The Gypsies of Europe and of Romania. An Imagologic Study]. București: Publishing House Rao.Google Scholar
Vaillant, Jean Alexandre
(1857) Les Romes. Histoire vraie des vrais Bohémiens, Paris, E. Dentu Libraire-Editeur. [URL] (accessed 14 December 2020).
Wickström, Bengt-Arne, Gazzola, Michele & Templin, Torsten
(2018) ‘Do costs matter in language policy?’ In F. Grin et al., The MIME Vademecum. [URL]