Hemel en Aarde

Werelden van verbeelding

PaperbackAvailable
ISBN 9789027220899 | EUR 68.00 | USD 102.00
Hemel & Aarde, Werelden van Verbeelding is het begeleidend boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum te Maastricht, 23 november – 23 februari, 1992. Door de eeuwen heen heeft de mens getracht zich een voorstelling te maken van Hemel en Aarde, de twee grote onbekenden waardoor hij zich in het mensenlijk bestaan bepaald wist. In zijn drang naar het ontraadselen van de geheimen van het ongekende, werd zijn fantasie geprikkeld en schiep hij zich werelden van verbeelding. De lezer maakt een reis langs deze voorstellingswerelden aan de hand van rijk geïllustreerde voorbeelden in de beeldende kunsten, de fotografie, in publiciteit en reclame, in de tuin architectuur en in de volkskunst. Het hele project werd geïnspireerd door de semiotiek en moet gezien worden als een breed opgezette toepassing daarvan. De essays zijn geschreven door internationaal bekende semiotici en ter illustratie is er een Nederlandse vertaling van een artikele van Italo Calvino opgenomen.
[Not in series, 45]  1991.  312 pp., 200 ills.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Dankwoord
Inhoudsopgave
v
Voorwoord
vii
Inleiding
Sorin Alexandrescu
1
Deel I. Perspectieven
De verticale blik
Philippe Dubois
11
De dienst van de wolken
Hubert Damisch
35
Imaginaire geographie
Omar Calabrese
59
Reis langs de archipel die niet bestaat
Italo Calvino
67
Deel II. Overeenkomsten
Over de onmogelijkheid de kaart van het rijk te construeren op schaal 1:1
Umberto Eco
92
Aardse tuinen, Hemelse tuinen, tuinen van elders
Manar Hammad
99
De goddelijke analogie: Iconiciteit als wereldverklaring
Gerard J. van den Broek
117
Een ster als logo
Jean-Marie Floch
143
‘En de hemel week terug als een boekrol die wordt dichtgerold…’
Claude Bérard
156
Deel III. Overgangen
Tekens en openbaring
Sorin Alexandrescu
174
Val, incarnatie en verheffing
Louis Marin
208
Drempels, horizonten, overbruggingen en omkeringen
Herman Parret
224
Afgrond en duizeling
Paolo Fabbri
255
Semiotische woordenlijst
268
Tentoonstellingslijst
273
Colofon
Kleurenillustraties
Subjects & Metadata
BIC Subject: AC – History of art / art & design styles
BISAC Subject: ART015000 – ART / History / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  92174107 | Marc record