Untersuchungen zu den Gründungsdokumenten der färöischen Rechtschreibung

Ein Beitrag zur nordischen Schriftgeschichte

| Universität Greifswald
HardboundAvailable
ISBN 9789027200211 | EUR 115.00 | USD 173.00
 
e-Book
ISBN 9789027264497 | EUR 115.00 | USD 173.00
 
Die färöische Gegenwartsorthographie ging nicht wie die moderne Rechtschreibung vieler Sprachen aus einer jahrhundertelangen Schrifttradition hervor, sondern wurde im Wesentlichen im 19. Jh. neu erschaffen. Ihre Gründungsdokumente bestehen aus vier färöischen Zaubersprüchen, die in einer bis Mitte des 19. Jh. üblichen, relativ orthophonen Schreibweise gefasst sind. Als die Zaubersprüche 1846 veröffentlicht werden sollten, wurden sie schrittweise in eine stark historisierende Schreibweise überführt, die in der färöischen Gegenwartsorthographie resultiert hat. Diese Orthographie ist bemerkenswert, weil mit ihr synchron gesehen ein sehr großer Abstand zwischen Graphemik und Phonemik sprachplanerisch erfolgreich eingeführt werden konnte, obwohl gerade solche Verhältnisse ansonsten vielfach als reformbedürftig gelten. Das vorliegende Buch enthält eine Edition aller relevanten Handschriften und ordnet diese in ihren kulturhistorischen Kontext ein.

Unlike the modern orthography of many other languages, Modern Faroese spelling did not emerge from centuries of literary tradition, but was re-created mainly in the 19th century. Its founding documents consist of four Faroese spells written in a relatively orthophone spelling that was common up until the middle of the 19th century. Prior to their publication in 1864, the spells were converted step by step into a spelling with orthographic depth along diachronic lines which eventually resulted in Modern Faroese spelling. This spelling is remarkable, since it represents the successful normative implementation of an orthographic system which, seen from a synchronic point of view, maintains a vast gap between graphemes and phonemes, a state of affairs that in most cases would be a reason for, not a result of spelling reforms. The present book contains an edition of all relevant manuscripts, and situates them in their cultural and historical context.

[NOWELE Supplement Series, 29]  2018.  xx, 312 pp. (incl. CD-Rom)
Publishing status: Available | Language: German
Table of Contents
Vorwort
xi–xii
Abkürzungen
xiii
Bibliographische Abkürzungen
xv
Editorische Abkürzungen
xv
Tabellenverzeichnis
xvii
Abbildungs-, Karten- und Tafelverzeichnis
xvii–xx
Kapitel 1. Einleitung
1–2
Kapitel 2. Sprachhistorische, politische und ideologische Hintergründe
3–27
Kapitel 3. Entstehungsgeschichte der Zaubersprüche
29–39
Kapitel 4. Erläuterungen zu den Zaubersprüchen
41–124
Kapitel 5. Inhalt, Textstruktur und Funktion der Zaubersprüche
125–149
Kapitel 6. Erläuterungen zu den Texten im Umfeld der Zaubersprüche
151–163
Kapitel 7. Wirkungsgeschichte der Schreibweise von 1846
165–191
Kapitel 8. Wissenschaftliche Rezeption der färöischen Rechtschreibgeschichte
193–197
Kapitel 9. Editionsprinzipien, Textdarstellung, Abkürzungen
199–206
Kapitel 10. Begleit-CD
207–213
Literaturverzeichnis
215–226
Handschriftenverzeichnis
227
Anhänge
229–306
Anhang 1b
231–232
Anhang 2b
233–234
Anhang 3b
235–238
Anhang 3A–M
239–243
Anhang 4b
245–248
Anhang 5b
249–250
Anhang 6b. Transliteration von AM 972 C 4to, OBL (Davidsen/Schrøter)
251–267
Anhang 7b. Transliteration von AM 872 C 4to, ISL (Jón Sigurðsson)
269–288
Anhang 8b. Transliteration von AM 972 C 4to, BRF (Petersen)
289–293
Anhang 9b. Transliteration von AM 972 C 4to, FÄR (Hammershaimb)
295–303
Föroysk rættskriving
305–306
Sachregister
307–308
Personenregister
311–312
References

Literaturverzeichnis

Aasen, I.
1848Det norske Folkesprogs Grammatik. Christiania: Werner & Comp.
Almqvist, B.
2002Níð. In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 21, 139–143. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
1965Nor rön Niddiktning. Stockholm/Göteborg/Uppsala: Almqvist & Wiksell.
Andersen, N.
1893Paul Fange. En færøisk Retssag. In Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi, 12–31.
1895/1964Færøerne 1600–1709. København: G.E.C Gad/[Tórshavn:] Helge Justinussens Bókahandil.
Ánna, Jógvan við [Jacobsen]
1961, 1966, 1971, 1977Føroysk málspilla og málrøkt. Óføroysk-føroysk orðabók, 4 Bde. Tórshavn: Egið forlag.
Bandle, O. et al.
(eds.) 2002/2005The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.1/22.2]. Berlin/New York: de Gruyter.
Bang, A. Ch.
1901fNorske Hexeformularer og magiske Opskrifter [= Videnskabsselskabets Skrifter. II. Historisk-filos. Klasse. 1901, No. 1]. Kristiania: I Commission hos Jacob Dybwad.
Barnes, M. P.
2005Language cultivation and language planning V: Faroe Islands. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 2007–2012. Berlin/New York: de Gruyter.
Bekker-Nielsen, H.
(ed.) 1978Svend Grundtvig: Dansken paa Færøerne. Sidestykke til Tysken i Slesvig. Odense: Odense Universitetsforlag.
1988Hammershaimb and Grundtvig – and the Rise of Faroese. In G. W. Weber (ed.), Idee – Gestalt – Geschichte. Festschrift Klaus von See. Studien zur europäischen Kulturtradition, 367–379. Odense: Odense University Press.
1991Für eine färöische Schriftsprache: N.F.S. Grundtvig, Svend Grundtvig und V.U. Hammershaimb. In P. Röhrig et al. (eds.), Um des Menschen Willen. Grundtvigs geistiges Erbe als Herausforderung für Erwachsenenbildung, Kirche und soziales Leben. Dokumentation des Grundtvig-Kongresses vom 7. bis 10. September 1998 an der Universität Köln, 306–311. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
Berg, J.
1987Óli Jespersen (Óli Skúlahaldari). Tórshavn: [Rigmor Bergs Forlag].
Blöndal Magnússon, Á.
1995Íslensk orðsifjabók. [Reykjavík]: Órðabók Háskólans.
, O.
1960Gand. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 5, 183–185. København: Rosenkilde og Bagger.
, O. & A. -L. Kuusi
1974Trollformlar. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 18, 674–679. København: Rosenkilde og Bagger.
Bonderup, G.
1995Potte-Glasering og Qvacksalvere – Tanker om lægeindberetninger som kilder til belysning af befolkningens levevilkår og sundhedsforhold i de første par årtier i 1800-tallet. Den jyske Historiker. Medicinhistorie 72.92–100.
Braunmüller , K.
1995Bifurcating Changes in Morphology: the Case of Demonstrative Pronouns in West Nordic. In K. Braunmüller (ed.), Beiträge zur skandinavistischen Linguistik, 273–287. Oslo: Novus. [Erstmals erschienen in: E. Hovdhaugen (ed.), The Nordic Languages and Modern Linguistics, 223–232. Oslo: Universitetsforlaget.]
Bruce, A. M.
2005Skjöldunga saga. In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 29, 7. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Brunstad, E.
1995Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi. Om nynorsk, frisisk og færøysk målreising. Oslo: Noregs forskningsråd.
Council of Europe
1992Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Straßburg/Strasbourg. http://​conventions​.coe​.int​/Treaty​/ger​/Treaties​/Html​/148​.htm. Rech. 2014-09-10.
Dalen, A.
2005Sources of written and oral languages in the 19th century. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 1406–1419. Berlin/New York: de Gruyter.
Dánialson, J. (= Kvívikar-Jógvan)
1926Yrkingar . Tórshavn: Felagið Varðin.
Daviðsson, Ó.
1898–1903Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur. IV. Þulur og þjóðkvæði. Kaupmannahöfn: Möller.
DDO
2003–2005 = E. Hjorth & Kj. Kristensen (eds.) 2003–2005 Den Danske Ordbog I–VI. Hrsg. v. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København: Gyldendal.
Debes, H. J.
1982Nú er tann stundin… Tjóðskapar rørsla og sjálvstýrispolitikkur til 1906 – við søguligum baksýni. Tórshavn: Føroya skúlabókagrunnur.
1993aPolitiska søga Føroya. 1814–1906. Tórshavn: Føroya Skúlabókagrunnur.
1993bOmkring formationen af en nation. Færøerne som unikt og komparabelt eksempel. Et forsøg. Fróðskapar rit 41.17–53.
2001Færingernes land. [København]: Multivers.
Debes, L. Jacobsen
1673Færoæ et Færoa reserata. Det er: Færøernis og Færøske Indbyggeris Beskrifvelse/ udi hvilken føris til Liuset adskillige Naturens Hemeligheder/ oc nogle Antiqviteter, som her til Dags udi Mørket hafve været indelugte/ oc nu her opladis/ Alle curieuse til Velbehagelighed. Kiøbenhafn: Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri [= Rischel, J. 1963. Lucas Debes. Færøernes Beskrivelse. Bind I. Facsimileudgave, Bind 2. Indledning og Noter . København: Munksgaard].
Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab
(ed.) 1843/45Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab: Aarsberetning 1845 [und weitere Protokolle].
DFO 1977=J. av Skarði & J. H. W. Poulsen (eds.) 1977Donsk-føroysk orðabók. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
DFO 1995=Hj. Petersen & J. H. W. Poulsen (eds.) 1995Donsk-føroysk orðabók. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
DFO 1998=A. í Skála, J. Mikkelsen & Z. Wang (eds.) 1998Donsk-føroysk orðabók. Hoyvík: Stiðin.
Djupedal, R.
1964aLitt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet. In A. Hellevik & E. Lundeby (eds.), Skriftspråk i utvikling. Tiårsskrift for Norsk språknemnd 1952–1962 [= Norsk språknemnd, Skrifter 3], 144–186. Oslo: J. W. Cappelen.
1964bKring J. H. Schröters omsetjing av Matteus-Evangeliet, 1823. Fróðskapar rit 13.235–262.
Ejerfeldt, L.
1966Magi. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 11, 214–218. København: Rosenkilde og Bagger.
Ernby, B.
2008Norstedts etymologiska ordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Espeland, V.
1974Svartbok frå Gudbrandsdalen. Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget.
Færøiske Trylleformularer (1846a) = [Hammershaimb, V. U.] 1846a.
FDO 1927f.=M. A. Jacobsen & Chr. Matras (eds.) 1927fFøroysk-donsk orðabók. Tórshavn: Varðin/København: J. H. Schultz Forlag A/S.
FDO 1961=M. A. Jacobsen & Chr. Matras (eds.) 1961Føroysk-donsk orðabók. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
FDO 1974=Chr. Matras (ed.) 1974Føroysk-donsk orðabók. Eykabind. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
FK I=N. Djurhuus, & Chr. Matras (eds.) 1951–63Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band I. Kopenhagen: Ejnar Munksgaard.
FK II=Chr. Matras (ed.) 1944Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band II. København: Munksgaard.
FK III=Chr. Matras (ed.) 1945Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band III. København: Munksgaard.
FK IV=N. Djurhuus & Chr. Matras (eds.) 1967Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band IV. København: Munksgaard.
FK V=N. Djurhuus (ed.) 1968Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band V. Kopenhagen: Akademisk Forlag.
FK VI=N. Djurhuus (ed.) 1972Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Band VI. København: Munksgaard.
FK VII=M. Chesnutt & K. Larsen (eds.) 1996Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Vol. VII. History, manuscripts, indexes. Copenhagen: Munksgaard.
FK VIII=M. Clausen (ed.) 2003Føroya kvæði. Corpus carminum færoensium a Sv. Grundtvig et J. Bloch comparatum. Vol. VIII. Løgini. Hoyvík: Stiðin.
FO 1905=A. C. Evensen (ed.) 1905Føroysk orðabók. Tórshavn: Bókastovn »Fram« S.
FO 1998=J. H. W. Poulsen et al. (eds.) 1998Føroysk orðabók. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Føringatíðindi 1890–1901, 1906S. Matras (1969).
Forsblom, V. W.
1927Finlands svenska folkdiktning. VII. Folktro och trolldom. 5. Magisk folkmedicin. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
Gad, F.
1979 “La Grönlande, les Isles Fer röe et l’Islande non comprises”: A new look at the origins of the addition to Article IV of the Treaty of Kiel of 1814. Scandinavian Journal of History 4.187–205. Doi:Crossref link
Grambo, R.
1979Norske trollformler og magiske ritualer . Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget.
Grøndal, B.
(ed.) 1869Breve fra og til Carl Christian Rafn, med en Biographi. Kjøbenhavn: I Commission i den Gyldendalske Boghandel.
Grundtvig, Sv. H.
1845Dansken paa Færøerne. Sidestykke til Tysken i Slesvig. Kopenhagen: C. A. Reitzel [publiziert unter dem Pseudonym S. Frederiksen; Neudruck in Bekker-Nielsen (1978: 11–79).].
Guðnason, B.
1963Um Skjöldungasögu. Reykjavík: Menningarsjóður.
Hægstad, M.
1900Hildinakvadet med utgreiding um det norske maal paa Shetland i eldre tid [= Videnskabsselskabets Skrifter. II. Historisk-filosofiske Klasse. 1900. No. 2]. Christiania: I Kommission hos Jacob Dybwad.
Hagström, B.
1967Ändelsevokalerna i färöiskan. En fonetisk-fonologisk studie [= Acta Universitatis Stockholmiensis, New Series 6]. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
1984aDen färöiska tvåspråkigheten i sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. In E. Wande et al. (eds.), Aspects of multilingualism: proceedings from the fourth Nordic symposium on bilingualism [= Studia multiethnica Upsaliensia 2], 119–133. Uppsala: Almqvist &Wiksell.
1984bLanguage contact in the Faroes. In P. S. Ureland, I. Clarkson (eds.), Scandinavian language contacts, 171–189. Cambridge et al.: Cambridge University Press.
1984cEtt exempel på färöiskt-danskt blandspråk. In K. Ringgaard & V. Sørensen (eds.), The Nordic Languages and Modern Linguistics 5, Proceedings of The Fifth International Conference of Nordic Languages and Modern Linguistics in Århus 27/6-1/7 1983, 237–242. Aarhus: Nordisk Institut, Århus Universitet.
1992Språkkontakt och tvåspråkighet på Färöarna: en översikt. In J. Louis-Jensen & J. H. W. Poulsen (eds.), The Nordic Languages and Modern Linguistics 7, Proceedings of the seventh International Conference of Nordic and General Linguistics in Tórshavn, 7–11 August 1989, 39–60. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
2005Written language and forms of speech in Faroese in the 20th century. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 1750–1758. Berlin/New York: de Gruyter.
Haid, O. & F. -X. Dillmann
2007Zauber . In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 35, 855–866. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Hälsig, F.
1910Der Zauberspruch bei den Germanen bis um die Mitte des XVI. Jahrhunderts. Leipzig: Dr. Seele & Co.
Halvorsen, E. F.
1960Galder . In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 5, 159–161. København: Rosenkilde og Bagger.
Halvorsen, E. F., C.-M. Edsman & A.-L. Kuusi
1974Trolldom. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 18, 657–670. København: Rosenkilde og Bagger.
[Hammershaimb, V. U.
] 1846aFærøiske Trylleformularer . Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 349–358. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 9–20).]
Hammershaimb, V. U.
1846bFærøiske sagn. Bemærkninger med Hensyn til den færøiske Udtale. Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 358–363, 363–365. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 20–25, 25–27).]
1847Olufas kvad. Antiquarisk Tidsskrift, 279–307. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 41–69).].
1851Sjúrðar kvæði. København: Det nordiske Literatur-Samfund.
1852aFærøiske folkesagn. Antiquarisk Tidsskrift, 170–208. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 114–152).]
1852bFærøiske kvæder, henhørende til Hervarar saga. Antiquarisk Tidsskrift, 57–96. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 73–112).]
1852cFærøiske ordsprog, Nogle færøiske talemåder, Færøiske skikke og lege, Barneviser og ramser. Færøiske gåder, Færøiske folkesagn. Antiquarisk Tidsskrift, 271–340. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 153–222).]
1854Færøisk Sproglære. Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 233–316. [Nachdruck in Hammershaimb (1969: 225–308).]
1855Færøiske kvæder . København: Det nordiske Literatur-Samfund.
1884Föringasöga, útlögd úr íslandskum. Tórshavn: Dimmalætting. [Erstmals erschienen in Dimmalætting Nr. 5–25 (1882), Nr. 6 (1884).]
1891Færøsk anthologi, Bd. I. Tekst samt historisk og grammatisk indledning, Bd. II. Ordsamling og register udarbejdede af Jakob Jakobsen [= Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur ; XV]. København: Møller & Thomsen.
1941Færøsk Dagbog. 5.7.-16.8.1841. Hrsg. v. Chr. Matras. København: Ejnar Munksgaard.
1969Savn úr Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie og Antiqarisk [sic!] Tidsskrift. Hrsg. v. J. H. W. Poulsen. Tórshavn: Emil Thomsen.
Hampp, I.
1961Beschwörung, Segen, Gebet. Untersuchungen zum Zauberspruch aus dem Bereich der Volksheilkunde. Stuttgart: Silberburg-Verlag Werner Jäckh.
Hamre, H.
1944Færøymålet i tiden 1584–1750 [= Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1944. No. 2]. Oslo: Jacob Dybwad.
Hansen, Z. Svabo
2003Faroese Orthography. In Kr. Árnason (ed.), Útnorður. West Nordic Standardisation and Variation. Papers from a Symposium in Stockholm October 7th 2001, 153–162. Reykjavík: University of Iceland Press.
Haugen, E.
1984Die skandinavischen Sprachen. Hamburg: Buske.
Heid, S.
31997Longinus. In W. Kasper et al. (eds.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Sp. 1047. Freiburg/Basel/Rom/Wien: Herder.
Helgason, J.
1924Færøiske studier . Maal og Minne, 29–48.
Henriksen, J.
1961/41980 Grundbók brævskúlans í Føroyskum. Tórshavn: Einars Offsett.
Heym, G.
1993Gedichte 1910–1912. Historisch-kritische Ausgabe aller Texte in genetischer Darstellung. Hrsg. v. G. Dammann, G. Martens & K. L. Schneider , 2 Bde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Hødnebø, F. & M. Kuusi
1974 In Olsen, O. (ed.), Trolldomsbøker . Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 18, 670–674. København: Rosenkilde og Bagger.
Hölderlin, F.
1975–2008Sämtliche Werke. „Frankfurter Ausgabe“. Historisch-kritische Ausgabe von D. E. Sattler , 20 Bde. Basel/Frankfurt a. M.: Stroemfeld/Roter Stern.
Holtsmark, A.
1963Kjærlighetsmagi. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 8, 444–447. København: Rosenkilde og Bagger.
Homann, H.
1976Besprechen. In H. Beck et al. (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 2, 313. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Jacobsen, E. S.
2004Slóðir í heilsuverkssøguni. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Jacobsen, J. í Lon
2004Den officielle normering af færøsk (ca. 1850–2000). In H. Sandøy & J.-O. Östman (eds.), ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord, 71–106. Oslo: Novus Forlag.
Jacobsen, M. A.
1921Úr bókmentasögu okkara. Tórshavn: A.S. „Faerø Amtstidende“s Bogtrykkeri.
1931Hanus í Lopra. Varðin 11.130–135.
1932 Rafns Føroyingasøga. Varðin 12.1–22.
Jakobsen, J.
1890aKarlamagnusar kväje ædla Rólands kväje, Gaipa-tåttur. Karlamagnusar kväje ædla Rólands kväje, Runsevalsstry. Dimmalætting, 3.5.–28.7.1890 (Gaipa-tåttur), 27.9.–15.11.1890 (Runsevalsstry).
1890bKarlamagnusar kväje ædla Rólands kväje. Gaipa-tåttur . Tórshavn: Færø Amtstidendes Bogtrykkeri.
1893/1957Inngangsor . In Chr. Matras (ed.), Jakob Jakobsen. Greinir og ritgerðir , 44–47. Tórshavn: H. N. Jacobsens Bókahandil.
1898–1901Færøske Folkesagn og Æventyr [= Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur ; XXVII]. København: S. L. Møllers Bogtrykkeri [neu hrsgg. 1961–1964, Tórshavn: H. N. Jacobsens Bókahandil.].
1904Færøsk sagnhistorie med en indledende oversigt over øernes almindelige historie og literatur . Tórshavn: H. N. Jacobsens Forlag.
Jakobsen, Jakob
(ed.) (1907): Diplomatarium Færoense, Føroyskt fodnbrævasavn. I, Miðalaldarbrøv upp til trúbótarskeiðið . Tórshavn/København: H. N. Jacobsens bókahandil/Vilh. Prior.
Jakobsen, J.
1908–1912/1966Poul Nolsöe. Lívssøga og irkingar . Tórshavn: H. N. Jacobsens Bókahandil.
1957Nogle ord om færøsk, samt et forslag til en ny færøsk retskrivning. In Chr. Matras (ed.), Jakob Jakobsen. Greinir og ritgerðir , 23–43. Tórshavn: H. N. Jacobsens Bókahandil. [Erstmals erschienen in Dimmalætting Nr. 20–25 (1889).]
Jensen, I. & J. S. Jensen
1988Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskabs breve 1825–1864. Dansk kulturformidling på verdensplan. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1987, 211–273.
Joensen, J. P.
2003I ærlige brudefolk. Bryllup på Færøerne. København: Museum Tusculanums Forlag.
Kafka, F.
1995Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Hrsg. v. R. Reuß & P. Staengele. Basel: Stroemfeld Verlag.
Kaiser , Ch
1999Heilkunde. In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 14, 200–208. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Kålund, Kr.
1907Den islandske lægebog. Codex Arnamagnaeanus 434a, 12mo [= D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og filosofisk Afd. VI. 4.]. København: Bianco Lunos Bogtrykkeri.
Klintberg, B. af.
1965/1980Svenska trollformler . Stockholm: Tidens förlag [1. Auflage: 1965 Wahlström & Widstrand].
Knudsen, T.
1967Nid. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 12, 295–299. København: Rosenkilde og Bagger.
Koch, P. & W. Oester reicher
1985Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. Romanistisches Jahrbuch 36.15–43.
1994Funktionale Aspekte der Schriftkultur . In H. Günther , & O. Ludwig (eds.), Schrift und Schriftlichkeit, 587–604. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Kommissionen for det Arnamagnæanske legat
(ed.) 1894Katalog over den Arnamagnæanske Håndskriftsamling [erstellt von Kr. Kaalund]. København: Gyldendalske boghandel.
Lamb, G.
1988/21995 Orkney Wordbook, a dictionary of the dialect of Orkney. Birsay: Byrgisey.
Landt, J.
1800Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne. Kiøbenhavn: Tikjøbs Forlag [neu hrsg. v. Einar Joensen 1965, Tórshavn: Einars Prent.].
Landtman, G.
1927Finlands svenska folkdiktning. VII. Folktro och trolldom. 1. Övernaturliga väsen. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
Larsen, K.
1991Eitt stavsetingaruppskot. Málting 2.2–12.
1994Stavsetingaruppskot Jakobs Jakobsens. Varðin 61.6–41.
1998Uppískoyti um Jakob Jakobsen. Málting 22.10–13.
Lenvig, T.
1997Fyri og ímóti broytingum. Málting 21.10–18.
Linderholm, E.
1917–1940Signelser ock besvärjelser från medeltid ock nytid [= Svenska landsmål ock svenskt folkliv B 41]. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner.
Lindqvist, Ch.
2003aSprachideologische Einflüsse auf die färöische Orthographie(forschung). NOWELE 43.77–144. Doi:Crossref link
2003bThesen zur Kausalität und Chronologie einiger färöischer Lautgesetze. Arkiv för nordisk filologi 118.89–178.
Lindqvist, C.
2004Graphematische Variation in Svabos färöischen Liederaufzeichnungen. Dialektale, dänische und isländische Einflüsse. In O. Bandle, J. Glauser & S. Würth (eds.), Verschränkung der Kulturen. Der Sprach- und Literaturaustausch zwischen Skandinavien und den deutschsprachigen Ländern. Zum 65. Geburtstag von Hans-Peter Naumann, 141–163. Tübingen/Basel: Francke Verlag.
Lindqvist, Ch
2005Wie die Føroyar zu ihrem ø kamen. skandinavistik 35.58–69.
Lindqvist, N.
(ed.) 1921En isländsk svartkonstbok från 1500-talet. Uppsala: Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag.
Lisse, Ch
1964Nogle lydlige restitutioner i ømålene. In P. Andersen (ed.), Dialektstudier 1, tilegnede Johs. Brøndum-Nielsen [= Tillægsbind 1 til Danske Folkemaal 18, 1961–1964], 171–208. København: J. H. Schultz.
Lockwood, W. B.
1955/31977 An introduction to modern Faroese. Tórshavn: Føroya skúlabókagrunnur.
Long, R.
(ed.) 1968Jóhannes í Króki. Sandoyarbók I. Tórshavn: Mentunargrunnur Føroya Løgtings.
(ed.) 1970–1982Jóhannes í Króki. Sandoyarbók II. Tórshavn: Mentunargrunnur Føroya Løgtings.
Lyngbye, H. Ch.
(ed.) 1822Færøiske Qvæder om Sigurd Fofnersbane og hans Æt. Randers: S. Elmenhoff. [Nachdruck 1980, Tórshavn: Emil Thomsen.]
1986Schriften zur Anthropologie; mit einem Essay von R. Firth; hrsg. und mit einer Einleitung von F. Kramer [ = Bronislaw Malinowski Schriften 4(2)]. Frankfurt a. M.: Syndikat.
Marnersdóttir , M. & T. Sigurðardóttir
2011Føroysk bókmentasøga. [Tórshavn]: Nám.
Matras, Chr
1934Færøysk bibelmaal og kyrkjemaal. Norsk Aarbok 15.86–89. [Nachdruck in: Næs/Poulsen (2000: 64–67).]
1936Tá ið Schrøter ætlaði at týða Nýggja Testamenti. Varðin 16.181–187.
1939a): Lidt om Færøernes litteratur og sprog. Tilskueren, 393–403. [Nachdruck in: Næs/Poulsen (2000: 70–80).]
(ed.) 1939bSvabos færøske Visehaandskrifter . København: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
1941Den færøske sprog- og folkebevægelse. Sv. Grundtvig, V. U. Hammershaimb og deres Fortsættere. In C. P. Ostenfeld Christiansen (ed.), Nordisk i tusind aar. Tre grundkræfter i nordens historie, 207–222. København: Haase. [Nachdruck in: Næs/Poulsen (2000: 81–96).]
1943Svabos glossar til færøske Visehaandskrifter . København: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
1951Det færøske skriftsprog af 1846. Scripta Islandica 2.5–23. [Nachdruck in: Næs/Poulsen (2000: 97–115).]
(ed.) 1951–53J. H. Schrøters Optegnelser af Sjúrðar Kvæði [= Færoensia. Textus & Investigationes, Vol. III]. København: Ejnar Munksgaard.
1954Et bidrag om færøsk sprogrøgt. Språkvård, 84–94.
1963: Sproget. In Dansk-Færøiske samfund (ed.), Færøerne II, 70–82. København: Det Danske Forlag.
1966 Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Af J. C. Svabo. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. I. Ordbogen. København: Munkgsgaard.
1969FØRINGATÍÐINDI og móðursmálið. Føringatíðindi 1890–1906 [Faksimile Edition], nicht-paginierte Einleitung. Tórshavn: Emil Thomsen. [S. auch <http://​www​.timarit​.is/>.]
1970 Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Af J. C. Svabo. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. II. Indledning og registre. København: Munkgsgaard.
(ed.) 1973Evangelium Sankta Matthæusar. Prentaða týðing Schrøters 1823 og óprentaðu viðmerkingarnar , 2 Bde. Tórshavn: Emil Thomsen.
2000a–dS. Matras (1934; 1039; 1941; 1951).
Maupassant, G. de
1883aContes de la Bécasse. Paris: Rouveyre et Blond.
1883bMlle FiFi. Nouveaux contes. Paris: Victor-Havard.
1890Tvär smásøvur äv Guy de Maupassant sættar út uppá førist. Dimmalætting, 22.11.–20.12.1890.
1891Tvär smásøvur äv Guy de Maupassant sættar út uppá førist. Tórshavn: Færø Amtstidendes Bogtrykkeri.
Mela, Pomponius
1994Kreuzfahrt durch die alte Welt [zweisprachige Ausgabe von Mela Pomponius’ De chorographia ]. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Mitchinson, J.
2012Danish in the Faroe Islands: A Post-Colonial Perspective. London: University College London [unveröffentlichte PhD-Arbeit; http://​discover​.ucl​.ac​.uk​/1348494/].
Molbech, Chr
1833Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste af Chr. Molbech. Kiøbenhavn: Gyldendalske Boghandling.
Monsson, O.
2005Nationalism and Scandinavianism in the development of the Nordic languages in the 19th century. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 1453–1468. Berlin/New York: de Gruyter.
Mortansson, E. [= E. Mitens]
1916V. U. Hammershaimb. Lívssøga og virki hanns. Tvøroyri: A/S Ásdal.
Munch, P. A.
1873Om Indførelsen af en forbedret Retskrivning i vort Folkesprog. In Gustav Storm (ed.), P. A. Munch. Samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig foranstaltning af Gustav Storm, Cand. mag I. 1831–Marts 1849, 149–159. Christiania: Alb. Cammermeyer. [Erstmals erschienen in „Den Constitutionelle“ am 30.6., 3.7., 5.7.1845, Nr. 181, 184, 186.]
Næs, M. & J. H. W. Poulsen
(eds.) 2000Chr. Matras: Greinaval – málfrøðigreinir . Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Nauerby, T.
1996No Nation is an Island. Language, Culture, and National Identity in the Faroe Islands. Århus: Aarhus University Press.
NDO 2005=Ch. Becker-Christensen et al. (eds.) 192005Politikens Nudansk Ordbog. København: Politiken.
Niclasen, A.
1992Tann skeiva málrøktarkósin. Málting 4.2–11.
2007Føroya mál á manna munni – móðurmálið og málrøkt. [Tórshavn]: Læribókaforlagið.
ODS 1918–1956=V. Dahlerup et al. (eds.) 1918–1956 Ordbog over det danske Sprog I–XXVII. Hrsg. v. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Supplement I–V, 1992–2005. København: Gyldendalske boghandel/Nordisk Forlag.
Ohrt, F.
1917Danmarks Trylleformler. I. Indledning og Tekst. København/Kristiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
1921Danmarks Trylleformler. II. Efterhøst og Lönformler . København/Kristiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
Olrik, A.
1903Danmarks heltedigtning. En oldtidsstudie. Förste del. Rolf Krake og den ældre skjoldungrække. København: Universitetsboghandler G. E. C. Gad.
Olrik, J. & H. Ræder
(eds.) 1931Saxonis Gesta Danorum. Tomus 1: Textum continens. Hauniæ: Levin & Munksgaard.
Önnerfors, A.
1991Antike Zaubersprüche. Stuttgart: Reclam.
ONP 1995=H. Degnbol et al. 1995Ordbog over det nor røne prosasprog. 1: a-bam. København: Den arnamagnæanske kommission.
Østergaard, U.
1995Der Aufbau einer färöischen Identität. In Ch. Dipper & R. Hiestand (eds.), Siedler-Identität. Neun Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart, 113–140. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang.
Ovidius Naso, Publius
1996Metamorphosen. Lateinisch-deutsch. Übertragen von E. Rösch, hrsg. v. N. Holzberg. Zürich/Düsseldorf: Artemis & Winkler.
Pauladóttir , M.
2008Skiftismæli í føroyskum. Fróðskapar rit 56.63–96.
Petersen, Hj. P.
2009Gender Assignment in Modern Faroese. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
2010aThe Dynamics of Faroese-Danish Language Contact. Heidelberg: Winter.
2010bJakobsen’s Faroese orthography from 1889. In Turið Sigurðardóttir , Brian Smith (eds.), Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes, 47–66. [Lerwick/Tórshavn]: Shetland Amenity Trust / University of the Faroe Islands.
Petersen, Hj. P. & P. Isholm
2003Steinur brestur fyri mannatungu – tiltaksorðabók á føroyskum. Syðrugøta: Forlagið Brattalíð.
Petersens, Carl af & E. Olson
(eds.) 1919–1925Sǫgur Danakonunga. 1. Sǫgubrot af fornkonungum, 2. Knytlinga saga [= Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 46)]. Kopenhagen: Håkan Ohlssons boktryckeri.
Petzoldt, L.
2001Magie. In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 19, 145–149. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Poulsen, J. H. W.
1997Det færøske sprog. In A. Karker , B. Lindgren & S. Løland (eds.), Nordens språk, 177–192. Oslo: Novus.
2000Føroyskt fyri íslendskum árini. In M. Snædal & T. Sigurðardóttir (eds.), Frændafundur 3. Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík 24.–25. júní 1998, 131–137. Reykjavík: Háskóli Íslands.
Rääf, L. F.
1957Svenska skrock och signerier . Hrsg. v. K. Rob. V. Wikman. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Rafn, C. Ch.
(ed.) 1832Færeyínga saga eller Færøboernes Historie i den islandske Grundtext. Med færøisk og dansk Oversættelse. Kjøbenhavn: Schultz.
Rafn, C. Ch. & G. C. F. Mohnike
(eds.) 1833Færeyínga Saga oder Geschichte der Bewohner der Färöer. Im isländischen Grundtext mit färöischer, dänischer und deutscher Übersetzung. Kopenhagen: Verlag der Schubotheschen Buchhandlung.
Ranke, K.
1973Abwehrzauber . In H. Beck et al. (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 1, 30–33. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Rask, E. Ch
1818Anvisning till Isländskan eller Nordiska Fornspråket. Stockholm: A. Wiborgs förlag.
Rask, R.
1811Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog. København: Schubothes Forlag (J. R. Thiele). [Nachdruck von S. 262–282 zum Färöischen in Skårup (1964: 17–42).]
Rask, R. K.
1817Angelsaksisk Sproglære. Tilligemed en kort Læsebog. Stockholm: A. Wiborgs Forlag.
Rask, R.
1826Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget. København: Poppske Bogtrykkeri.
1832Oldnordisk læsebog, indeholdende Prøver af de bedste Sagaer i den gamle islandske Text, gjennemset og rettet efter de bedste Oldbøger, samt forsynet med et Ordregister over de vanskeligste ord. København: Reitzel//Kiel: v. Maack.
Rasmussen, P. M.
1987Den færøske sprogrejsning med særligt henblik på kampen om færøsk som kirkesprog i national og partipolitisk belysning [= Annales Societatis Scientarium Færoensis, Supplementum XIII]. í Hoydølum: Hestprent.
1997Mangt er í brøgdum vunnið – Um politisku gongdina í málstríðnum. Tórshavn: Sprotin.
Rasmussen, R. K.
1959Gomul føroysk heimaráð [= Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Supplementum III]. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Reichborn-Kjennerud, I.
1941Vår gamle trollmedisin. III [= Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Historisk-filosofisk klasse ]. Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad.
RST
1844 Roeskilde Stænder-Tidende. Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1844. Kjøbenhavn/Roskilde: Bianco Luno.
Sæmundsson, M. V.
1992Galdrar á Íslandi. Íslensk galdrabók. [Reykjavík]: Almenna Bókafélagið.
1996Galdur á brennuöld. Reykjavík: Storð.
Sandøy, H.
1992Faroese – a minority language or a national language? The socio-political problem of becoming and being a fully-fledged small national language. In G. Blom et al. (eds.), Minority languages – the Scandinavian experience. Papers read at the conference in Edinburgh 9–11 November 1990, 57–74 [Published by the Nordic Language Secretariat. Report nr. 17]. Oslo: Nordisk språksekretariat.
Sauer , H., U. Ebel & E. Meineke
1995Fluchdichtung. In H. Beck et al. (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 9, 240–251. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Scheibe, S.
1997Kleine Schriften zur Editionswissenschaft [aus den Jahren 1971–1992]. Berlin: Weidler.
Schneider , I.
2001Liebeszauber . In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 18, 385–388. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
2004Schadenzauber . In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 26, 564–567. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Schulz, M.
2000Magie oder Die Wiederherstellung der Ordnung [= Beiträge zur europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe A: Texte und Untersuchungen 5]. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang.
2003Beschwörungen im Mittelalter. Einführung und Überblick. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
Schulz, P.
1724Danskens Skriverigtighed. Indfattendes en kort Undervisning Saavel om Det Danske Sprogg at bogstavere/ Som og Ordenes foranderlige Endelse/ Tillaeg og Brug i Stilen (Saa vidt Etymologien angaaer). Kjøbenhavn: P. J. Phoenixbergs Bogtrykkeri.
Simek, R.
2007Zauber . In H. Beck, D. Geuenich & H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 14, 441–446. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Skårup, P.
1964 Rasmus Rask og Færøsk. København: Munksgaard.
Skautrup, P.
1944, 1947, 1953, 1968, 1970Det danske sprogs historie. 5 Bde. Kopenhagen: Gyldendalske Boghandel / Nordisk Forlag.
Sørensen, P. Meulengracht
1980Nor rønt nid. Forestillingen om den umandige mand i de islandske sagaer . Odense: Odense Universitetsforlag.
Sørlie, M.
1936Færøysk tradisjon i nor rønt mål [= Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse 1936, 1]. Oslo: Jacob Dybwad.
Svabo, J. Ch
1959Indberetninger fra en Reise i Færøe 1781 og 1782. Hrsg. v. N. Djurhuus. København: Selskabet til Udgivelse af Færøske Kildeskrifter og Studier [Nachdruck 1976, København: C. A. Reitzels Boghandel A/S].
Sweet, H.
1877A handbook of phonetics including a popular exposition of the principles of spelling reform. Oxford: Clarendon Press.
Tarnovius, Th
1669Ferøers Beskrifvelse. Hrsg. von H. Hamre 1959 [= Færoensia Textus & Investigationes II]. København: Ejnar Munksgaard.
Thorson, P.
1949Om regressiv palatalisering av g og k i germansk, serleg i nordisk. Acta Philologica Scandinavica 20, 345–370.
Thráinsson, H. et al.
2004Faroese. An Overview and Reference Grammar . Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Tillhagen, C. -H.
1958Folklig läkekonst. Stockholm: Nordiska museet.
Thorkelsson, J.
1879–1885Supplement til islandske Ordbøger. Anden Samling. Reykjavík: Ísafold’s Bogtrykkeri [Ny Udgave 1895, København: Skandinavisk Antiquariat].
Torp, A.
2005The Nordic languages in the 19th century I: Phonology and orthography. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 1425–1436. Berlin/New York: de Gruyter.
Vestergaard, E.
1975Feðgarnir Miðgerða Poul og Poul Johannes. Gøta: Egið Forlag.
Wang, Z.
2009Helgoland og Norðurhavsoyggjar . Fróðskapar rit 59.15–23.
Werner , O.
1968Studien zur Lautgeographie und Lautgeschichte des Färöischen und Isländischen. I. Vokalismus [unveröffentlichtes Typoskript]. Erlangen.
1970Die Präteritopräsentien im Färöischen. Fróðskapar rit 18.333–346 [= Festschrift Christian Matras].
1991Färöer . In H. Beck et al. (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 8, 118–135. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Weiser-Aa., L.
1967Negl. In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 12, 283f. København: Rosenkilde og Bagger.
Weiser-Aa., L. & A.-L. Kuusi
1975Tryllemidler . In Olsen, O. (ed.), Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, Bd. 19, 1–5. København: Rosenkilde og Bagger.
West, J. F.
1972Faroe. The emergence of a nation. London: C. Hurst & Co./New York: Paul S. Eriksson.
1985The Historiy of the Faroe Islands, 1709–1816. Vol. 1: 1709–1723. København: C. A. Reitzels Boghandel A/S.
Weyhe, E.
1996aGenitiven i færøske grammatikker – et problembarn. In B. J. Nielsen, I. L. Pedersen (eds.), Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996 [= Universitets-Jubilæets danske Samfunds skrifter nr. 537], 309–320. København: Reitzel.
Weyhe, Ei
1996bBendingamunur í føroyskum málførum. Íslenskt mál og almenn málfræði 18.71–118.
Weyhe, E.
2003aEn viseopskrift på dansk-færøsk blandingssprog. In G. Akselberg, A. M. Bødal & H. Sandøy (eds.), Nordisk dialektologi, 553–566. Oslo: Novus.
2003bÍ miðjum grasgarði. Rannsóknir í kvæðauppskriftum úr Suðuroy. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag.
Wiggen, G.
2005A sociolinguistic profile of the Nordic langugages in the 19th century. In O. Bandle et al. (eds.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages [= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 22.2], 1523–1538. Berlin/New York: de Gruyter.
Wylie, J.
1987The Faroe Islands. Interpretations of History. Lexington: University Press of Kentucky.
Wylie, J. & D. Margolin
1981The ring of dancers. Imgages of Faroese culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.Crossref link
Young, G. V. C.
1979From the Vikings to the Reformation. A Chronicle of the Faroe Islands up to 1538. Douglas, Isle of Man: Shearwater Press.
1982Færøerne. Fra vikingetiden til reformationen. København: Rosenkilde og Bagger.
Zachariasen, U.
1966Skiftið millum framgóma- og afturgómaframburð av g og k í forljóði í føroyskum. Hvat kann hetta skifti siga okkum um hin føroyska sjálvljóðavøksturin? Fróðskapar rit 15.74–90.
Zeller , H. & G. Martens
(eds.) 1998Textgenetische Edition. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Doi:Crossref link
Þorvarðardóttir , Ó.
2000Brennuöldin. Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum. [Reykjavík]: Háskólaútgáfan.
Subjects
BIC Subject: CFF – Historical & comparative linguistics
BISAC Subject: LAN009010 – LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics / Historical & Comparative
U.S. Library of Congress Control Number:  2017059001