Biografies invisibles / Invisible Biographies

Marginats i marginals / Marginates and marginals

Editor
| University of Valencia
HardboundForthcoming
ISBN 9789027209207 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
e-BookOrdering information
ISBN 9789027259660 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
Biografies invisibles: Marginats i marginals és un volum que conté una sèrie d’estudis de casos concrets de personatges històrics desconeguts en gran mesura i que, pel fet d’haver tingut unes vides al marge de la llei en moltes ocasions, no són actualment coneguts. També, sobre personatges literaris que encarnen aquelles opcions no majoritàries i, encara, reflexions més genèriques sobre aquells grups o sobre els textos que ens han transmés aquelles realitats.

Biografies invisibles: Marginats i marginals conté quasi una vintena de treballs de reconeguts especialistes de diferents universitats europees, que han analitzat casos de dones marginades, homosexuals, i d’altres personatges marginals des de l’òptica actual. Es tracta de retornar-los la veu que un dia, la societat on van viure, els va negar.

Invisible Biographies: Marginates and marginals is a volume that contains a series of specific case studies of largely unknown figures from the past who, because of their lives on the fringes of the law on many occasions, were silenced. Also, on literary characters who embody those non-majority options and, in addition, more generic reflections on those groups or on the texts that have transmitted to us those polyhedral realities.

Invisible Biographies: Marginates and marginals contains almost twenty works by renowned specialists from different European universities, who have analysed the cases of marginalized women, Jews, homosexuals, and other persecuted characters from a contemporary perspective. The aim is to give them back the voice that the society in which they lived once denied them.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 28]  Expected September 2021.  vi, 274 pp. + index
Publishing status: In production
Table of Contents
This is a provisional table of contents, and subject to changes.
Invisible biographies: Marginalisation and marginality
Vicent Josep Escartí
Magnum oculum et parvum os : Dones i silenci en la predicació de sant Vicent Ferrer
Maria Luz Mandingorra Llavata
Vida quotidiana i marginalitat femenina a la València del segle XV: Daily life and female marginality in the 15th century in Valencia
Anna Isabel Peirats Navarro
Brujas y conversas: Una lectura cultural de los procesos de la Inquisición Veneciana
Paola Bellomi
Violence against women in Pere Joan Porcar’s Dietari (16th–17th centuries)
Rafael Roca
Women and carnal abstinence: Female sinners and the easter festivities in 16th-century Valencia
Pilar Valor Moncho
Humble but non-compliant: Modest women defending their rights in Early Modern Catalonia
Josep Capdeferro
Bandolers, execucions i cobles populars, arran d’uns fets ocorreguts a la Conca d’Òdena (1573): Bandits, executions and chapbooks, as a result of acts that took place in the Conca d’Òdena (1573)
Àlex Llinares Planells
Els processos criminals del segle XVI, espill lingüístic de la vida social
Emili Casanova
Anatomy of a murder: The death of the provincial of the preachers order in Aragon, Brother Domènec de Montemayor, in 1534
Emilio Callado Estela
Carlo Gesualdo, principe di Venosa: Le cameriere, l’amante e la strega, voci di dentro e identità velate
Anna Maria Compagna
The mystery of obedience: La Boétie, Foucault at the margins of power
Andrea Nicolini
The treatment of homosexuality in Valencian diaristic literature throughout the late 15th and early 16th centuries
Vicent Josep Escartí
The Inquisition against Friar Miquel de Morales, Trinitarian of Sant Bernat monastery in Alzira (1574)
Aspetti della marginalità sessuale in alcuni romanzi medievali: Aspects of sexual marginality in some medieval novels
Anna Maria Babbi
Pain and faith: Aristocratic private life in the early modern Valencian kingdom throughout Català de Valleriola’s Diary.
Carles Fenollosa
Als marges de la història de l’art: El pintor de cofres de València vers el 1400
Francesc Granell
Nota sobre Hernando Cabrera, carceller de la Inquisició de València (1515–1541): Note about Hernando Cabrera, Jailer of the Inquisition of Valencia (1515–1541)
Albert Toldrà i Vilardell
Uses of TEI-XML for editing ancient texts dealing with marginal and queer lives
Rosanna Cantavella
The inquisition against Friar Miquel de Morales, Trinitarian of Sant Bernat Monastery in Alzira (1574)
Jacob Mompó Navarro
Invisible biographies: Marginalisation and marginality
2–10
Magnum oculum et parvum os : Dones i silenci en la predicació de sant Vicent Ferrer
12–23
Vida quotidiana i marginalitat femenina a la València del segle XV
26–39
Brujas y conversas: Una lectura cultural de los procesos de la Inquisición Veneciana
42–54
Violence against women in Pere Joan Porcar’s Dietari (16th–17th centuries)
58–72
Women and carnal abstinence: Female sinners and the easter festivities in 16th-century Valencia
74–89
Humble but courageous: Modest women defending their rights in Early Modern Catalonia
92–103
Bandolers, execucions i cobles populars, arran d’uns fets ocorreguts a la Conca d’Òdena (1573): Bandits, executions and chapbooks, as a result of acts that took place in the Conca d’Òdena (1573)
106–126
Els processos criminals del segle XVI, espill lingüístic de la vida social
130–153
Anatomy of a murder: The death of the Provincial of the Preachers order in Aragon, Brother, father Domènec de Montemayor, in 1534
156–169
Carlo Gesualdo, principe di Venosa: Le cameriere, l’amante e la strega, voci di dentro e identità velate
172–181
The mystery of obedience: La Boétie, Foucault at the margins of power
184–191
The treatment of homosexuality in Valencian diaristic literature throughout the late 15th and early 16th centuries
194–210
The inquisition against Friar Miquel de Morales, Trinitarian of Sant Bernat Monastery in Alzira (1574)
212–224
Aspetti della marginalità sessuale in alcuni romanzi medievali: Aspects of sexual marginality in some medieval novels
226–232
Pain and faith: Aristocratic private life in the early modern Valencian kingdom throughout Català de Valleriola’s Diary.
234–241
Als marges de la història de l’art: El pintor de cofres de València vers el 1400
244–254
Nota sobre Hernando Cabrera, carceller de la Inquisició de València (1515–1541)
256–259
Uses of TEI-XML for editions of ancient texts dealing with marginal and queer lives
262–274
Index
275
Subjects & Metadata
BIC Subject: DSB – Literary studies: general
BISAC Subject: LIT004130 – LITERARY CRITICISM / European / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2021016887 | Marc record