More about 'Tirant lo Blanc' / Més sobre el 'Tirant lo Blanc'

From the sources to the tradition / De les fonts a la tradició

Editors
| Università degli Studi di Verona
| Universitat de València - IIFV
HardboundAvailable
ISBN 9789027240163 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
e-Book
ISBN 9789027267740 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
The articles in this volume highlight the fact that the chivalric novel Tirant lo Blanc – written in Valencia by Joanot Martorell in the 15th century and translated into Italian in the 16th century – keeps being relevant in both the Italian and the Iberian Peninsulas, so closely related in past and present. The knight Joanot Martorell wrote a classic of universal literature despite the fact that he belonged to a minority culture. Nowadays, after having been translated into numerous languages, it is studied in many European and American universities and elicits great interest among researchers, as proven by the contributions included in this book.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 10]  2015.  xiv, 173 pp.
Publishing status: Available
Table of Contents
Introductory note
Anna Maria Babbi and Vicent Josep Escartí
vii–x
Nota introductoria
Anna Maria Babbi and Vicent Josep Escartí
xi–xiv
A Petrarchan source of Tirant lo Blanc : The letter FamiliareXII 2 and its Catalan tradition
Cecilia Cantalupi
1–16
Vegetius' Epitoma rei militarisin Tirant lo Blanch
Elena de la Cruz Vergari
17–34
La relació de Martorell a la cort de Nàpols i la discreta presència d’Itàlia en Tirant lo Blanc
Abel Soler Molina
35–52
La scrittura nel Tirant lo Blanch : Usi e rappresentazione
Vicent Josep Escartí
53–68
The Fier baiser : A fantastic episode in Joanot Martorell's realism
Lara Quarti
69–86
De Guerrin Meschinoa Tirant lo Blanc : El simbolismo de la Sibila narrativa y teatral
Rafael Beltran
87–100
Il Tirantea Venezia: Sul contesto editoriale della prima edizione italiana, Pietro di Nicolini da Sabbio alle spese di Federico Torresano dߣAsola, 1538
Anna Bognolo
101–118
Ancora sulla fortuna del Tirantin Italia: (con alcune postille sulla traduzione di Lelio Manfredi)
Chiara Concina
119–138
The reception of Tirant lo Blancin Valencia in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century
Rafael Roca Ricart
139–152
Tirant e il paradosso del Cavaliere inesistente
Roberta Capelli
153–166
Index of personal names / Índex antroponímic
167–173
“[T]his volume shows how relevant and present the famous chivalric book is in the current context. In that sense, these articles will meaningfully guide the following studies and will help understand the wide influence and persistent mark of Tirant lo Blanc.”
“Som, doncs, davant d'un llibre, tipogràficament molt cuidat i científicament ric i rigorós en aportacions, que té el triple interés de reflectir, en català, italià, anglès i castellà, les investigacions tirantianes més recents de joves estudiosos que es mouen al voltant de les universitats de València, Verona, Barcelona, Poitiers i Trento, de suggerir noves vies de recerca i de col·laboració interdisciplinar (la crítica textual, la història cultural, les ciències documentals, etc. ) i d'afavorir la difusió del Tirant arreu del món. El volum posa de manifest, d'una banda, la utilitat de les aproximacions multidisciplinars i, d'una altra, la profunda unitat cultural dels països llatins de la Mediterrània occidental.”
Subjects & Metadata
BIC Subject: DSBB – Literary studies: classical, early & medieval
BISAC Subject: LIT011000 – LITERARY CRITICISM / Medieval
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2015028699 | Marc record