Del manuscrit a la paraula digital / From Manuscript to Digital Word

Estudis de llengua i literatura catalanes / Studies of Catalan language and literature

Editors
| Universitat de València
| Universitat de València
HardboundAvailable
ISBN 9789027263193 | EUR 105.00 | USD 158.00
 
e-Book
ISBN 9789027263209 | EUR 105.00 | USD 158.00
 
This collection, which transports readers from the age of manuscripts to the digital word, is a good demonstration not only of the current vitality of studies of Catalan language and literature, but also of the variety of interests and theoretical approaches and the diversity of origin of Catalan researchers. The studies are focused primarily on three thematic areas: a) culture and language between the fifteenth and eighteenth centuries; b) one hundred years of Catalan literature: 1859-1959; and c) multilingualism and interculturality. The collected studies will prove to make a solid contribution to the unstoppable progress that Catalan philology has been making for decades.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 16]  2018.  vii, 439 pp.
Publishing status: Available
Table of Contents
Introducció
Manuel Pérez Saldanya and Rafael Roca
1–4
Foreword
Manuel Pérez Saldanya and Rafael Roca
5–8
I. Cultura i llengua dels segles xv al xviii
La traducció castellana quatrecentista del Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs de Jafudà Bonsenyor
Maria Conca and Josep Guia
11–35
Italians contra catalans? Rerefons dantesc i circumstàncies històriques d'un episodi de Curial e Güelfa
Abel Soler Molina
36–49
La llengua catalana en la documentació administrativa de Fraga a la baixa edat mitjana i moderna: de la pervivència a la substitució
Hèctor Moret and Hugo Sorolla
50–66
L'univers literari femení de l'edat moderna a l'àmbit català: textos i llengües de l'esfera monàstica
Verònica Zaragoza Gómez
67–93
Llengua i dialecte al teatre català (segles xvi-xix)
Albert Rossich
94–111
"Aquells que hic parteixen e en van en altres parts no moren d'aquest mal". La decadència del clític adverbial hic durant els segles xv i xvi
Josep E. Ribera
112–133
Els textos popularistes valencians dels segles xviii i xix i la lexicografia catalana
Joaquim Martí Mestre
134–155
Espais per a l'èpica: de Lepant a la guerra de Successió
Eulàlia Miralles
156–174
II. Cent anys de literatura catalana: 1859-1959
175
La ironia tropical de Josep Carner
Jordi Malé
177–190
Algunes observacions sobre la ironia espriuana
Patrizio Rigobon
191–201
Les dues ironies de Dalí en el marc de l'avantguarda catalana
Vicent Santamaria de Mingo
202–215
La ironia com a estratègia de subversió: paratextos en Caterina Albert i Mercè Rodoreda
M. Àngels Francés-Díez
216–227
Un viatge a l'alteritat: Hores angleses, de Ferran Soldevila
Anna Esteve
228–240
Sobre fractures traumàtiques i ideològiques: la guerra en "El carro dels morts" de Joan Santamaria
Antoni Maestre Brotons
241–251
Teatre i bilingüisme a la Barcelona de postguerra
Enric Gallen
252–266
Incerta glòria de Joan Sales: viatge entre les edicions i les traduccions
Patrizio Rigobon
267–281
III. Multilingüisme i interculturitat
Lingüística i diccionaris. Un dels reptes de la lexicografia actual
Joaquim Rafel i Fontanals
285–315
Les llegendes sobre la Passió de Jesús a la tradició catalana
Caterina Valriu Llinàs
316–330
Els quaderns de camp d'Antoni M. Alcover en l'era digital
Maria-Pilar Perea
331–348
La paraula digital i els usos lingüístics escrits
Neus Nogué Serrano
349–360
Neologia verbal i tendències del canvi lingüístic
Mercè Lorente Casafont
361–379
Usos lingüístics en famílies italocatalanes i francocatalanes. Famílies mixtes de Catalunya davant del català
Francesc Bernat i Baltrons and Rosa Maria Torrens Guerrini
380–394
El dir i el fer lingüístic dels tortosins: entre la voluntat i la confusió
Aurélie Saffroy
395–404
La reversibilitat lingüística: un estudi de cas a la Valldigna
Àngela Lahosa Enguix
405–418
Els "altres catalans" a Carrer Bolívia de Maria Barbal. Ús de la llengua en la construcció de personatges
Montse Gatell Pérez
419–430
Índex toponomàstic
431–434
Índex de conceptes
435–439
Subjects & Metadata

Linguistics

Romance linguistics

Literature & Literary Studies

Romance literature & literary studies
BIC Subject: CF/2ADC – Linguistics/Catalan
BISAC Subject: LAN009000 – LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2018033785 | Marc record