Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan

Editor
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg
HardboundAvailable
ISBN 9789027205384 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
e-Book
ISBN 9789027261366 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
The multiplicity of parallel identities that make up our personalities is a phenomenon in which our individual identitary choices merge with diverse collective identities. The present volume is a contribution to the field of Identity Studies, but from a clearly linguistic perspective. It unites several contributions which analyze discourses centered on national or regional identities – as for instance the Catalanity of the frontier city of Lleida, the connection between the natural environment and the conceptualization of deictic space, or the dialectics between center and periphery. Other chapters try to shed light on problems arising from the particular situation of Catalan as a non-state language. The contributions thus range from aspects of Cultural Studies on identities and their constituting discourses to Catalan linguistics and sociolinguistics.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 27]  2020.  xvii, 190 pp.
Publishing status: Available
Table of Contents
Canvi lingüístic, estandardització i identitat en Català
Hans-Ingo Radatz
viii–xi
Linguistic change, standardization and identity in Catalan
Hans-Ingo Radatz
xiv–xvii
El concepte d’integritat lingüística i la competència comunicativa: El contínuum dialecte/estàndard a Mallorca
Nicolau A. Dols Salas
2–23
El model de llengua de Merlí i els peripatètics: Variació i canvi lingüístic als mitjans de comunicació
Antoni V. Martínez Pérez
26–49
El model lingüístic de la música en català al País Valencià: Una aproximació al lèxic
Josep Vicent Garcia Sebastià
52–70
Meeting spaces, identities and linguistic diversity
Josep Maria Nadal, Santiago Perera and Pilar Monreal
72–84
De les perifèries geogràfiques a les mentals: “De Ponent, ni vent ni gent”
Ramon Sistac
86–105
La llengua en una relació canviant entre l’individu i l’espai
Jordi Suïls Subirà
108–127
The historical instrumentalization of Lleida’s Catalan identity: Current echoes
Annabel Gràcia i Damas
130–140
A Alcanar ja no volen palometes : Presència del lèxic tortosí a les aules de primària
Amanda Ulldemolins Subirats
142–160
El model lingüístic de Pompeu Fabra: L’evolució dels seus usos sintàctics
Jaume Pons Conca
162–172
El lèxic popular en la prosa de Fabra: L’Epistolari
Caterina Martínez Martínez
174–188
Index
Subjects & Metadata
BIC Subject: CFB – Sociolinguistics
BISAC Subject: LAN009050 – LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics / Sociolinguistics
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2019057310 | Marc record