Translated articles

Estonian | eesti keel

 • Adaptsioon
  John Milton
  tõlkija Ann Maran
 • Arvutipõhine tõlkimine
  Lynne BowkerDes Fisher
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Eetika ja tõlkimine
  Ben van Wyke
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Enesetõlge
  Chiara Montini
  tõlkija Maarja Merioja
 • Funktsionalistlik tõlkekäsitlus
  Christiane Nord
  tõlkija Ann Maran
 • Huumor tõlkes
  Jeroen Vandaele
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Ideoloogilised käsitlused ja aktivism
  Siobhan Brownlie
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Keeleõpe ja tõlkimine
  Kirsten Malmkjær
  tõlkija Berit Vari
 • Kirjandusteadus ja tõlketeadus
  Dirk Delabastita
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Kirjeldav tõlketeadus
  Alexandra Assis Rosa
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Kognitiivne (ehk tunnetuslik) käsitlus
  Fabio AlvesAmparo Hurtado Albir
  tõlkija Liisa Rebane
 • Lehelttõlge
  Ivana Čeňková
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Meediatõlge
  Franz Pöchhacker
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Õppekava
  Dorothy Kelly
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Poliitiline tõlge
  Chantal Gagnon
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Rakenduslik tõlketeadus
  Rosa Rabadán
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Reklaamitõlge
  Cristina Valdés
  tõlkija Evelin Edro
 • Releetõlge
  Miriam Shlesinger
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Relevantsus ja tõlkimine
  Fabio AlvesJosé Luiz Gonçalves
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Religioossete tekstide tõlkimisest
  Jacobus Naudé
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Semantilised mudelid ja tõlkimine
  Paul Kussmaul
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Semiootika ja tõlkimine
  Ubaldo Stecconi
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Sotsiolingvistika ja tõlkimine
  Sara Ramos Pinto
  tõlkija Berit Vari
 • Sugu ja tõlkimine
  Luise von Flotow
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Suuline ja kirjalik meditsiinitõlge
  Vicent Montalt
  tõlkija Evelin Edro
 • Teadustekstide tõlkimine
  Scott L. Montgomery
  tõlkija Maarja Merioja
 • Tõlge
  Sandra Halverson
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlgendav käsitlus
  Marianne Lederer
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkedidaktika
  Dorothy Kelly
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkenormid
  Christina Schäffner
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkeprotsess
  Birgitta Englund Dimitrova
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkepsühholoogia
  Riitta Jääskeläinen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Tõlkesotsioloogia
  Michaela Wolf
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlketeooria mõju
  Luc van Doorslaer
  tõlkija Triin van Doorslaer
 • Tõlkeüksus
  Michel Ballard
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkevead
  Gyde Hansen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Tõlkimine ja hermeneutika
  Radegundis Stolze
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkimine ja üleilmastumine
  Michael Cronin
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Ülekanne ja ülekandeuuringud
  Susanne Göpferich
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Uustõlge
  Kaisa KoskinenOuti Paloposki
  tõlkija Maarja Merioja
 • Valjult mõtlemise protokoll
  Riitta Jääskeläinen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Varjamata ja varjatud tõlge
  Juliane House
  tõlkija Maarja Merioja
 • Veeb ja tõlkimine
  Deborah Folaron
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus