Translated articles

Estonian | eesti keel

 • Adaptsioon
  John Milton
  tõlkija Ann Maran
 • Ajakirjandus ja tõlkimine
  Luc van Doorslaer
  tõlkija Anna-Maria Sarap, Hedi-Liis KaluLiisi Jakobson
 • Arvutipõhine tõlkimine
  Lynne BowkerDes Fisher
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Audiovisuaalne tõlge
  Aline Remael
  tõlkija Joosep Paasmäe
 • Draamatõlge
  Sirkku Aaltonen
  tõlkija Anna-Maria Sarap, Hedi-Liis KaluLiisi Jakobson
 • Eetika ja tõlkimine
  Ben van Wyke
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Enesetõlge
  Chiara Montini
  tõlkija Maarja Merioja
 • Etnograafilised käsitlused
  Peter Flynn
  tõlkija Pilleriin Albri
 • Filosoofia ja tõlkimine
  Rosemary Arrojo
  tõlkija Raimond Lai
 • Funktsionalistlik tõlkekäsitlus
  Christiane Nord
  tõlkija Ann Maran
 • Huumor tõlkes
  Jeroen Vandaele
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Ideoloogilised käsitlused ja aktivism
  Siobhan Brownlie
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Järeltõlge
  Helle V. Dam
  tõlkija Deelia Talur
 • Keeleõpe ja tõlkimine
  Kirsten Malmkjær
  tõlkija Berit Vari
 • Kirjandusteadus ja tõlketeadus
  Dirk Delabastita
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Kirjeldav tõlketeadus
  Alexandra Assis Rosa
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Kognitiivne (ehk tunnetuslik) käsitlus
  Fabio AlvesAmparo Hurtado Albir
  tõlkija Liisa Rebane
 • Kommertstõlge
  Maeve Olohan
  tõlkija Maarja MeriojaJolan Henriette Koduvere
 • Kontakttõlge
  Erik Hertog
  tõlkija Margret Rand
 • Koomiksite tõlkimisest
  Klaus Kaindl
  tõlkija Maarja MeriojaJolan Henriette Koduvere
 • Korpused
  Sara Laviosa
  tõlkija Liisi Kraak
 • Lastekirjanduse tõlkimisest
  Cecilia Alvstad
  tõlkija Maarja MeriojaJolan Henriette Koduvere
 • Lehelttõlge
  Ivana Čeňková
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Lokaliseerimine ja tõlkimine
  Reinhard Schäler
  tõlkija Kadri KoitsaarHeleen Roos
 • Meediatõlge
  Franz Pöchhacker
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Õppekava
  Dorothy Kelly
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Pealelugemine ja dubleerimine
  Jorge Díaz CintasPilar Orero
  tõlkija Roland BrantVivika Aleksejev
 • Poliitiline tõlge
  Chantal Gagnon
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Polüsüsteemide teooria ja tõlkimine
  Nam Fung Chang
  tõlkija Anneli Malleus
 • Rakenduslik tõlketeadus
  Rosa Rabadán
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Reklaamitõlge
  Cristina Valdés
  tõlkija Evelin Edro
 • Releetõlge
  Miriam Shlesinger
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Relevantsus ja tõlkimine
  Fabio AlvesJosé Luiz Gonçalves
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Religioossete tekstide tõlkimisest
  Jacobus Naudé
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Semantilised mudelid ja tõlkimine
  Paul Kussmaul
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Semiootika ja tõlkimine
  Ubaldo Stecconi
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Sotsiolingvistika ja tõlkimine
  Sara Ramos Pinto
  tõlkija Berit Vari
 • Sugu ja tõlkimine
  Luise von Flotow
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Suuline ja kirjalik meditsiinitõlge
  Vicent Montalt
  tõlkija Evelin Edro
 • Suuline tõlge
  Franz Pöchhacker
  tõlkija Laura Christine Arba
 • Teadustekstide tõlkimine
  Scott L. Montgomery
  tõlkija Maarja Merioja
 • Terminoloogia ja tõlkimine
  M. Teresa Cabré
  tõlkija Kadri KoitsaarHeleen Roos
 • Tõlge
  Sandra Halverson
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlgendav käsitlus
  Marianne Lederer
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkeajalugu
  Lieven D’hulst
  tõlkija Johanna Maria Vallikivi
 • Tõlkedidaktika
  Dorothy Kelly
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkenormid
  Christina Schäffner
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkeprotsess
  Birgitta Englund Dimitrova
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkepsühholoogia
  Riitta Jääskeläinen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Tõlkesotsioloogia
  Michaela Wolf
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkestrateegiad ja -taktikad
  Yves Gambier
  tõlkija Kadri KoitsaarHeleen Roos
 • Tõlketeadus
  Jeremy Munday
  tõlkija Terje LoogusMarten Kolk
 • Tõlketeaduse pöörded
  Mary Snell-Hornby
  tõlkija Kadri Sildmets
 • Tõlketeooria mõju
  Luc van Doorslaer
  tõlkija Triin van Doorslaer
 • Tõlkeüksus
  Michel Ballard
  tõlkija Kadri Koitsaar
 • Tõlkevead
  Gyde Hansen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Tõlkimine ja hermeneutika
  Radegundis Stolze
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Tõlkimine ja üleilmastumine
  Michael Cronin
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Ülekanne ja ülekandeuuringud
  Susanne Göpferich
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Uustõlge
  Kaisa KoskinenOuti Paloposki
  tõlkija Maarja Merioja
 • Valjult mõtlemise protokoll
  Riitta Jääskeläinen
  tõlkija Liisa Rebane
 • Varjamata ja varjatud tõlge
  Juliane House
  tõlkija Maarja Merioja
 • Veeb ja tõlkimine
  Deborah Folaron
  tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
 • Viipekeeletõlge
  Lorraine LeesonMyriam Vermeerbergen
  tõlkija Grete Maria Vaarmann
 • Võrgustikud ja vabatahtlikud tõlkijad
  Deborah Folaron
  tõlkija Maris Kobin